דלג לתוכן

כבר לא צריך לחכות! עשיתי CT, תוך 48 שעות

ביטוח הבריאות היחיד שדואג לנו לבדיקות אבחנתיות תוך יומיים בלבד, והתוצאות? גם תוך יומיים!

רוצה לשמוע עוד?

כמה פרטים ונחזור אליך

אנא המתן

לפרטים נוספים ניתן גם לפנות לסוכנת או סוכן הביטוח שלך במגדל.


מגדל חברה לביטוח בע"מ
יום מוגדר כיום עסקים. השירותים ינתנו ע”י ספקים שבהסכם ובכפוף להשתתפות עצמית הנקובה בפוליסה.
המידע הנ"ל הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות ע"פ תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. לחברה הזכות לעדכן את התעריפים המופעים בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת. האמור בעלון זה אינו תחליף ליעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

 

 

אנא המתן