דלג לתוכן

מגדל ביטוח אופניים חשמליים

אופניים חשמליים מסוכנים יותר ממה שחושבים!

השימוש באופניים חשמליים צבר בשנים האחרונות תאוצה, ויחד איתו גדל מספר התאונות הנגרמות כתוצאה מנהיגה בהם, שכן לא תמיד רוכב האופניים מודע לכללי הנהיגה הנכונה והבטוחה. פוליסת ביטוח האופניים החשמליים של מגדל היא הרחבה ביותר בישראל, ומעניקה כיסוי לכל הסיכונים להם חשוף רוכב האופניים מדי יום. מהיום לא עולים על הכביש, המדרכה או השביל ללא ביטוח שיכסה כל פגיעה או נזק שייגרם לרוכב, לאופניים או לצד שלישי.

מה כולל ביטוח אופניים חשמליים של מגדל?

ביטוח המעניק פתרון כולל לרוכבי האופניים החשמליים:

  • כיסוי תאונות אישיות עבור נזקי מוות או נכות של הרוכב, בסכום ביטוח של 250,000 ₪.
  • כיסוי בגין נזקי גוף ורכוש לצד שלישי בגבול אחריות של 1,000,000 ₪ או 2,000,000 ₪ בהתאם למקרה ולתקופה.
  • כיסוי לנזק פיזי לאופניים חשמליים, עד לסכום של 20,000 ₪.

 

ביטוח זה נועד לכל אדם מעל גיל 16, אשר רוכב באופניים חשמליים בהתאם להוראות הדין.

 

הכיסויים הינם בגין תאונה שאירעה תוך כדי שימוש באופניים, בהתאם להוראות הדין.

לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

ביטוח בריאות מגדל

מידע לשימושך