דלג לתוכן
ביטוח בריאות

שירותים אמבולטוריים - מילון ביטוח בריאות

הביטוח האמבולטורי מקנה זכאות למגוון שירותי רפואה, בעיקר שירותים אבחנתיים, כמו בדיקות, ייעוץ או טיפול קצר שאינו מצריך אשפוז.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף