דלג לתוכן
תביעות רכב

הודעה על נזק לרכב רכוש אונליין

ביטוח רכב רכוש

לפניך תהליך המאפשר לתבוע את הפוליסה, להודיע על נזק צד ג' או לבקש אישור אי הגשת תביעה.
יש לעקוב ולמלא את הפרטים הנדרשים לפי סדר השלבים.

ככל שנקבל מידע מפורט יותר כך נוכל לטפל ביעילות טובה יותר.
הפניה תועבר לטיפול נציגי התביעות ומסמכים מטעם החברה ישלחו בהתאם.

לתשומת ליבך בשלב האחרון ניתן להעלות מסמכים מסוג תמונה, וידאו ו-PDF.