דלג לתוכן
ביטוח עסקים

 

 הנכס של המבוטח הנמצא בכתובת המצוינת בדף רשימה לרבות צמודות, והחלק היחסי של המבוטח ברכוש המשותף, אשר אליהם יש למבוטח זיקה כבעלים או כדייר.

אני רוצה להצטרף

ביטוח עסקים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף