דלג לתוכן
ביטוח רכב

סוגי ביטוח רכב ומה הם מכסים

כל מה שרצית לדעת על ביטוח רכב

אנחנו עומדים לרכוש רכב וברור לנו שעלינו לדאוג גם לכיסוי ביטוחי. אולם, על אף שמדובר בביטוח שהוא בגדר "מובן מאליו", לא תמיד ידועה לנו מטרתו, תועלתו ועד כמה הוא נחוץ. מהם למעשה ההבדלים בין ביטוח חובה, ביטוח מקיף וביטוח צד ג' ומהי ההגנה שמספק כל ביטוח?
בכתבה הבאה נפרט את היתרונות של ביטוח הרכב ומאפייניו ונסביר לְמה מומלץ לשים לב טרם רכישתו.

ביטוח חובה

ביטוח חובה

 

משרד התחבורה מחייב כל בעל רכב, לבטח את רכבו בביטוח חובה. הנהיגה ללא ביטוח חובה אסורה ומהווה עבירה על החוק.
ביטוח החובה נועד להקנות כיסוי ביטוחי בסיסי לנזקי גוף לנהג הרכב, נוסעי הרכב ו/או הולכי רגל שנפגעו כתוצאה מתאונת דרכים.
חשוב להדגיש, כי ביטוח החובה מאפשר לדרוש פיצוי רק במקרה של פגיעת גוף ולא במקרה של פגיעה ברכוש כלומר, הוא אינו מהווה כיסוי לפגיעה ברכב עצמו. 

בביטוח חובה הכיסוי הביטוחי של כל חברות הביטוח הוא אחיד ומפוקח על ידי המפקח על הביטוח.
יחד עם זאת, הפרמיה המשולמת בגין הביטוח אינה זהה והיא מושפעת מגורמים כמו גיל הנהג, מספר עבירות התנועה שביצע בעברו, מינו ועוד.

למה כדאי לשים לב ברכישת ביטוח חובה?

מאחר והכיסוי הביטוחי זהה בכל חברות הביטוח, הפרמטר המשתנה שיש לבחון הוא עלות הביטוח.

ביטוח מקיף

אם ביטוח חובה מקנה כיסוי והגנה לפגיעה גופנית כתוצאה מתאונת דרכים, הרי שהביטוח המקיף מכסה שלל נזקים שעלולים להיגרם לרכבו של המבוטח מסיבות שונות כמו למשל מתאונת דרכים, נזקי אש, נזקי טבע ונזק שארע כתוצאה מגניבה. רכישת ביטוח מקיף היא בגדר רשות ובנוסף, אין חובה לרכוש אותו באותה חברה בה נרכש ביטוח החובה. גובה פרמיית הביטוח נגזר מגיל הרכב ושוויו, עבירות תנועה קודמות, תאונות קודמות, סטטיסטיקת גניבות רכב מהסוג של הרכב המבוטח, הכיסוי הביטוחי ועוד. חברות הביטוח מתחרות ביניהן על היקף ההגנה והשירותים שמעניק הביטוח המקיף וכוללות כתבי שירות שונים ורבים שמטרתם להפוך את הביטוח שלהן לביטוח הכולל והאטרקטיבי ביותר. כאשר רוכשים ביטוח מסוג זה, חשוב לבדוק מה כולל הכיסוי הביטוחי, שכן במקרה זה, הזול ביותר יכול להיות הבסיסי ביותר, שלא בהכרח יספק את ההגנה במקרה הצורך.

למה כדאי לשים לב ברכישת ביטוח מקיף?

חשוב להתייחס לסעיף "השתתפות עצמית", בו נקבע בפוליסה כמה נידרש המבוטח לשלם במקרה של אירוע נזק כלשהו. 
גם להיקף ההגנה שמעניק הביטוח יש חשיבות רבה. ככל שהכיסויים שחברת הביטוח מציעה לנו רחבים יותר, המשמעות היא שבשעת הצורך תתקבל תמורה מלאה יותר לכספי הפרמיה המשולמים - החל משירותי גרירה ורכב חלופי, דרך תיקון שמשות הרכב, הגנה משפטית בהליכים משפטיים ועוד, כאמור הכל בהתאם לכיסוי הביטוחי שנרכש. חשיבות גדולה יש גם לאמצעי המיגון אותם חברת הביטוח דורשת להתקין ברכב כתנאי להענקת הכיסוי ביטוחי. אלה נועדו להבטיח שנקטין את הסיכון לגניבה של הרכב והם כרוכים בעלות התקנה מצד המבוטח, במידה ואינם קיימים ברכב.

ביטוח צד ג'

ביטוח זה מעניק כיסוי ביטוחי למקרה בו במסגרת תאונת דרכים גרם המבוטח נזק לרכושו של צד ג, כלומר, אם המבוטח פגע באשמתו, ברכב או ברכושו של אחר, חברת הביטוח תשלם את עלות תיקון הנזק שנגרם. יש לשים לב שכיסוי זה קיים כבר בביטוח המקיף, כך שאם רכשנו ביטוח מקיף, אין צורך לרכוש לחוד בנוסף גם ביטוח צד ג'. אולם ניתן שלא לרכוש ביטוח מקיף ולרכוש ביטוח צד ג' בלבד, למשל כאשר עלות הרכב של המבוטח הינה נמוכה מאוד. כמו בביטוח מקיף ניתן לרכוש כתבי שירות בנוסף לביטוח צד ג' ובכך להרחיב את ההגנה והשירותים שהביטוח יעניק לנו..

למה כדאי לשים לב ברכישת ביטוח צד ג'?

גם פה, חשוב להתייחס לסעיף ההשתתפות העצמית, בו נקבע בפוליסה כמה נידרש לשלם במקרה של נזק כלשהו לגורם שלישי. כמו בביטוח מקיף, גם בביטוח צד ג' מומלץ לבחון את הכיסויים והשירותים אותם נקבל מחברת הביטוח בקרות מקרה הביטוח, שכן הם המשפיעים גם על עלות הביטוח וגם על היקף ההגנה שנקבל בעת הצורך.

כל האמור בכתבה זו הינו בכפוף לפוליסה ולתנאיה.


המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות.
התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. לחברה הזכות לעדכן את
התעריפים המופיעים בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

אני רוצה להצטרף

ביטוח רכב
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף