דלג לתוכן
תביעות ביטוח רכב
תביעות ביטוח רכב

הגשת תביעה למקרה שרכבך נגנב

כל השלבים להגשת התביעה

1. מה עליך לעשות?

להגיש תביעה למקרה שרכבך נגנב באופן קל ופשוט.

 

באפשרותך להגיש טופס ידני באמצעות סוכן הביטוח שלך. למילוי טופס ידני >

2. מסמכים שיש לצרף:

א. טופס הגשת תביעה הכולל תיאור מקרה מפורט וברור.

ב. טופס הסכמה למסירה מידע חתום על ידי בעל הרכב.

ג. צילום רישיון רכב.

ד. במידה והרכב בגינו הוגשה התביעה, משמש עסק יש להעביר אישור מרו"ח בדבר שיעור הניכוי של מס התשומות. במידה והרכוש אשר בגינו הוגשה התביעה הינו רכב, יש להעביר אישור מרו"ח בדבר שיעור מס התשומות שנוכה בעת רכישת הרכב ע"י התובע.

ה. אישור משטרה על גניבת הרכב.

את המסמכים ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות בצירוף פרטים על התביעה: מספר תביעה ככל שידוע לך, מספר רכב ותאריך האירוע:
בדואר: מגדל חברה לביטוח בע"מ לידי מחלקת תביעות רכב, ת.ד 3063 קריית אריה פתח תקווה. מיקוד 4951106. 
בפקס: 03-5637839 
דוא"ל: cart@migdal.co.il

3. מה יקרה בהמשך ...

א. פתיחת התביעה בחברה: התביעה תיפתח בחברה עם קבלת טופס תביעה או מסירת הודעה מתאימה על האירוע.

ב. תישלח הודעה למבוטח על פתיחת התביעה בחברה. בסמוך למועד קבלת ההודעה על האירוע בחברה, יישלח לתובע אישור על כך שתיק התביעה בחברה התקבל בצירוף ערכת המדריך לתובע.

ג. הליך בדיקת התביעה:

  • קבלת מידע ומסמכים ראשוניים מהתובע.
  • השלמת מידע ומסמכים נוספים הנחוצים לבירור התביעה ככל הנדרש: מכתב לתובע הכולל פרוט של המסמכים שהתקבלו בחברה ו/או מידע/ מסמכים שהתבקשו וטרם התקבלו.

ד. ברור החבות והיקפה: מהמועד שהיו בידי החברה כל המידע והמסמכים שהחברה דרשה מהתובע לשם ברור התביעה ותוך 30 יום, תקבל החברה את אחת מההחלטות הבאות:

  • אישור/תשלום התביעה ומשלוח הודעה בהתאם.
  • תשלום חלקי ומשלוח הודעה בהתאם.
  • הודעת פשרה ומשלוח מכתב בהתאם.
  • הודעת המשך בירור תישלח במקרים בהם נדרש לחברה פרק זמן נוסף לבירור התביעה.
  • דחיית התביעה ומשלוח הודעה בהתאם.

4. מידע נוסף לשירותך

לבירורים אודות סטטוס הטיפול בתביעה ניתן להיכנס ל"מגדל שלי".
באפשרותך להשלים מסמכים חסרים באמצעות שליחת  SMS עם המילה "תביעות" לטלפון נייד שמספרו 055-7000113.
למידע נוסף ניתן לפנות למוקד התביעות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 או בטלפון 076-8866630 בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00.

תביעות רכב