ביטוח אחריות מקצועית לעו"ד 2017 

גולש יקר,

בשלב זה, אין אפשרות לרכוש ביטוח אחריות מקצועית באמצעות אתר האינטרנט.

אנא פנה לסוכנויות הביטוח חידוש ומרוז בטלפון 1-800-272-000 או 03-6246464.

  סוכנויות הביטוח חידוש ומרוז

 מגדל חברה לביטוח בע"מ