דלג לתוכן

השבה לקדמות, קימום - מילון ביטוח רכב

במידה ואירע נזק לרכב והמבטח שילם את התביעה, יש לערוך בפוליסה השבה לקדמות (קימום) של סכומי הביטוח באותם כיסויים שהופעלו בפוליסה. אי השבה לקדמות (קימום) של סכומי הביטוח בפוליסה תגרום לכך שהמבוטח יימצא במצב של ביטוח חסר, במידה וייאלץ לתבוע את הפוליסה במקרה ביטוחי נוסף.

אני רוצה להצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס