דלג לתוכן
ביטוח רכב

גבול אחריות - מילון ביטוח רכב

גבול האחריות בפוליסה הוא סכום הפיצוי המקסימלי אותו מתחייב המבטח לשלם במקרה של נזק עפ"י תנאי הפוליסה וסייגיה. גבול האחריות יכול להיות שונה בכל מקרה ומקרה ביטוחי והוא מצויין בפוליסה. על פי גבול האחריות מחושב גם גובה הפרמיה בביטוח הרכב.

אני רוצה להצטרך

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרך