דלג לתוכן
תביעות דירה

הודעה על נזק לדירה רכוש אונליין

ביטוח דירה רכוש

לפניך תהליך המאפשר לך לתבוע את הפוליסה שלך, להודיע על נזק או לבקש אישור אי הגשת תביעה. יש לעקוב ולמלא את הפרטים הנדרשים לפי סדר השלבים.

ככל שנקבל מידע מפורט יותר כך נוכל לטפל בתביעתך ביעילות טובה יותר.
פנייתך תועבר לטיפול נציגי התביעות ומסמכים מטעם החברה ישלחו בהתאם.

לתשומת ליבך בשלב האחרון ניתן להעלות מסמכים מסוג תמונה, וידאו ו-PDF.