דלג לתוכן

 

הקמה מחדש או החלפה ברכוש זהה, או החלפה ברכוש דומה אחר שאינו משופר מהרכוש המבוטח בעת היותו חדש.

אני רוצה להצטרף

ביטוח עסקים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף