פרטים אישיים בחירת פרמיה פרטי תשלום סיום תהליך

ברוכים הבאים!

באתר זה תוכל לשלם עבור רכישת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית "שכבה בסיסית", של מגדל חברה לביטוח בע"מ, המוצעת לעורכי דין בישראל. תקופת הביטוח הינה 31/12/2018 - 01/01/2018.
פוליסה זו כוללת את הכיסויים וההרחבות המפורטים בתכנית בלבד.
סכומי גבולות האחריות וההשתתפות העצמית שיוצגו לך לא ניתנים לשינוי בתהליך התשלום באתר.
לרכישת פוליסה מעל שכבה בסיסית הכוללת גבולות אחריות נוספים, ניתן לפנות לסוכנויות הביטוח חידוש ומרוז.

לצורך ביצוע תשלום השובר אנא הקלד פרטים מזהים:

פרטים אישיים פרטים אלו ישמשו את מגדל ו/או מי מטעמה ו/או סוכן הביטוח ליצירת קשר עמך

-
*האם ברצונך לקבל את הפוליסות ו/או התוכניות על שמך מקבוצת מגדל לרבות מסמכים והודעות בקשר לניהולה השוטף הנדרשים על פי דין באמצעים טכנולוגיים?
* שדה חובה