דלג לתוכן

 

פוליסה שבאה להגן על יבואנים, יצרנים, בעלי מסעדות וקבלנים במצבים בהם הצרכן תבע אותם על נזק שנגרם להם עקב מוצר לו אחראי המבוטח. על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ופקודת הנזיקין, ליצרנים יש אחריות על המוצרים אותם ייצרו, ייבאו או שיווקו.

אני רוצה להצטרף

ביטוח עסקים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף