עמוד הביתעמוד הבית
שירות לקוחות
  יום רביעי   4.03.15
 
דלג על קישורי ניווט
שירות לקוחות
החשבון שלי
הרשמה ל"חשבון שלי"
שירות עצמי
תביעות
תביעות רכב
תביעות תאונות דרכים
תביעות בריאות
תביעות פנסיה
תביעות ביטוח חיים
תביעות דירה
תביעות נסיעות לחו"ל
תביעות שיניים
תביעות עסקים
תביעות חבויות גוף ורכוש
טפסי תביעה
שאלות ותשובות
כללים ליישוב תביעות
מצב תביעה צד ג'
שירותי חירום
חיפוש סוכן ביטוח
טפסים שימושיים
שאלות ותשובות
מילון מונחים
איתור מומחים
נגישות מגדל
יחידה לפניות הציבור
מאגר תנאי פוליסה
אמנת השירות
איתור חשבונות עמיתים
טופס צור קשר
הסבר דו"חות שנתיים
הסבר דו"חות רבעוניים
סכומים קטנים

כללים ליישוב תביעות 

 

מערכת כללים לבירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור - מגדל חברה לביטוח בע"מ    

מערכת כללים לבירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור - מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ   
מערכת כללים לבירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור - יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ  
 

הליך בירור ויישוב תביעות בחברת מגדל, מגדל מקפת ויוזמה       

איסוף מידע סטטיסטי
נתוני תביעות – חברת מגדל ביטוח, מגדל מקפת ויוזמה 2012 
נתוני תביעות – חברת מגדל ביטוח, מגדל מקפת ויוזמה 2013  
נתוני בקשות להעברות ומשיכות כספים או לקבלת קצבה – חברת מגדל ביטוח, מגדל מקפת ויוזמה 2013
 

זכאות התובע לקבלת שיפוי של הוצאות בתחום הרכב - זכאות להחזר בגין הוצאות כיבוי אש, ככל שיידרש.
שכר טרחת שמאי החוץ ישולם ישירות על ידי החברה.

זכאות התובע לקבלת שיפוי של הוצאות בתחום הרכוש - הוצאות אדריכלים ואחרים לשם תיקון הדירה, הוצאות לפינוי הריסות, ניקוי הדירה וחיבורה לרשתות. אבדן שכר דירה לצורך מגורים חלופיים כמוגדר בפוליסה.

 

  
צור קשר
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
אנא המתן.
טוען
סגור חלון