דלג לתוכן
ביטוח בריאות

תוחלת החיים בישראל

דו”ח OECD: אורח חיים בריא יותר ומדיניות בריאות טובה יותר מביאים לשיפור בתוחלת חיים

תוחלת החיים בישראל

דוח הלמ"ס השנתי על תוחלת החיים בישראל מגלה כי אזרחי ישראל חיים הרבה. תוחלת החיים של הגברים בארץ עומדת על 80.7 שנים ושל הנשים עומדת על ו-84.2, הפער בתוחלת החיים בין נשים וגברים עומד על 3.5 שנים.
מבין מדינות ה-OECD אנחנו נמצאים במקום 11 עם תוחלת חיים ממוצעת שעומדת על גיל 82.5. בשנים האחרונות אנחנו לא מתעסקים רק במספר השנים שאנחנו צפויים לחיות אלא גם באיכות החיים ובעקבות השינויים הללו, פותחו בעולם מדדים שונים של "תוחלת חיים בריאים". מדדים אלו משלבים בחישוב תוחלת החיים המבוסס על שיעורי תמותה גם, מדדים של תחלואה ומוגבלות. זאת כדי להעריך את השנים שאדם צפוי לחיות בבריאות טובה או ללא מוגבלות, מתוך סך השנים שהוא צפוי לחיות. 

מתוך דוח ה- OECD - 2017 Glance a at Health עלה שאורח חיים בריא יותר, מצב כלכלי טוב יותר, שיפור בהשכלה וטיפול רפואי טוב יותר תרמו לעלייה בתוחלת החיים בעשורים האחרונים. לפי הדוח, בכל מדינות ה-OECD הייתה עלייה של לפחות 10 שנים בתוחלת חיים בלידה מ-1970, והגיעה לממוצע של 80.6 שנים.
בדוח הוצגו נתונים ומדדים רבים בתחום הבריאות במדינות השונות וניתן לראות שאילו שיעורי העישון ושתיית האלכוהול היו נמוכים ב-50% תוחלת החיים הייתה עולה ב-13 חודשים.

נתוני המדינות המובילות בעולם בתוחלת חיים:

תוחלת החיים של הגברים:

איסלנד - 81.2

שווייץ - 80.7

אוסטרליה - 80.5

ישראל - 80.2

סינגפור - 80.2

תוחלת החיים של הנשים:

יפן - 87

ספרד - 85.1

שווייץ - 85.1

סינגפור - 85.1

איטליה - 85

מקורות: דוח ה-OECD - 2017 Glance a at Health ודו"ח תוחלת החיים בישראל 2016.

*האמור בסקירה זו מובא לידיעה כללית בלבד, ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסות ו/או חברות הביטוח או ככלי לפרשנות; אין בסקירה זו להוות הצעה, המלצה, יעוץ או חוות דעת לעשות פעולה או להמנע ממנה, והיא אינה מחליפה יעוץ ו/או שיווק מקצועי, המותאם אישית לכל אדם. האמור כפוף לכיסויים הביטוחיים הנרכשים, ותנאי חברות הביטוח השונות.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
  • יש לך כבר ביטוח בריאות פרטי?
אני רוצה להצטרף