דלג לתוכן
 ביטוח רכב

נזק חלקי לרכב - מילון ביטוח רכב

דו"ח תביעות מונפק למבוטח לפני תום תקופת הביטוח ומכיל פירוט של התביעות שהוגשו על ידי המבוטח לחברת הביטוח, במהלך שנות הביטוח האחרונות. מבוטח שלא הגיש תביעות לחברת הביטוח יקבל דו"ח תביעות המאשר כי לא הוגשו תביעות.

אני רוצה להצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף