מילון מונחים בנושא ביטוח סיעודי 

מונחים ומושגים בתחום ביטוח סיעודי 

למצב סיעודי יש היבטים כלכליים, רפואיים, חוקיים, חברתיים ומשפחתיים. המשמעות של מצב סיעודי היא יומיומית. לכן כדאי להכיר עכשיו את המונחים הבסיסיים בתחום הביטוח הסיעודי.

Activities of Daily Living - ADL
אי כושר מתאונה (נכות תעסוקתית מתאונה)
בונוס בגין היעדר תביעות
בונוס/מאלוס
ביטוח
ביטוח מחלות קשות
ביטוח סיעודי
ביטוח תאונות אישיות
בעל פוליסה
גורם גבייה
גיל כניסה
גיל תביעה
דמי ניהול אחרים (דמי ניהול חשבון, גורם פוליסה)
דמי ניהול מהחיסכון המצטבר (קבועים ומשתנים)
דמי ניהול מפרמיה
החרגה רפואית
הנחה
חוק ביטוח בריאות ממלכתי
חוק חוזה הביטוח
חיתום
חתם
טופס 17
יתרת הבונוס המצטבר
כיסוי ביטוחי "מהשקל הראשון"
כיסוי ביטוחי משלים לשב"ן
מבוטח
מבטח
מילון מונחים בנושא ביטוח בריאות
מילון מונחים בנושא ביטוח סיעודי
מפקח על הביטוח
מפקח על הביטוח
מצב רפואי קודם/ קיים
מקרה הביטוח
נספח הוני
נספח קצבה
סוג הצמדה
סכום ביטוח
סכום ביטוח למקרה מוות
סל בריאות ממלכתי
עמלה
ערך מסולק
פוליסה מסולקת
פוליסה משתתפת ברווחי תיק ההשקעות
פיצוי
פרמיה
פרמיה משתנה
פרמיה קבועה
שב"ן
שיפוי
תוספת חיתומית/רפואית
תקופת אכשרה
תקופת ביטוח
תקופת המתנה
תקופת תשלום תגמולי הביטוח
תשואה נומינלית
צור קשר לקבלת הצעה
 
שם מלא:
תעודת זהות:
מס' ת"ז אינו תקין
טלפון נייד:
  
דוא"ל:
לידיעתך
 
 
 
חשוב לדעת
 
הדפס שלח לחבר צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון