דלג לתוכן
ביטוח בריאות

שיפוי - מילון ביטוח בריאות

סכום המשולם ע"י החברה כנגד הוצאות שהוציא המבוטח בפועל, במטרה להביא את המבוטח למצב שבו הוא היה לפני התרחשותו של מקרה הביטוח, כנגד קבלות על הוצאות שהוצאו על ידי המבוטח בפועל וזאת עד לתקרת סכום השיפוי המירבית כפי שנקבעה בפוליסה.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף