דלג לתוכן
גם בימים של אי ודאות ממשיכים להיות איתך

הטבה למבוטחי ביטוח מנהלים היוצאים לחל"ת

בימים אילו של שינויים ואי יציבות תעסוקתית, אנו מתייצבים לצד המבוטחים שלנו על מנת לאפשר להם שקט ובטחון כלכלי, עד כמה שניתן.

כחלק מהירתמות מגדל, במצב החירום בו מצוי המשק, החליטה החברה לתת למבוטחיה הטבה כאשר במקרה בו מעסיקך יודיע לך על יציאה לחל"ת, ובתקופה זו לא ישולמו הפקדות פנסיוניות לפוליסת ביטוח המנהלים שעל-שמך, מגדל תממן על חשבונה את עלות הכיסויים הביטוחיים הכלולים בפוליסה, למשך תקופה של עד 3 חודשים מיום היציאה לחל"ת או עד לסיום מצב החירום במשק (לפי המוקדם).

בשלב זה, ההטבה תינתן לכל מבוטח העומד בתנאים הנ"ל, כל עוד המשק מצוי במצב חירום, ולא יאוחר מיום 31.5.2020 ("תקופת ההטבה").

איך זה יעבוד בפועל?

 • במידה ומעסיקך יודיע לך על יציאה לחל"ת:
  כאשר תתקבל הודעה במגדל ממעסיקך על יציאתך לחל"ת, נסמן את הפוליסה שלך*, והכיסויים הביטוחיים הפנסיוניים בפוליסה שלך, אשר משולמים בכל חודש באמצעות מעסיקך ("הכיסויים הביטוחיים בפוליסה"), יישמרו כאמור למשך 3 חודשים.
 • לקראת תום 3 חודשים ממועד הפסקת התשלומים, במידה ועדיין לא יחודש התשלום השוטף,
  אנו נשלח לך הודעה המודיעה לך על האפשרויות העומדות בפניך לצורך שמירה על הכיסויים הביטוחיים בפוליסה. עליך לעדכן אותנו בכתב בתשובתך למכתבנו לגבי בחירתך באיזה אופן להמשיך את הכיסויים הביטוחיים בפוליסה.
  *ההסדר אינו חל על פוליסות קלאסיות

  בהזדמנות זו נזכיר, כי ככל שהנך מבוטח גם בקרן פנסיה, במקרה של אי תשלום, ישמר הכיסוי הביטוחי שלך למקרה של נכות ופטירה למשך של 5 חודשים, באופן אוטומטי.
  הכיסוי ישמר בהתאם לגובה הכיסוי הביטוחי שהיה בחודש התשלום האחרון לקרן, באמצעות ניכוי עלות הכיסוי הביטוחי מיתרת החיסכון שלך בקרן.

  אנו ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות השונות, ומזמינים אותך להכנס למגדל שלי, האזור האישי שלך באתר ובאפליקציה, ולהתעדכן בכל המידע הביטוחי, הפנסיוני והפיננסי שלך, ולבצע מגוון פעולות אונליין.
  למגדל שלי >>


 

מאחלים לכולנו ימים שקטים ובריאים, וחזרה מהירה לשגרה.

גם בביטוח מנהלים, טוב שיש מגדל מאחוריך.

 


כל הזכויות שמורות למגדל חברה לביטוח בע"מ ולמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
האמור ביחס לפוליסת ביטוח מנהלים מתייחס ורלבנטי למגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל") בלבד והאמור ביחס לקרן הפנסיה מתייחס ורלבנטי למגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ ("מקפת") בלבד. המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות או ככלי לפרשנות, ואין באמור משום חוות דעת, המלצה או הצעה לבצע או להימנע מלבצע פעולות כלשהן, ואין באמור כדי להוות ייעוץ או שיווק פנסיוני המותאם לצורכי הלקוח. התנאים המחייבים את מגדל הם תנאי הפוליסה בלבד, והתנאים המחייבים את מקפת הם תנאי תקנון קרן הפנסיה בלבד.