דלג לתוכן
תביעות ביטוח בריאות
תביעות ביטוח בריאות

הגשת תביעה לטיפולי חניכיים - פריודנטלים

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עליך לעשות?

שים לב , עליך לקבל אישור מראש מחברת הביטוח עבור החזרים בגין הטיפול הפריודנטלי שיבוצע.
כמו כן עליך למלא טופסהגשת פניה בגין טיפולי שיניים פריודנטאלים / בקשה לאישור תוכנית פריודנטלית אצל רופא שאינו בהסכם >

לטופס שני חלקים:
חלק א'- נועד למילוי על ידי המבוטח , בכל פניה עליך להקפיד על מילוי פרטים מלאים (לדוגמא:ת.ז, שם, כתובת, מספר טלפון).
חלק ב'- נועד למילוי על ידי רופא פריודונט מומחה בעל תעודת מומחיות מטעם משרד הבריאות הישראלי.
יש למלא את פרטי הרופא ואישורו לטיפול. על הסעיף לכלול חתימה וחותמת רופא. להורדת הטופס לחץ כאן>


לתשומת ליבך,

בכל פניה עליך לסמן את סיבת פנייתך בחלקו העליון של הטופס: לדוגמא:
מיפוי פה / בדיקה פריודנטלית / תביעה / בקשר לאישור תכנית פריודנטלית / ערעור/בירור

2. מסמכים שיש לצרף

א. צילומי אבחנה ו/או סיום טיפול- לפי הנדרש בתנאי חוזה הביטוח שברשותך עבור הטיפולים הנתבעים. יש לציין פרטים מזהים על גבי המסמכים, כגון: מספר זהות ושם מלא של המבוטח.
ב. חתימה וחותמת רופא מבצע הטיפולים על גבי טופס התביעה (יש לבדוק בתנאי החוזה באם נדרש ביצוע על ידי מומחה מטעם משרד הבריאות הישראלי, עבור הטיפול הספציפי כתנאי לכיסוי).
ג. פירוט מחיר עבור כל טיפול בנפרד לצורך חישוב ההחזר.
ד. קבלות מקור בהגשת תביעה בדואר או צילום קבלות בהגשת תביעה אונליין בגין השירותים שניתן עם חותמת וחתימת המרפאה.
ה. אם ההחזר הכספי הינו מעל 5,000 ₪ עליך לצרף צילום המחאה או אישור מהבנק על פרטי חשבונך. במידה והמבוטח קטין יש להעביר מכתב חתום על ידי שני ההורים שבו יצוין אופן התשלום הנדרש בצירוף תצלום תעודת זהות.

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:

• בדוא"ל : dentalclaim@migdal.co.il
• בדואר ישראל: עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תביעות שיניים, ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.
• בפקס: 03-5637222

3. מה יקרה בהמשך ...

לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטיים תיבחן זכאותך לכיסוי הביטוחי , בהתאם לחוזה הביטוח שברשותך ולרובד כיסוי הביטוחי אליו הצטרפת.

4. מידע נוסף לשירותך

לבאפשרותך לנהל את תביעתך באמצעות שירות "הגשת תביעה Online" שניתן "במגדל שלי" או דרך אפליקציית מגדל בנייד. שירות "הגשת תביעה Online" מאפשר לך להגיש תביעה, להעלות מסמכים חסרים ולצפות בסטטוס הטיפול בתביעה בכל זמן ובכל מקום.

השלמת מסמכים חסרים ניתן לשלוח גם באמצעות SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו: 055-7000113.

למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות בטלפון 077-8865151 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:30.

5. אם ברצונך להגיש פנייה לאישור תוכנית פריודנטלית אצל רופא בהסכם, יש לצרף טופס בקשה לאישור תוכנית פריודנטלית אצל רופא הסכם >

תביעות שיניים