דלג לתוכן
שירות לקוחות ותמיכה

הקלות חדשות בביטוח הכללי

הקלות בביטוחי עסקים:

  • אנו מעניקים הטבה ללקוחות ביטוח העסק של מגדל שנאלצו לסגור את שעריהם - חודש חינם של ביטוח העסק, בתום תקופת הביטוח או 10% הנחה במעמד החידוש על הפרמיה הכוללת של הפוליסה. ההטבה תינתן בכפוף להמצאת אישור רואה חשבון על סגירת בית העסק או פגיעה של לפחות 30% במחזור ההכנסות השנתי של בית העסק. 
  • לאור המצב הכלכלי המאתגר נאפשר במהלך תקופה זו, פריסת תשלומים רחבה (8 תשלומים על בסיס מזומן ללא דמי אשראי) ואפשרות לדחיית תשלום אחד.

הקלות בביטוחי דירה:

  • לאור המצב הכלכלי המאתגר נאפשר במהלך חודש אפריל, לכל פוליסות ביטוח הדירה שיתחדשו וכן בפוליסות ביטוח דירה חדשות, הקלות בפריסת התשלומים ובדחייתם. ניתן להתעדכן בנושא מול סוכן הביטוח שלך.

 הקלות בביטוחי רכב:

  • במהלך חודש אפריל, נעניק לביטוחים חדשים או ביטוחים מחודשים, הנחה מיוחדת על סך 10% במסלולים מסויימים. ניתן להתעדכן בנושא אל מול סוכן הביטוח שלך.