דלג לתוכן
אודות מגדל

הודעות על כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי מניות