דלג לתוכן

 

אחריות המוטלת על אדם (X) לפצות את אדם אחר (Y) בגין נזק שנגרם להאדם האחר (Z) על ידי שלוח של אדם (X) .

אני רוצה להצטרף

ביטוח עסקים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף