דלג לתוכן

 

אחריות המבוטח בנזיקין אזרחי כלפי הצד התובע (צד ג') בעקבות מקרה שהתרחש בתקופת הביטוח. ביטוח אחריות חוקית אל צד ג' למעשה עוטף וכולל את כל האחריות החוקית של המבוטח גם בעקבות פעילות של המבוטח אל צד ג' או לגופו של אדם כלשהו (שהוא לא עובד של המבוטח).

אני רוצה להצטרף

לובי שירות לקוחות ותמיכה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף