דלג לתוכן
ביטוח עסקים

 

פיצוי הוא סכום כספי, בדרך כלל הידוע מראש שמשולם ללא קשר או תלות בהוצאות כספיות של המבוטח (קבלות). המבוטח זכאי לסכום כספי מלא או חלקי בהתאם לתנאי הפוליסה בעת מקרה ביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוח עסקים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף