ביטוח סיעודי - האם צריך ומדוע 

הגנה כספית למצב סיעודי ?! – "לא צריך", "זה לא בשבילי", "אין בעיה, אני צעיר ..." האומנם?

 

כל אחד מאיתנו, ללא קשר לגיל, מדחיק את הנושא ובורח מלהתמודד איתו. נעבור יחדיו על הנושא נראה מה אנו יודעים עליו באמת, נסיק מסקנות מהתשובות ונחליט לאן פנינו מועדות.

מצב סיעודי הינו בעיה של קשישים בלבד כיוון שנובע מהזדקנות הגוף והנפש, האומנם?
לא נכון,
מצב סיעודי נובע גם מהתבלות הגוף והנפש אך נגרם גם כתוצאה של תאונות, מחלות וארועים שאינם קשורים בגנים המשפחתיים או בגילו של האדם. מספרם של הצעירים בקרב האוכלוסייה הסיעודית הולך וגדל כתוצאה מתאונות שונות ומלחץ החיים המודרניים ותרבות הפנאי.


תקציב משפחה ממוצעת די בו כדי לענות על הצרכים של אדם סיעודי בבית ואפילו אם יש צורך לאשפזו
במוסד סיעודי טוב, האומנם? 
לא נכון
, עלות שוטפת לטיפול באדם סיעודי בבית עם מטפל צמוד נעה בין 8,000  ל- 10,000 ₪ בחודש שהם
כ- 100,000 – 120,000 ₪ בשנה.
אשפוז במוסד סיעודי טוב עולה בין 13,000 ל- 16,000 ₪ בחודש שהם כ- 170,000 – 200,000 ₪ בשנה.
נכפול זאת במספר שנים ...

מי אמר שזו אחריות שלנו. לצורך כך יש מדינה – ביטוח לאומי ומשרד הבריאות, האומנם?
לא מדויק,
ראשית, חוקי מדינת ישראל מטילים את האחריות לטיפול באדם סיעודי על משפחתו ולא על השלטון.
כך קובע החוק הפלילי וכך קובע חוק דיני מזונות. אכן ביטוח לאומי ומשרד הבריאות יודעים לסייע, אך למי ובאילו תנאים?
ביטוח לאומי מספק חלק משכרו של המטפל המכסה לכל היותר 18 שעות בשבוע (כ- 1,800 ₪ בחודש) אף זאת רק למי שהכנסתו היא עד השכר הממוצע במשק. מי שהכנסתו היא בין פעם לפעם וחצי יקבל רק מחצית מהזכויות ומי שהכנסתו מעל לכך – לא יקבל כלל סיוע. משרד הבריאות מסייע באשפוז סיעודי לאחר עמידה בתנאים מאד מחמירים. הסיוע מותנה בהגשת הצהרת הכנסות והון על ידי המבקש בן/בת זוג וילדיהם.
בעקבות הדיווח מטיל משרד הבריאות חובת השתתפות בהוצאה על בני המשפחה מתוך כוונה לגבות את כל העלות מהמשפחה. אישור משרד הבריאות מתאים לחלק ממוסדות הסיעוד המוכנים להסתפק בקבלת סכום של כ- 9,500 ₪ עבור המיטה. מוסדות יוקרתיים לא "משתתפים במשחק". כמוכן הכללים שהטיל משרד הבריאות לאחרונה על מוסדות הסיעוד יגרום לכך שבתוך כמה שנים חלק מהמוסדות ייסגר ותהיה מצוקת אשפוז למי שלא יעמדו בידיו האמצעים הכספיים הפרטיים. התור שהיה מוכר לנו לפני שנים יחזור והנטל על המשפחות יגדל מאד.


אבל יש ביטוח סיעודי קבוצתי במסגרת קופת החולים זה מכסה, האומנם?
לא מדויק, הביטוח (מי שרכש אותו) שבמסגרת קופת החולים הוא ביטוח קבוצתי שיש לו לפחות שלוש מגרעות בולטות:
   סכומי הכסף שינתנו אינם מכסים את הצורך אלא רק בחלקו.
   הכסף ינתן לכל היותר לתקופה שבין 3 ל- 5 שנים (תלוי באיזו קופה) – ומה עם שאר הזמן?
   ביטוח קבוצתי, באשר הוא, מוגבל בזמן. בתום ההסכם שבין הארגון ובין חברת הביטוח יתכן שלא יוארך
   או שתנאיו ישתנו (מחיר, סכומי ביטוח, תקופת קבלת הכסף ועוד).


אבל יש ביטוח במסגרת מקום העבודה ולכן לא צריך עוד אחד, האומנם?
לא מדויק,
ראה  שאלה קודמת.


איזה פתרונות נוספים קיימים?
יש שני כיווני פתרון:
  מימוש רכוש וחסכונות. זה יכול לפתור את הבעיה כל עוד יש מספיק אך צריך לזכור שזה על חשבון בני המשפחה
הנותרים בעיקר ילדים.
  רכישת ביטוח סיעודי אישי ופרטי ב"מגדל".


מדוע דווקא ב"מגדל"?
לתוכנית של "מגדל" מספר יתרונות והם:
  המוצר הנמכר הוא מקיף ביותר ומכיל כיסויים רבים.
  "מגדל" היא חברה גדולה ובעלת מוניטין.
  המחיר הנדרש על ידי "מגדל" לקבוצת הגילאים הפוטנציאליים (עד גיל 55) הם נמוכים ביחס לחברות ביטוח אחרות.
  צעירים שירכשו ביטוח סיעודי בסכומי ביטוח גבוהים מבטיחים לעצמם כיסוי סיעודי ליתרת חייהם כיון שהם
צוברים זכויות ביטוחיות חינם לעתיד ("ערכי סילוק"). המשמעות היא שאדם צעיר הרוצה לדאוג לעתיד ירכוש ב"מגדל"
  ביטוח סיעודי, במחיר נמוך הן  כתוצאה מגילו והן עקב המחיר הנמוך הנדרש על ידי חברה זו, סביר שלא יהיו כל
  מגבלות בריאותיות לרכישת הביטוח וכעבור שנים לבטל את הביטוח, כולו או חלקו, ולהשאר מבוטח ליתרת חייו
  בסכום גבוה יוכל ללא צורך בהמשך תשלום הפרמיה החודשית.
  זו החברה היחידה בישראל המאפשרת רכישת ביטוח סיעודי גם לילדים מגיל 3. המחיר מאד זול, הכיסוי מלא
  והילד זוכה לביטוח במחיר נמוך לכל חייו וצבירת ערכי סילוק גבוהים ביותר.

אבי רייטן, מומחה , יועץ ומרצה להגנה סיעודית.

קבלת הצעה
שם מלא
תעודת זהות
טלפון נייד
דוא"ל
*כל השדות הינם שדות חובה

כל אחד מאיתנו, ללא קשר לגיל, מדחיק את הנושא ובורח מלהתמודד איתו. נעבור יחדיו על הנושא נראה מה אנו יודעים עליו באמת, נסיק מסקנות מהתשובות ונחליט לאן פנינו מועדות.

מצב סיעודי הינו בעיה של קשישים בלבד כיוון שנובע מהזדקנות הגוף והנפש, האומנם?
לא נכון,
מצב סיעודי נובע גם מהתבלות הגוף והנפש אך נגרם גם כתוצאה של תאונות, מחלות וארועים שאינם קשורים בגנים המשפחתיים או בגילו של האדם. מספרם של הצעירים בקרב האוכלוסייה הסיעודית הולך וגדל כתוצאה מתאונות שונות ומלחץ החיים המודרניים ותרבות הפנאי.


תקציב משפחה ממוצעת די בו כדי לענות על הצרכים של אדם סיעודי בבית ואפילו אם יש צורך לאשפזו
במוסד סיעודי טוב, האומנם? 
לא נכון
, עלות שוטפת לטיפול באדם סיעודי בבית עם מטפל צמוד נעה בין 8,000  ל- 10,000 ₪ בחודש שהם
כ- 100,000 – 120,000 ₪ בשנה.
אשפוז במוסד סיעודי טוב עולה בין 13,000 ל- 16,000 ₪ בחודש שהם כ- 170,000 – 200,000 ₪ בשנה.
נכפול זאת במספר שנים ...

מי אמר שזו אחריות שלנו. לצורך כך יש מדינה – ביטוח לאומי ומשרד הבריאות, האומנם?
לא מדויק,
ראשית, חוקי מדינת ישראל מטילים את האחריות לטיפול באדם סיעודי על משפחתו ולא על השלטון.
כך קובע החוק הפלילי וכך קובע חוק דיני מזונות. אכן ביטוח לאומי ומשרד הבריאות יודעים לסייע, אך למי ובאילו תנאים?
ביטוח לאומי מספק חלק משכרו של המטפל המכסה לכל היותר 18 שעות בשבוע (כ- 1,800 ₪ בחודש) אף זאת רק למי שהכנסתו היא עד השכר הממוצע במשק. מי שהכנסתו היא בין פעם לפעם וחצי יקבל רק מחצית מהזכויות ומי שהכנסתו מעל לכך – לא יקבל כלל סיוע. משרד הבריאות מסייע באשפוז סיעודי לאחר עמידה בתנאים מאד מחמירים. הסיוע מותנה בהגשת הצהרת הכנסות והון על ידי המבקש בן/בת זוג וילדיהם.
בעקבות הדיווח מטיל משרד הבריאות חובת השתתפות בהוצאה על בני המשפחה מתוך כוונה לגבות את כל העלות מהמשפחה. אישור משרד הבריאות מתאים לחלק ממוסדות הסיעוד המוכנים להסתפק בקבלת סכום של כ- 9,500 ₪ עבור המיטה. מוסדות יוקרתיים לא "משתתפים במשחק". כמוכן הכללים שהטיל משרד הבריאות לאחרונה על מוסדות הסיעוד יגרום לכך שבתוך כמה שנים חלק מהמוסדות ייסגר ותהיה מצוקת אשפוז למי שלא יעמדו בידיו האמצעים הכספיים הפרטיים. התור שהיה מוכר לנו לפני שנים יחזור והנטל על המשפחות יגדל מאד.


אבל יש ביטוח סיעודי קבוצתי במסגרת קופת החולים זה מכסה, האומנם?
לא מדויק, הביטוח (מי שרכש אותו) שבמסגרת קופת החולים הוא ביטוח קבוצתי שיש לו לפחות שלוש מגרעות בולטות:
   סכומי הכסף שינתנו אינם מכסים את הצורך אלא רק בחלקו.
   הכסף ינתן לכל היותר לתקופה שבין 3 ל- 5 שנים (תלוי באיזו קופה) – ומה עם שאר הזמן?
   ביטוח קבוצתי, באשר הוא, מוגבל בזמן. בתום ההסכם שבין הארגון ובין חברת הביטוח יתכן שלא יוארך
   או שתנאיו ישתנו (מחיר, סכומי ביטוח, תקופת קבלת הכסף ועוד).


אבל יש ביטוח במסגרת מקום העבודה ולכן לא צריך עוד אחד, האומנם?
לא מדויק,
ראה  שאלה קודמת.


איזה פתרונות נוספים קיימים?
יש שני כיווני פתרון:
  מימוש רכוש וחסכונות. זה יכול לפתור את הבעיה כל עוד יש מספיק אך צריך לזכור שזה על חשבון בני המשפחה
הנותרים בעיקר ילדים.
  רכישת ביטוח סיעודי אישי ופרטי ב"מגדל".


מדוע דווקא ב"מגדל"?
לתוכנית של "מגדל" מספר יתרונות והם:
  המוצר הנמכר הוא מקיף ביותר ומכיל כיסויים רבים.
  "מגדל" היא חברה גדולה ובעלת מוניטין.
  המחיר הנדרש על ידי "מגדל" לקבוצת הגילאים הפוטנציאליים (עד גיל 55) הם נמוכים ביחס לחברות ביטוח אחרות.
  צעירים שירכשו ביטוח סיעודי בסכומי ביטוח גבוהים מבטיחים לעצמם כיסוי סיעודי ליתרת חייהם כיון שהם
צוברים זכויות ביטוחיות חינם לעתיד ("ערכי סילוק"). המשמעות היא שאדם צעיר הרוצה לדאוג לעתיד ירכוש ב"מגדל"
  ביטוח סיעודי, במחיר נמוך הן  כתוצאה מגילו והן עקב המחיר הנמוך הנדרש על ידי חברה זו, סביר שלא יהיו כל
  מגבלות בריאותיות לרכישת הביטוח וכעבור שנים לבטל את הביטוח, כולו או חלקו, ולהשאר מבוטח ליתרת חייו
  בסכום גבוה יוכל ללא צורך בהמשך תשלום הפרמיה החודשית.
  זו החברה היחידה בישראל המאפשרת רכישת ביטוח סיעודי גם לילדים מגיל 3. המחיר מאד זול, הכיסוי מלא
  והילד זוכה לביטוח במחיר נמוך לכל חייו וצבירת ערכי סילוק גבוהים ביותר.

אבי רייטן, מומחה , יועץ ומרצה להגנה סיעודית.

הדפס שלח לחבר צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
.
האמור לעיל נועד להרחבת הידע הכללי ואין לראות בו משום חוות דעת, המלצה או הנחיה
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון