דלג לתוכן

אישור אי הגשת תביעה - מילון ביטוח רכב

הינו מסמך שמופק ע"י חברת הביטוח עבור המבוטח, אישור זה קובע כי המבוטח לא הגיש תביעה לפוליסת הביטוח שלו לגבי אירוע זה. אישור זה נועד לצורך הגשת תביעה לצד ג'.

אני רוצה להצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס