מחשבון ריסק 

מחשבון תעריפי ביטוח חיים למקרה מוות 

בעזרת מחשבון זה תוכל לבצע חישוב להערכת עלות ביטוח למקרה פטירה מסוג "אור 1" בפרמיה משתנה מדי שנה. לצורך ביצוע החישוב אנא מלא את הפרטים הבאים:

המחשבון אינו זמין כעת בשל עבודות תחזוקה ויחזור לאוויר בהקדם האפשרי.

ניתן להיכנס לסימולטור ריסק.

הדפס צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
.
המחשבון הינו מכשיר אינטראקטיבי המיועד לתת לך תמונה כללית לגבי חישוב סכומי ביטוח למקרה פטירה. המחשבון יכול לעזור לך לחשב מהו סכום הביטוח למקרה פטירה שעליך לרכוש  על מנת להשיג למשפחתך את רמת ההכנסה הרצויה במקרה פטירה חס וחלילה.
בעזרת המחשבון תוכל גם:
1. לקבוע את ההכנסה החודשית הנומינלית (כשיעור מהכנסתך הנוכחית נטו) אותה ברצונך להבטיח ליקיריך במקרה פטירה ואת התקופה במהלכה ברצונך להבטיח הכנסה חודשית זו.
2. לחשב את הסכום החד פעמי למקרה פטירה שעליך לרכוש, אשר אם יושקע בתוכנית חיסכון הנושאת ריבית של 3% נטו, והמשלמת תשלומים חודשיים קבועים, תשלם ליקיריך את ההכנסה החודשית שקבעת, ולתקופה שקבעת, כאמור לעיל בס' 1.
3. המחשבון מאפשר לך גם לקבוע סכום הכנסה חודשית שונה שברצונך להבטיח לכל אחד מיקיריך, ולתקופות שונות לכ"א מהם, ולחשב את סכום הביטוח למקרה פטירה שעליך לרכוש כדי להבטיח תשלומם של סכומים אלו.
4. במסגרת חישוב סכום הביטוח שעליך לרכוש כדי להבטיח ליקיריך הכנסה חודשית, כאמור, תוכל להפחית סכומי ביטוח למקרה פטירה שכבר רכשת וקיימים אצלך  במסגרת תוכניות לחיסכון פנסיוני, או תוכניות לביטוח חיים.
5. מטרת מחשבון זה היא לתת תמונה כללית בלבד לגבי סכום הביטוח למקרה פטירה שעליך לרכוש לצורך הבטחת סכומי הכנסה חודשית ליקיריך, ואינו בא להחליף ייעוץ או תכנון פיננסי המותאם במדויק לצרכיו של הלקוח. סכום הביטוח למקרה פטירה שעליך לרכוש תלוי וקשור לגורמים נוספים, המחייבים התאמה אישית.
6. המחשבון מבוסס על הנחות כלליות אשר יתכן ואינן תואמות את הפרמטרים האישיים של המשתמש.
7. התוצאה שתתקבל תהיה מבוססת על הנתונים אותם הזנת במחשבון ועל ההנחות כפי שאנו יודעים היום. להלן פירוט ההנחות עליהן בוצע החישוב:
א. אין שינוי עתידי של מדד המחירים לצרכן. כל הסכומים מחושבים בערכים נומינליים.
ב. סכום הביטוח שנרכש, ואשר יתקבל בעת פטירה, יושקע בתוכנית חיסכון נושאת תשואה נטו של 3%, אשר משלמת תשלומים חודשיים שווים ושוטפים, אשר ישולמו לתקופת תשלום כפי שהגדרת.
ג. בעת חישוב הסכומים לא נלקחו בחשבון סכומי קצבאות המשולמות ע"י המוסד לביטוח לאומי (ככל שקצבאות כאלו ישולמו ליקיריך, מהלך תקופת התשלום שהוגדרה, כולה או חלקה).
ד. סכומי ביטוח למקרה פטירה הקיימים אצלך, אותם ניתן להפחית בעת ביצוע החישוב, הינם סכומים חד פעמיים. לא נלקחו בחשבון סכומים המשולמים כקצבאות שאירים ממקור כלשהוא, או תשלומים אחרים המשתלמים על דרך של קצבה או תשלום חודשי.
ה. לא נלקחו בחשבון התייחסויות לנושא מיסוי.
8. סכום הביטוח המחושב הינו לצורך הערכה בלבד ומספק הערכה וסדר גודל בלבד ואין להסתמך עליו. לא נשמרים נתונים מתוך ביצוע החישוב או התוצאה. אין להתייחס לתוצאה זו כאל ייעוץ, מכל סוג שהוא. המידע המופיע לא נועד להוות ניתוח שלם מלא ו/או מפורט של כלל הנושאים המפורטים במסגרתו והינו כללי וחלקי בלבד ואיננו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש וקבלת ייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים, בצרכים ובמטרות המיוחדים של המשתמש.
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון