מבצעים וקידום מכירות לבעלי רישיון 

 מבצעים לשנת 2019

א-2019-1
תקופת המבצע
הצעות שתתקבלנה מה-01.01.2019 עד 30.04.2019
מוצרים משתתפים
 קרן השתלמות
 קופת גמל
התנאים לקבלת התגמול
טווח יעדים בין 1,500,000 ₪ ל – 4,000,000 ₪  בנוסף מרתון
מהות התגמול
תגמול כספי או נסיעה לחו"ל או סופ"ש בארץ או מוצר חשמלי
שווי הפרס טווח פרסים: מ  2,500 ₪  עד 7,000 ₪. טווח פרסי המרתון בין 19000 ₪ ל 27,000 ₪
א-2019-2
תקופת המבצע
הצעות שתתקבלנה מה-03.02.2019 עד 02.05.2019
מוצרים משתתפים
 ביטוח ריסק מוות
 ביטוח אבדן כושר עבודה
 ביטוח בריאות (לא כולל סיעודי)
 קרן פנסיה
 חסכון מנהלים ועצמאים
התנאים לקבלת התגמול
יעדים אישיים לסוכנים הנעים בטווח בין 150,000 ₪  ל 1,000,000 ₪
מהות התגמול
נסיעה לחו"ל ו/או תגמול כספי בהתאם לטווח היעד האישי
שווי הפרס יחיד 2,000 $ - זוגי 4,000 $ (*)
א–3–2019
תקופת המבצע
הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2019 עד 31.08.2019
מוצרים משתתפים
 קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמול
טווח מספר מבוטחים בין 3 ל 20
מהות התגמול
תווי שי
שווי הפרס טווח פרסים : מ  150 ₪ ל 2,000 ₪
ים-2019-1
תקופת המבצע
הצעות שתתקבלנה מה-05.02.2019 עד 31.03.2019
מוצרים משתתפים
 קרן פנסיה
 חסכון מנהלים ועצמאיים
התנאים לקבלת התגמול
מרתון בין סוכנים לפי פרמיה ומרתון לי שיעור מאשתקד
מהות התגמול
פרס כספי: מקום ראשון 10,000 ₪ , מקום שני 7,500 ₪ ,מקום שלישי 5,000 ₪ ,מקום רביעי 3,000 ₪
צ-2019-1
תקופת המבצע
הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2019 עד 31.12.2019
מוצרים משתתפים
 ביטוח ריסק
 ביטוח אובדן כושר עבודה
 ביטוחי בריאות
התנאים לקבלת התגמול
חלוקת סוכנים לליגות כסף יעד עד 450,000 זהב יעד עד 600,000 פלטינה יעד מעל 600,000 ₪
מהות התגמול
תוספת עמלה 
ים-2019-2
תקופת המבצע
הצעות שתתקבלנה מה-10.03.2019 עד 04.06.2019
מוצרים משתתפים
 קופת גמל
 קופת קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמול
טפסים 
מהות התגמול
תלושים בשווי 100 ש"ח לכל פנייה
א-2019-5
תקופת המבצע
הצעות שתתקבלנה מה-02.06.2019 עד 1.09.2019
מוצרים משתתפים
 ביטוח ריסק מוות
 ביטוח בריאות (הוצאות רפואיות ומחלות קשות בלבד) 
 קופות גמל
 קרנות השתלמות
התנאים לקבלת התגמול
יעד פוליסות:
מסלול בריאות וריסק:
 יעד א 20 פוליסות ומינימום תפוקה 20,000 ₪.
 יעד ב  30 פוליסות ומינימום תפוקה 30,000 ₪.
מסלול פיננסים: מינימום תפוקה 750,000 ₪.
מהות התגמול
תלושי קנייה
שווי הפרס

מסלול ריסק ובריאות:
 ליעד א: 1,200 ₪
 ליעד ב: 2,000 ₪
מסלול פיננסים: 750 ₪

א-2019-4
תקופת המבצע
הצעות שתתקבלנה מה-01.05.2019 עד 30.06.2019
מוצרים משתתפים
 ביטוח ריסק מוות
 ביטוח אבדן כושר עבודה
 ביטוח בריאות
 חסכון מנהלים ועצמאים
התנאים לקבלת התגמול
יעדים אישיים לסוכנים הנעים בטווח בין 35,000 ₪  ל 400,000 ₪ או יעדים אישיים
מהות התגמול
פרס כספי
שווי הפרס בין 2,000 ₪  ל- 25,000 ₪
מ-2019-2
תקופת המבצע
הצעות שתתקבלנה מה-01.05.2019 עד 30.06.2019
מוצרים משתתפים
 קרן פנסיה 
 חסכון מנהלים ועצמאיים
התנאים לקבלת התגמול
מרטון
מהות התגמול
מוצרי חשמל
שווי הפרס 99,231 ₪
מ-2019-3
תקופת המבצע
הצעות שתתקבלנה מה-06.05.2019 עד 31.07.2019
מוצרים משתתפים
 קרן פנסיה 
 חסכון מנהלים ועצמאיים
 קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמול
מרתון
מהות התגמול
אייפון, וחופשה
שווי הפרס 6,040 ₪
1 | 2 |

 מבצעים לשנת 2018

א-2018-1

תקופת המבצע
הצעות שתתקבלנה מה-01.01.2018 עד 30.04.2018
מוצרים משתתפים
 קופת גמל
 קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמול
טווח יעדים בין 750,000 ₪ ל - 7,000,000 ₪  בנוסף מרתון
מהות התגמול
נסיעה לחו"ל
שווי הפרס טווח פרסי המרתון בין 14,000 ₪ ל- 23,000 ₪

ס-2018-1

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.01.2018 עד 31.03.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות
התנאים לקבלת התגמולמדרגה 1 - 70,000 ₪, מדרגה 2 - 100,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: מדרגה 1 -7%, מדרגה 2 - 8%

ס-2018-2

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.01.2018 עד 30.06.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות
התנאים לקבלת התגמולמדרגה 1 - 1,500,000 ₪, מדרגה 2 - 1,875,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: מדרגה 1 - 75,000 ₪, מדרגה 2 - 168,000 ₪

ס-2018-3

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.01.2018 עד 31.01.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות
התנאים לקבלת התגמול30,000  ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 5%

ס-2018-4

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.01.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות
התנאים לקבלת התגמולמדרגה 1 - 210,000 ₪, מדרגה 2 -300,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: מדרגה 1 - 12,000 ₪, מדרגה 2 - 15,000 ₪

ס-2018-5

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.01.2018 עד 28.02.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות
התנאים לקבלת התגמול50,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 3,500 ₪

ס-2018-6

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.01.2018 עד 30.06.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות
התנאים לקבלת התגמול20,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 30,000 ₪

ס-2018-8

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.01.2018 עד 15.04.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות
התנאים לקבלת התגמול120,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 10,500 ₪

ס-2018-9

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.01.2018 עד 15.04.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות
התנאים לקבלת התגמול60,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 5,000 ₪

ס-2018-18

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.01.2018 עד 15.04.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות
התנאים לקבלת התגמול140,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 5,800 ₪

ים-2018-2

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2018 עד 31.03.2018מוצרים משתתפים: קרן פנסיה, חסכון מנהלים ועצמאים
התנאים לקבלת התגמולמ- 150,000 ₪  עד 900,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: מקום ראשון - 15,000 ₪, מקום שני - 8,000 ₪, מקום שלישי - 7,000 ₪, מקום רביעי- 6,000 ₪

צ-2018-1

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.01.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: קרן פנסיה, חסכון מנהלים ועצמאים, קופת גמל, קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמוליעד 42,000,000 ₪ בתפוקת פיננסים
מהות התגמול: 16 כרטיסים עבור מבצע סוכנים ועוד 2 עובדי מגדל
שווי הפרס: 75,000 ₪ ברוטו כולל מע"מ חלוקה תקציבית 13,000 ₪ על חשבון מטה, 4,500 ₪ על חשבון תקציב מרחב בפיננסים 

צ-2018-2

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.01.2018 עד 31.03.2018מוצרים משתתפים: קרן פנסיה, חסכון מנהלים ועצמאים, קופת גמל, קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמול4,000,000 ש"ח תפוקת פיננסים / 6,000,000 ₪ תפוקת פיננסים
מהות התגמול: 4,000 ש"ח / 8,000 ₪
שווי הפרס: 4,000 ש"ח / 8,000 ₪

צ-2018-3

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.01.2018 עד 15.03.2018מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמוליעד 100,000 סיכונים
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 6,000 ₪

ס-2018-19

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.01.2018 עד 15.04.2018מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות (סיעודי 50%)
התנאים לקבלת התגמולמדרגה 1 - 100,000 ₪, מדרגה 2 - 120,000 ₪  מדרגה 3 - 150,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 -6,000 ₪, מדרגה 2 - 8,400  ₪, מדרגה 3- 12,000 ₪ 

ס-2018-20

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.01.2018 עד 30.06.2018מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות (סיעודי 50%)
התנאים לקבלת התגמול800,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 40,000 ₪

צ-2018-4

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.01.2018 עד 31.03.2018מוצרים משתתפים: קופת גמל, קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמוליעד 50,000 ₪ תפוקת פיננסים
מהות התגמול: תלושי שי
שווי הפרס: 3,500 תווי שי

ס-2018-11

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות (סיעודי 50%)
התנאים לקבלת התגמולמדרגה 1 - 150,000 ₪, מדרגה 2 -200,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 -6%, מדרגה 2 - 8%

ס-2018-12

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות (סיעודי 50%)
התנאים לקבלת התגמולמדרגה 1 - 100,000 ₪, מדרגה 2 -150,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 -5%, מדרגה 2 - 7%

ס-2018-13

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות (סיעודי 50%)
התנאים לקבלת התגמולמדרגה 1 - 150,000 ₪, מדרגה 2 -200,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 -6%, מדרגה 2 - 8%

ס-2018-14

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות (סיעודי 50%)
התנאים לקבלת התגמולמדרגה 1 - 120,000 ₪, מדרגה 2 - 160,000 ₪, מדרגה 3 - 200,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 -6%, מדרגה 2 - 7%, מדרגה 3- 8%

ס-2018-15

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות (סיעודי 50%)
התנאים לקבלת התגמול100,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 6%

ס-2018-16

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות (סיעודי 50%)
התנאים לקבלת התגמולמדרגה 1 - 80,000 ₪, מדרגה 2 -110,000 ₪ מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 -6%, מדרגה 2- 8%

ס-2018-17

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות (סיעודי 50%)
התנאים לקבלת התגמולמדרגה 1 - 80,000 ₪, מדרגה 2 -120,000 ₪ מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 -6%, מדרגה 2- 8%

ס-2018-22

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות
התנאים לקבלת התגמול90,000
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 7%

ס-2018-23

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2018 עד 31.03.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות
התנאים לקבלת התגמולמדרגה 1 - 225,000 ₪, מדרגה 2 -275,000 ₪ מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: מדרגה 1 - 20,000 ₪, מדרגה 2 - 30,000 ₪

צ-2018-5

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2018 עד 31.03.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות
התנאים לקבלת התגמול: יעד 50,000 ₪ תפוקת סיכונים
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 2,500 ₪

ס-2018-24

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות
התנאים לקבלת התגמול80,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 7.5%

צ-2018-6

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2018 עד 31.12.2018מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמולמדידה חודשית 3 סוכנים מובילים בכל חודש מחודש פברואר
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 500 ₪ - 1,200 ₪ תלושי קניה

ס-2018-25

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2018 עד 28.02.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (למעט סיעוד)
התנאים לקבלת התגמולסיכונים – 50,000 ₪, כוללות – 200,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 7,500 ₪

ס-2018-26

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2018 עד 31.03.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (למעט סיעוד)
התנאים לקבלת התגמולסיכונים - 70,000 ₪, מגדלור פרט שוטף - 40,0000 ש"ח
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 10,000 ₪

ס-2018-27

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (סיעוד 50%)
התנאים לקבלת התגמול90,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 4,500 ₪

ס-2018-28

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2018 עד 31.03.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות ללא סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול150,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 10,000 ₪

ס-2018-29

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמולמדרגה 1 - 100,000 ₪, מדרגה 2 - 130,000 ₪  מדרגה 3 - 150,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: מדרגה 1 -5%, מדרגה 2 - 6%, מדרגה 3- 7%

ס-2018-30

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול200,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי - תווי קנייה
שווי הפרס: 1,000 ₪

ס-2018-32

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2018 עד 31.03.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (למעט סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול40,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי - תווי קנייה
שווי הפרס: 3,000 ₪

ס-2018-31

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (למעט סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול40,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי - תווי קנייה
שווי הפרס: 3,000 ₪

א-2018-3

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-04.02.2018 עד 31.05.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות, חסכון מנהלים ועצמאים
התנאים לקבלת התגמוליעדים אישיים לסוכנים הנעים בטווח בין 150,000 ₪ ל 900,000 ₪
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל ו/או תגמול כספי בהתאם לטווח היעד האישי
שווי הפרס: יחיד 2,500$ - זוגי 5,000$ (*)

ס-2018-33

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2018 עד 15.04.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול6,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 2,500 ₪

ס-2018-34

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2018 עד 15.03.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול:סיכונים – 15,000 ₪ , חסכון – 80,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 5,000 ₪

ס-2018-35

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2018 עד 15.05.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (למעט סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 100,000 ₪  
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 5%

ס-2018-36

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2018 עד 15.05.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 15,000 ₪  
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 5%

ס-2018-37

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2018 עד 15.03.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (למעט סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 60,000 ₪  
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 4,000 ₪

ס-2018-38

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2018 עד 31.05.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 150,000 ₪  
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 12,000 ₪

ס-2018-39

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2018 עד 15.05.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 700,000 ₪, מדרגה 2 - 800,000 ₪, מדרגה 3 - 900,000 ₪  
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 -36,000 ₪, מדרגה 2 - 40,000  ₪, מדרגה 3- 50,000 ₪

ס-2018-40

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2018 עד 31.05.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 150,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 12,000 ₪

ס-2018-41

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 31.05.2018מוצרים משתתפים: חסכון מנהלים ועצמאים, קופת גמל, קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמול: פיננסים כולל קשת ומגדלור מדרגה 1 - 2,000,000 ₪, מדרגה 2 - 3,000,000 ₪, מדרגה 3 - 4,000,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי - תווי קנייה
שווי הפרס: מדרגה 1 -800₪, מדרגה 2 - 1,300  ₪, מדרגה 3- 2,000 ₪

ס-2018-42

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: חסכון מנהלים ועצמאים, קופת גמל, קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמול: פיננסים - מדרגה 1 - 1,000,000 ₪, מדרגה 2 - 2,000,000 ₪, מדרגה 3 - 3,000,000 ₪, מדרגה 4 - 4,000,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי ומוחשי
שווי הפרס: מדרגה 1 -500 ₪, מדרגה 2 - 750 ₪, מדרגה 3- 1,000 ₪, מדרגה 4 - אייפון

ס-2018-43

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: חסכון מנהלים ועצמאים, קופת גמל, קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמול: פיננסים - מדרגה 1 - 1,000,000 ₪, מדרגה 2 - 2,000,000 ₪, מדרגה 3 - 3,000,000 ₪, מדרגה 4 - 4,000,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי ומוחשי
שווי הפרס: מדרגה 1 -500 ₪, מדרגה 2 - 750 ₪, מדרגה 3- 1,000 ₪, מדרגה 4 - אייפון

ס-2018-45

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2018 עד 15.04.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 30,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 8%

ים-2018-3

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-20.02.2018 עד 31.01.2019מוצרים משתתפים: חסכון מנהלים ועצמאים, קופת גמל, קופת קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמול: מ-5,000,000 ₪
מהות התגמול: כרטיס טיסה זוגי, כספי או סופשבוע זוגי במלון
שווי הפרס: מ-7,000 ₪ עד 18,000 ₪

ס-2018-49

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 31.05.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 50,000 ₪, מדרגה 2 - 75,000 ₪, מדרגה 3 - 100,000 ₪ 
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 -2,500 ₪, מדרגה 2 - 5,000 ₪, מדרגה 3 - 7,500 ₪

ס-2018-52

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 31.05.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 150,000 ₪     מדרגה 2 - 300,000 ₪  מדרגה 3 - 400,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 - 5%,   מדרגה 2 - 6%,    מדרגה 3 - 7%

צ-2018-7

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 31.07.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות
התנאים לקבלת התגמול: יעד א' 50,000 ₪ סיכונים, יעד ב' 75,000 סיכונים יעד ג': 100,000 סיכונים 
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: יעד א: 1,200,  יעד ב': 2,250,  יעד ג': 3,000 ₪

ס-2018-46

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 30,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 7%

ס-2018-47

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 30,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 7%

ס-2018-48

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 30,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 7%

ס-2018-53

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 31.03.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 600,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 36,000 ₪

ס-2018-54

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 31.03.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 300,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 5000 ₪

צ-2018-8

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 31.05.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות
התנאים לקבלת התגמול: יעד 150,000 סיכונים
מהות התגמול: תלושי שי
שווי הפרס: 2 שובר למלון 3,000 ₪

צ-2018-9

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 31.05.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות
התנאים לקבלת התגמול: יעד א' סיכונים 200,000 ₪ יעד ב': 250,000 ₪ יעד ג': 300,000 ₪
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: יעד א': 8,000 ₪ יעד ב': 10,000 ₪ יעד ג': 15,000 ₪

צ-2018-10

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 31.05.2018מוצרים משתתפים: קופת גמל, קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמול: תפוקת פיננסים 2 מלש"ח
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 2500 ₪

ס-2018-51

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 31.05.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 200,000 ₪  
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 10,000 ₪

ס-2018-55

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 120,000 ₪  
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 10,000 ₪

ס-2018-56

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 15,000 ₪, מדרגה 2 -25,000 ₪ 
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 - 1,000 ₪, מדרגה 2 - 1,750 ₪

ס-2018-57

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (למעט סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 40,000 ₪ סיכונים 300,000 ₪ חסכון     מדרגה 2 -50,000 ₪ סיכונים 400,000 ₪ חיסכון
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 - 8,000 ₪, מדרגה 2 - 1,100 ₪

ס-2018-58

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 31.05.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (למעט סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 80,000 ₪, מדרגה 2 -100,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 -6%, מדרגה 2 - 7%

ס-2018-59

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 31.03.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 150,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 7,500 ₪

ס-2018-60

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 31.03.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 35,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 2,500 ₪

ס-2018-61

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 31.03.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 30,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 2,000 ₪

ס-2018-62

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 31.03.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 35,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 2,500 ₪

ס-2018-63

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 31.03.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 20,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 1,000 ₪

ס-2018-64

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 31.03.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 30,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 1,500 ₪

ס-2018-65

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 31.03.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 30,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 1,500 ₪

ס-2018-66

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 15.05.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 56,200 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 3,000 ₪

ס-2018-67

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 31.03.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 20,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 7%

ס-2018-68

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 30.06.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 120,000 ₪, מדרגה 2 - 150,000 ₪  מדרגה 3 - 180,000 ₪ 
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 -9,000 ₪, מדרגה 2 - 12,000 ₪, מדרגה 3- 15,000 ₪

ס-2018-69

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2018 עד 15.04.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 30,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 5%

ס-2018-70

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2018 עד 15.04.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 30,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 5%

ס-2018-71

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2018 עד 15.04.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 25,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 5%

ס-2018-72

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2018 עד 15.04.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 25,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 5%

צ-2018-11

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2018 עד 15.05.2018מוצרים משתתפים: קופת גמל
התנאים לקבלת התגמול: תפוקת פיננסים 500,000 ₪
מהות התגמול: תלושים
שווי הפרס: מקום ראשון 750 ₪, מקום שני 500 ₪, מקום שלישי 250 ₪

ס-2018-73

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: טווח מדרגות 8,000 ₪ עד 48,000 ₪
מהות התגמול:  תווי קנייה
שווי הפרס: טווח פרס: מ 400 ₪ עד 2,400 ₪

ס-2018-74

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2018 עד 30.06.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (למעט סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 80,000 ₪
מהות התגמול:  פרס כספי
שווי הפרס: 6,000 ₪

ס-2018-76

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2018 עד 15.06.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 90,000 ₪, מדרגה 2 - 120,000 ₪, מדרגה 3 - 150,000 ₪
מהות התגמול:  פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 -4,500 ₪, מדרגה 2 - 6,000  ₪, מדרגה 3- 7,500 ₪

ס-2018-77

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2018 עד 15.06.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 60,000 ₪, מדרגה 2 - 75,000 ₪, מדרגה 3 - 90,000 ₪
מהות התגמול:  פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 -3,000 ₪, מדרגה 2 - 4,000  ₪, מדרגה 3- 5,000 ₪

ס-2018-78

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2018 עד 15.06.2018מוצרים משתתפים: קופת גמל, קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמול: 2,000,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 2,000 ₪

א-2018-4

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2018 עד 31.08.2018מוצרים משתתפים: קרן פנסיה
התנאים לקבלת התגמוליעדים אישייים מ 200,000 ₪ עד 1,200,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: שיעור מהתפוקה מ 1.5% - 3.5%

א-2018-5

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-25.03.2018 עד 30.04.2018מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אובדן כושר עבודה, קרן פנסיה, חסכון מנהלים ועצמאים, קופת גמל, קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמולהגרלה
מהות התגמול: פרסים
שווי הפרס: מ 1,000 ₪ עד 30,000 ₪  

מ-2018-3

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2018 עד 15.05.2018מוצרים משתתפים: ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 80,000 ₪ , 100,000 ש"ח
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 4,000 ₪, 7,000 ש"ח

ס-2018-79

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2018 עד 15.06.2018
מוצרים משתתפים:
ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 35,000 ₪ 
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 4,000 ₪

ס-2018-80

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2018 עד 15.06.2018
מוצרים משתתפים:
ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 100,000 ₪ 
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 5,000 ₪

ס-2018-82

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2018 עד 31.03.2018
מוצרים משתתפים:
ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 15,000 ₪ ,    מדרגה 2 - 20,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 - 1,500 ₪  ,   מדרגה 2 - 2,000 ₪

ים-2018-4

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2018 עד 31.05.2018מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: יעד מכירות בריאות, ריסק וסיעוד 50,000 ש"ח
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 4,500 ₪

ס-2018-83

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2018 עד 15.05.2018
מוצרים משתתפים:
ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (למעט סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 72,000 ₪  
מהות התגמול: תווי קניה
שווי הפרס: 3,000 ₪

א-2018-6

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-18.03.2018 עד 31.12.2018מוצרים משתתפים: קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמוליעדים אישיים החל מ 10,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: בין 0.5% ל- 2% מהפרמיה

ס-2018-84

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.04.2018 עד 31.12.2018
מוצרים משתתפים:
ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (למעט סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 300,000 ₪ 
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: טווח פרס: מ 4,000 ₪ עד 36,000 ₪

ים-2018-5

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.04.2018 עד 15.06.2018מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמוליעד מכירות בריאות וריסק 100,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 4,000 ₪

ס-2018-85

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.04.2018 עד 31.12.2018
מוצרים משתתפים:
ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (50% סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 200,000 ₪ 
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: טווח פרס: מ 5,000 ₪ עד 45,000 ₪

ס-2018-87

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.04.2018 עד 31.05.2018
מוצרים משתתפים:
ריסק מוות, אובדן כושר עבודה, בריאות (למעט סיעוד)
התנאים לקבלת התגמול: 60,000 ₪ 
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 7,500 ₪

1 | 2 | 3 |

 מבצעים לשנת 2017

צ-2017-1

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.01.2017 עד 30.04.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמוליעד א': 100,000 ₪ תפוקה כוללת מתוכם 65,000 מוצרי בריאות וריסק, יעד ב':  120,000 ₪ תפוקה כוללת מתוכם 80,000 מוצרי בריאות וריסק
מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס: יעד א: 8,000 ₪ יעד ב': 9,500 ₪

ס-2017-1

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.08.2017 עד 31.01.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: חא"ט מ 150,000 ₪ וסיכונים ללא סיעוד 40,000 ₪   עד חא"ט  800,000 ₪ וסיכונים ללא סיעוד 200,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 5,000₪ עד 25,000

צ-2017-3
תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.01.2017 עד 31.03.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 70,000 מוצרי סיכונים
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 3,000 ₪
ס-2016-9
תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.01.2017 עד 15.02.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 100,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 5,000 ₪
צ-2017-2

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2017 עד 31.12.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמולמדידה חודשית 3 סוכנים מובילים בכל חודש מחודש פברואר
מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס: 500 ₪ - 1,000 ₪ תלושי קניה

צ-2017-4

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2017 עד 03.04.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמוליעד: 50,000 מוצרי סיכונים
מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס: 2,500 ₪

צ-2017-5

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2017 עד 30.04.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמוליעד א' סיכונים 60,000 יעד ב' סיכונים: 72,000
מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס: יעד א': 2,400 יעד ב': 3,400

ס-2017-11

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2017 עד 31.03.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול40,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי  
שווי הפרס: 3,000 ₪

ס-2017-12

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2017 עד 30.04.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול180,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי  
שווי הפרס: 18,000 ₪

ס-2017-13

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2017 עד 31.03.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול80,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי  
שווי הפרס: 5,000 ₪

ס-2017-14

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2017 עד 31.03.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול30,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי  
שווי הפרס: 2,000 ₪

ים-2017-2

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2017 עד 31.03.2017מוצרים משתתפים: קרן פנסיה, חיסכון מנהלים ועצמאים
התנאים לקבלת התגמולחא"ט , יעד: 80,000 ₪, תגמול 1.5%
מהות התגמול: פרס כספי  
שווי הפרס: 1.5% מתוך 80,000 ₪

צ-2017-7

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2017 עד 01.05.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמוליעד 75,000 ₪ מוצרי סיכונים
מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס: 3,000 ₪

א –2–17

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-05.02.2017 עד 30.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות, קרן פנסיה, חסכון מנהלים ועצמאים
התנאים לקבלת התגמול: יעדים אישיים לסוכנים הנעים בטווח בין 100,000 ₪  ל 1,000,000 ₪
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל ו/או תגמול כספי בהתאם לטווח היעד האישי
שווי הפרס:  יחיד 4,000$ - זוגי 9,000$

ס-2017-16
תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2017 עד 31.04.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 600,000, מדרגה 2 - 700,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס:
מדרגה 1 - 36,000, מדרגה 2 - 49,000
א-2017-3

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2017 עד 20.04.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות
התנאים לקבלת התגמולטווח יעדים בין 10,000 ₪ ל - 60,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: טווח פרבים בין 15% - 40% מהתפוקה

ים-2017-3

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2017 עד 15.04.2017
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמולמוצרי ריסק ובריאות , יעד 120,000 ₪ תגמול: 6,000 ₪ מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: יעד : 120,000 ₪ , תגמול: 6,000 ₪

ס-17- 2017

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2017 עד 31.04.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 40,000 מדרגה 2 - 50,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 - 5%, מדרגה 2 - 7%

ס-2017-18

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2017 עד 31.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול: 300,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 0

ס-2017-19

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2017 עד 31.03.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול: 200,000 ₪
מהות התגמול: שוברי שי
שווי הפרס: 6000

ס-2017-22

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2017 עד 15.07.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 50,000, מדרגה 2 - 75,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 - 5,000, מדרגה 2 - 7,000

ס-2017-21

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2017 עד 30.04.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול: 800000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 30,000 ₪

ס-2017-8

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2017 עד 31.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול: 300000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 5%

ים-2017-4

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2017 עד 15.04.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול: מוצרי בריאות וריסק כולל סיעוד ובלמש- יעד: 40,000 תגמול:3,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: יעד: 40,000 תגמול: 3,000

א-2017-5

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-19.02.2017 עד 30.06.2017מוצרים משתתפים: קופת גמל, קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמולטווח יעדים בין 1,000,000 ₪ ל - 7,000,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: טווח פרבים בין 1,200 ₪ ל - 12,500 ₪

צ-2017-8

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2017 עד 14.04.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמוליעד א': 50,000 בריאות וריסק, יעד ב': 80,000 בריאות וריסק, יעד ג': 100,000 בריאות וריסק, יעד ד': 150,000 בריאות וריסק
מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס: יעד א: 1,000 ₪ תלושי קניה יעד ב': 2,000 ₪ תלושי קניה יעד ג': 2,500 תלושי קניה, יעד ד': 4,000 ₪ תלושי קניה

ים-2017-5

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2017 עד 31.12.2017מוצרים משתתפים: קופת גמל, קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמולמרתון בין סוכנים לפי פרמיה ומרתון לי שיעור מאשתקד
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: מרתון לפי פרמיה: מקום ראשון 12,000 ₪, מקום שני 8,000 ₪ . מרתון לפי שיעור מאשתקד: מקום ראשון 10,000 ₪ , מקום שני 6,000 ₪, מקום שלישי 3,000 ₪

ים-2017-6

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2017 עד 01.05.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמולבריאות וריסק  פרמיה של 35,000 ₪ , תגמול: 2,500 ₪ מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: יעד א: יעד- 35,000 ₪ , תגמול 2,500 ₪

ים-2017-7

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2017 עד 31.05.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמולריסק ובריאות: יעד: 10k ₪- תגמול: 2,000 ₪ , יעד: 20k- תגמול: 3,000 ₪ יעד: 30k תגמול: 4,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: יעד א: יעד: 10k ₪- תגמול: 2,000 ₪ , יעד: 20k- תגמול: 3,000 ₪ יעד: 30k תגמול: 4,000

צ-2017-6

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2017 עד 31.05.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמוליעד א': 150,000 סיכונים יעד ב': 250,000 סיכונים יעד ג': 350,000
מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס: יעד א: 5,000 ₪ יעד ב': 10,000 יעד ג': 15,000

ס-2017-23

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2017 עד 14.07.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 100,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 5%

ס-2017-24

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2017 עד 16.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 300,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 25,000

מ-2017-4

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2017 עד 31.05.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 450,000
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 15,000

ס-2017-25

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2017 עד 30.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 250,000, מדרגה 2 - 300,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 - 3%, מדרגה 2 - 5%

ס-2017-26

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2017 עד 30.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 250,000, מדרגה 2 - 300,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 - 3%, מדרגה 2 - 5%

מ-2017-5

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2017 עד 14.05.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 30,000, 40,0000, 50,000, 100,000
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 8000, 1,300, 2,000, 4,0000

צ-2017-10

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.04.2017 עד 14.08.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמוליעד 400,000 ₪ בריאות וריסק
מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס: יעד א: 12,500 ₪

ס-2017-27

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.04.2017 עד 30.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 1,200,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 20000 ₪

ים-2017-8

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.04.2017 עד 30.09.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 300,000 ₪ - ריסק ובריאות , תגמול- 18,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 18,000 ₪

ס-2017-28

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.04.2017 עד 31.05.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 30,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 3,500 ₪

ס-2017-29

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.04.2017 עד 30.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 150,000, מדרגה 2 - 250,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 - 10,000, מדרגה 2 - 20,000

ס-2017-4

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.04.2017 עד 30.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 30,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 6,000

מ-2017-7

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.04.2017 עד 31.08.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 120,000, 150,000
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס:10,000, 14,000

ס-2017-31

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.04.2017 עד 31.05.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 50,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 5,000 ₪

א-2017-7

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-27.04.2017 עד 30.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח בריאות: הוצאות רפואיות ומחלות קשות
התנאים לקבלת התגמול: טווח יעדים בין 15,000 ₪ עד 50,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: בין 1,000 ₪ עד 15,000 ₪

צ-2017-11

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.05.2017 עד 31.07.2017מוצרים משתתפים: ביטוח בריאות - הוצאות רפואיות
התנאים לקבלת התגמוליעד 100,000 תפוקת בריאות
מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס: 5,000 ₪

צ-2017-12

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.05.2017 עד 31.07.2017מוצרים משתתפים: ביטוח בריאות - הוצאות רפואיות
התנאים לקבלת התגמוליעד 50,000 תפוקת בריאות
מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס: 3,000 ₪

מ-2017-6

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.05.2017 עד 30.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 150,000 ₪
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 15,000 ₪

ס-2017-32

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.05.2017 עד 31.12.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: יעד 500,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 19,000 ₪

ס-2017-33

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.05.2017 עד 30.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 5,000, מדרגה 2 - 10,000, מדרגה 3 - 15,000, מדרגה 4 - 20,000
מהות התגמול: פרס כספי - תווי קנייה
שווי הפרס: מדרגה 1 - 100, מדרגה 2 -  300, מדרגה 3 - 800, מדרגה 4 - 1,200

א-2017-7

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-16.05.2017 עד 31.07.2017מוצרים משתתפים: ביטוח בריאות - הוצאות רפואיות ומחלות קשות
התנאים לקבלת התגמול: טווח יעדים בין 15,000 ₪ עד 50,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: טווח פרסים בין 1,000 ₪ עד 15,000 ₪

מ-2017-8

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.05.2017 עד 30.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 25,000 ₪
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 2,000 ₪

ס-2017-39

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.05.2017 עד 31.07.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 500,000, מדרגה 2 - 600,000, מדרגה 3 - 700,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 - 3,000, מדרגה 2 - 4,000, מדרגה 3 - 5,000

ס-2017-40

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.05.2017 עד 31.07.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 350,000, מדרגה 2 - 450,000, מדרגה 3 - 550,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 - 3,000, מדרגה 2 - 4,000, מדרגה 3 - 5,000

ס-2017-41

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.05.2017 עד 31.07.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 500,000, מדרגה 2 - 600,000, מדרגה 3 - 700,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 - 3,000, מדרגה 2 - 4,000, מדרגה 3 - 5,000

ים-2017-9

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.05.2017 עד 31.12.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות, קרן פנסיה, חיסכון מנהלים ועצמאים
התנאים לקבלת התגמול: חא"ט+ ריסק+ בריאות
יעד:  120k  ש"ח סיכונים +150k ₪ חא"ט- תגמול: 23k ₪ 
יעד :
170k ₪ סיכונים + 250k ₪ חא"ט - תגמול- 28k ₪    
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 23,000/ 28,000 ₪

ס-2017-42

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.05.2017 עד 31.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 120,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 11000 ₪

ס-2017-43

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.05.2017 עד 30.05.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 10,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 2500 ₪

ס-2017-44

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.05.2017 עד 30.05.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 50,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 7000 ₪

ס-2017-45

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.05.2017 עד 30.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 50,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 5000 ₪

ס-2017-46

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.05.2017 עד 30.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 30,000, מדרגה 2 - 40,000, מדרגה 3 - 50,000
מהות התגמול: פרס כספי - תווי קנייה
שווי הפרס: מדרגה 1 - 700, מדרגה 2 - 1,000, מדרגה 3 - 1,500

ס-2017-47

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.05.2017 עד 31.07.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול60,000 ₪
מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס: 5,000 ₪

צ-2017-13

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.05.2017 עד 31.05.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול: יעד 35,000 תפוקת סיכונים
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 2,000 ₪

צ-2017-14

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.05.2017 עד 31.05.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: יעד 70,000 תפוקת סיכונים
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 3,000 ₪

ס-2017-30

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.05.2017 עד 30.09.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 900,000, מדרגה 2 - 1,100,000, מדרגה 3 - 1,500,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 - 45,000, מדרגה 2 - 70,000, מדרגה 3 - 120,000

ס-2017-34

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.05.2017 עד 30.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 200,000, מדרגה 2 - 250,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 - 15,000, מדרגה 2 - 20,000

ס-2017-35

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.05.2017 עד 30.05.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 50,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 4,000 ₪

ס-2017-36

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.05.2017 עד 30.05.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 50,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 4,000 ₪

ס-2017-37

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.05.2017 עד 31.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 50,000, דרגה 2 - 80,000, מדרגה 3 - 100,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 - 3,000, מדרגה 2 - 6,000, מדרגה 3 - 8,000

ס-2017-38

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.05.2017 עד 31.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 50,000, דרגה 2 - 80,000, מדרגה 3 - 100,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 - 3,000, מדרגה 2 - 6,000, מדרגה 3 - 8,000

ס-2017-48

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.05.2017 עד 30.08.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 45,000, מדרגה 2 - 70,000, מדרגה 3 - 100,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 - 3%, מדרגה 2 - 5%, מדרגה 3 - 6%

ס-2017-49

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.05.2017 עד 30.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 3,500
מהות התגמול: פרס כספי - תווי קנייה
שווי הפרס: 200

צ-2017-15

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.05.2017 עד 31.12.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: יעד א':  150,000 תפוקת סיכונים, יעד ב': 175,000, יעד ג': 200,000, יעד ד': 250,000
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: יעד א': 6,000 ₪, יעד ב': 9,000 ₪, יעד ג': 12,000, יעד ד':15,000

ס-2017-50

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.05.2017 עד 15.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 40,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 2,000

צ-2017-16

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.05.2017 עד 31.08.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: יעד א': 250,000 ₪ תפוקת סיכונים, יעד ב': 300,000 ₪, יעד ג': 350,000 ₪
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: יעד א': 7,500 ₪, יעד ב': 10,000 ₪, יעד ג': 15,000 ₪

צ-2017-17

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.05.2017 עד 14.09.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: יעד 80,000 ₪ תפוקת סיכונים
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 3,500 ₪

ס-2017-52

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.05.2017 עד 30.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 65,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 5,000

ס-2017-53

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.05.2017 עד 15.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 12,000, מדרגה 2 - 18,000
מהות התגמול: פרס כספי - תווי קניה
שווי הפרס: מדרגה 1 - 500, מדרגה 2 - 1,000

ס-2017-54

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.06.2017 עד 31.08.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 50,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 10,500

ים-2017-10

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.06.2017 עד 31.12.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: ריסק ובריאות כולל סיעוד ומשכנתא, יעד 100,000, תגמול 5%
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 5% מתוך 100,000

ס-2017-55

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.06.2017 עד 30.09.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול60,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 8%

ס-2017-56

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.06.2017 עד 31.08.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמולמדרגה 1 - 60,000    מדרגה 2 - 80,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 - 3%    מדרגה 2 - 5%

ים-2017-11

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.06.2017 עד 31.07.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: כל מוצרי הסיכונים - יעד - 15,000 ₪ , תגמול- 2,000 ₪ מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 2,000 ₪ במכירת 15,000 ₪

צ-2017-19

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.06.2017 עד 15.06.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה
התנאים לקבלת התגמול: יעד 50,000 ₪ תפוקת ריסק טהור
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 2,500 ₪ תלושי קניה

ס-2017-57

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.06.2017 עד 31.07.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמולמדרגה 1 - 100,000, מדרגה 2 - 120,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 - 3%    מדרגה 2 - 5%

מ-2017-11

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.06.2017 עד 31.08.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 40,000 ₪
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 3,000 ₪

ס-2017-58

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.06.2017 עד 31.07.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות
התנאים לקבלת התגמול35,500
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 3,500 ₪

ס-2017-59

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.06.2017 עד 15.07.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול35,000
מהות התגמול: פרס כספי - תווי קניה
שווי הפרס: 1,000 ₪

ים-2017-12

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.06.2017 עד 31.07.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: כל מוצרי הסיכונים - יעד 120,000 ₪, תגמול- 6,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 6,000 ₪ במכירות 120,000 ₪

מ-2017-13

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.06.2017 עד 15.08.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 5%
מהות התגמול: תוספת עמלה

ס-2017-60

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.06.2017 עד 15.09.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמולמדרגה 1 - 50,000, מדרגה 2 - 70,000, מדרגה 3 - 90,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מדרגה 1 - 4%, מדרגה 2 - 6%, מדרגה 3 - 8%

ס-2017-61

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.06.2017 עד 15.07.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 20,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 4%

ס-2017-63

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.06.2017 עד 31.07.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 80,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 6,000

ס-2017-64

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.06.2017 עד 15.08.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 15,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 2,000

מ-2017-12

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.06.2017 עד 14.07.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 100000 ₪
מהות התגמול: שוברי שי
שווי הפרס: 6,825 ₪

ס-2017-14

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.06.2017 עד 01.09.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 380,000, 410,000
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 3%,  5%

ים-2017-13

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.06.2017 עד 15.09.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: כל מוצרי הסיכונים  יעד 70,000 ₪ , תגמול: 15,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 15,000 ₪ במכירת 70,000 ₪ סיכונים

ים-2017-14

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.06.2017 עד 15.07.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: יעד: 50,000 ₪ . יעד: 75,000 ₪,  יעד: 100,000 ₪  יעד: 120,000 ₪
מהות התגמול: שוברי קניה
שווי הפרס: 1,000 ₪ / 1,500 ₪ /2,000 ₪ / 2,500 ₪

מ-2017-15

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-02.07.2017 עד 14.09.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות, קרן פנסיה, חיסכון מנהלים ועצמאים, קופת גמל, קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמול: תחרות
מהות התגמול: סופ"ש בארץ

ס-2017-65

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.06.2017 עד 15.07.2017מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 10,000, מדרגה 2 - 15,000, מדרגה 3 - 20,000, מדרגה 4 -  25,000
מהות התגמול: שוברים
שווי הפרס: מדרגה 1 - ארוחה זוגית, מדרגה 2 - ספא זוגי, מדרגה 3 - ספא זוגי וארחת ערב, מדרגה 4 -מכונת קפה

1 | 2 | 3 |

 מבצעים לשנת 2016

ים-2016-1

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.01.2016 עד 30.06.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות, קרן פנסיה, חיסכון מנהלים ועצמאים, קופת גמל, קופת קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמול: תוכניות כוללות - 300,000 ₪, תגמול - 25,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 25,000

ים-2016-2

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.01.2016 עד 31.12.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: תוכניות בריאות - 500,000 ₪ , תגמול 50,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 50,000

ים-2016-3

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.01.2016 עד 31.12.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה
התנאים לקבלת התגמול: תוכניות ריסק - 600,000 ₪ , תגמול : 50,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 50,000

מ-2016-1

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.01.2016 עד 29.2.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמולעמידה ביעד  100,000 ₪, עמידה ביעד 150,000 ₪
מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס:   6,000 ₪, 10,000 ₪

ס-2016-2

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.01.2016 עד 29.02.2016
מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול: 90,000
מהות התגמול: שני אייפדים
שווי הפרס: 4,800

ס-2016-1

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.01.2016 עד 31.03.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול: יעד הוגנות 50,000
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 4,000

ס-2016-3

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.01.2016 עד 30.06.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול: 250,000
מהות התגמול: פרס כספי. 
שווי הפרס: 30,000

צ-2016-1

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.01.2016 עד 31.12.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול: מדידה חודשית 3 סוכנים מובילים בכל חודש מחודש פברואר.
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 500-1000 ש"ח תלושי קנייה.

צ-2016-2

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2016 עד 31.03.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות.
התנאים לקבלת התגמול: יעד מכירות : 75,000 ₪ מוצרי ריסק
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: מקוםראשון 15,000 ₪,  מקום שני 10,000 ₪, מקום שלישי 5,000 ₪

ים-2016-6

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2016 עד 31.12.2016
מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: יעד בריאות וריסק עד 100,000 תגמול 5%
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 5% ממכירות

ים-2016-8

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2016 עד 31.12.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות, קרן פנסיה, חיסכון מנהלים ועצמאים, קופת גמל, קופת קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמולתוכניות כוללות יעד 300,000 תגמול 15,000
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 15,000

ים-2016-9

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2016 עד 30.04.2016
מוצרים משתתפים: 
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמולתוכנית ריסק ובריאות יעד 40,000 תגמול 5%. יעד 50,000 תגמול 7%. יעד 100,000 תגמול 8%
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 5-8% ממכירות

א-2016-1

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2016 עד 05.05.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות, קרן פנסיה, חיסכון מנהלים ועצמאים
התנאים לקבלת התגמוליעדים אישיים לסוכנים הנעים בטווח בין 75,000 ₪  ל 1,000,000 ₪
מהות התגמול: נסיעה לחו"ל ו/או תגמול כספי בהתאם לטווח היעד האישי 
שווי הפרס: יחיד 1,200$ - זוגי 3,700$ (*)

ים-2016-4

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2016 עד 31.12.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמולתוכניות בריאות וריסק: יעד 100,000 ₪ - תגמול: 5%מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 5% מסה"כ המכירות

ס-2016-4

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-04.02.2016 עד 29.06.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות
התנאים לקבלת התגמול: יעד ריסק מינימום 20,000
מהות התגמול: כרטיס להופעה של אלטון ג'ון
שווי הפרס: 324 ש"ח

ס-2016-6

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-08.02.2016 עד 09.04.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות.
התנאים לקבלת התגמולמבצע עם מדרגות . 345,000  400,000  445,000  
מהות התגמול: פרס כספי וערב גיבוש
שווי הפרס: מדרגה 1 - 15,000 תוים, מדרגה 2 - 15,000 תוים וערב גיבוש, מדרגה 3 - 20,000 תוים וערב גיבוש (שווי ערב גיבוש 4,320 ש"ח)

ס-2016-5

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2016 עד 15.05.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול: 50,000
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 5,000

ס-2016-7

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2016 עד 14.08.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול: 500,000
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 45,000

א-2016-2

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.02.2016 עד 30.06.2016
מוצרים משתתפים: 
קופת גמל, קופת קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמול: רובד א: בין 2,000,000 ₪ - 7,000,000 ₪  , רובד ב: בין 8,000,000 ₪ - 15,000,000 ₪ ,תחרות : תחרות בין סוכנים , טופסי קרן השתלמות: יעד א  50 טפסים ויעד ב 150 טפסים
מהות התגמול: פרס כספי / סופ"ש / שוברים
שווי הפרס: רובד א': בין 8,000 ₪ - 56,000 ₪  , רובד ב': בין 8,000 ₪ - 26,000 ₪, טפסי קרן השתלמות : יעד א' 75 ₪ לטופס ,יעד ב' 100 ₪ לטופס

ים-2016-10

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2016 עד 31.12.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמולתוכניות ריסק ובריאות - יעד 1,200,000 ₪, תגמול - 75,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 75,000

ים-2016-11

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2016 עד 31.12.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, קרן פנסיה
התנאים לקבלת התגמול: תוכניות מנהלים - חסכון ואובדן כושר בלבד ותוכניות פנסיה - יעד: 1,500,000 ₪, תגמול:15,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 15,000

א-2016-3

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2016 עד 31.03.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: יעדים אישיים לסוכנים הנעים בטווח בין 10,000 ₪  ל 60,000 ₪
מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס: 15%-40%

ס-2016-8

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.02.2016 עד 31.03.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 150,000
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 4,000 ₪

מ-2016-3

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2016 עד 30.04.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמולעמידה ביעד 200,000 ₪ חיים מתוכם 50,000  ₪ בריאות וריסק. 
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 3,000

ס-2016-10

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2016 עד 31.05.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול: תוכניות כוללות - 60,000
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 4,000

מ-2016-8

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.03.2016 עד 31.05.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמולעמידה ביעד - 100,000 ₪
מהות התגמול: עמלה
שווי הפרס: 7,000

מ-2016-12

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2016 עד 14.04.2016
מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמולעמידה ביעדים  20,000 ₪
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 2,000

ים-2016-14

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2016 עד 31.12.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול: תוכניות יעד - 100,000 ₪
מהות התגמול: 5% עמלה  
שווי הפרס: 20,000

ס-2016-13

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2016 עד 15.05.2016
מוצרים משתתפים: ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול: תוכנית יעד- 40,000 ₪
מהות התגמול: אייפד
שווי הפרס: 2,400

ס-2016-14

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2016 עד 14.04.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח תאונות אישיות
התנאים לקבלת התגמול: יעד - 80,000 ₪
מהות התגמול: אולם VIP בסינמה סיטי ל- 44 איש
שווי הפרס: 9,770

ס-2016-17

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.03.2016 עד 14.04.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמולמבצע עם מדרגות: 1. 15,000,     2. 20,000
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס:   מדרגה 1 . 1,500 ₪,    מדרגה 2. 2,000 ₪

ס-2016-18
תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.04.2016 עד 31.12.2016
מוצרים משתתפים
: ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: עמידה ביעד 100,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 6%
ס-2016-19

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.04.2016 עד 31.05.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה.
התנאים לקבלת התגמול: מבצע מדרגות - 15,000 ₪, ₪30,000, 50,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 1,500ש"ח, 3,000 ש"ח, 5,000 ש"ח

ס-2016-21

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.04.2016 עד 30.06.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: תוכניות כוללות - 50,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 3,000

ס-2016-20

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.04.2016 עד 30.06.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול: מבצע עם מדרגות- 70,000 ₪  90,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: מדרגה 1 -6,000 ₪ מדרגה 2- 8,000

ס-2016-22

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.04.2016 עד 30.06.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול: 100,000 ש"ח
מהות התגמול: אייפד
שווי הפרס: 2,500 ש"ח

ס-2016-23

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.04.2016 עד 14.06.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: תוכניות כוללות - 50,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 4,000

א-2016-4

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-21.04.2016 עד 30.06.2016
מוצרים משתתפים: 
ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול: יעדים שונים לסוכנים בין - 5,000 ₪, ל- 30,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי / שובר/ סופ"ש
שווי הפרס: בין 100 ל 1,000 

א-2016-5

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-25.04.2016 עד 30.06.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות,  חיסכון מנהלים ועצמאים.
התנאים לקבלת התגמול: תוכניות כוללות - 35,000 ₪- 4,500,000
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 2,000 עד 25,000

א-2016-6

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.06.2016 עד 31.12.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמוליעדים אישיים 150,000 ש"ח -1,000.000 ש"ח
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: בין 3%  ל- 5% על התפוקה

צ-2016-3

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.05.2016 עד 30.06.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות
התנאים לקבלת התגמול: יעד מכירות א' : 150,000 ₪ מווצרי ריסק (מבצע לסוכנויות) יעד מכירות ב': 205,000 ₪ מוצרי ריסק יעד מכירות ג': 176,000 ₪ מוצרי ריסק, יעד מכירות ד': 150,000 ₪ מוצרי ריסק
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 2,000

ס-2016-29

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.05.2016 עד 31.07.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 12,600 ₪ , מדרגה 2 - 18,000 ₪, מדרגה 3- 27,000 ₪ , מדרגה 4 - 36,000 ₪ , מדרגה 5 - 54,000 ₪
מהות התגמול:  מדרגה 1 - כרטיס זוגי סרט VIP  מדרגה 2 - שובר ספא ליחיד   מדרגה 3 - שובר לארוחת ערב מדרגה 4 - שובר ספא זוגי  מדרגה 5 - שובר למלון שווי הפרס:  מדרגה 1 - כרטיס זוגי סרט 355 ₪ מדרגה 2 - שובר ספא ליחיד 420  ₪ מדרגה 3 - שובר לארוחת ערב  615 ש"ח  מדרגה 4 - שובר ספא זוגי    850 ₪  מדרגה 5 - שובר למלון 1,260 ₪ 

ס-2016-32

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.05.2016 עד 31.07.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול30,000  ₪
מהות התגמול:  אייפד שווי הפרס:  2,500 ₪ 

א-2016-7

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-16.05.2016 עד 30.06.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: יעדים אישיים לסוכנים הנעים בטווח בין 10,000 ₪  ל30,000 ₪
מהות התגמול: שובר/ ערך כספי  
שווי הפרס:  בין 1,000₪ ל 3,000 ₪ 

ס-2016-33

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.05.2016 עד 31.07.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול50,000  ₪
מהות התגמול:  פרס כספי
 
שווי הפרס:  5,500 ₪ 

מ-2016-17

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.06.2016 עד 30.09.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה
התנאים לקבלת התגמול: תוכניות כוללות 200,000  - 300,000 ₪
מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס: 5,000-7,500 ₪

מ-2016-21

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.06.2016 עד 30.06.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: תוכניות כוללות - 150,000 ₪
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 3,500

מ-2016-22

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.06.2016 עד 31.08.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: תוכניות כוללות - 90,000 ₪
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 9,000

ס-2016-37

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.06.2016 עד 31.07.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מבצע עם מדרגות: 74,000 ש"ח, 84,000 ש"ח, 94,000 ש"ח
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 4,000 - 6,000 - 8,000₪ ש"ח

ס-2016-35

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.06.2016 עד 31.07.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: תוכנית כללית- 20,000 ש"ח
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 4,000 ש"ח

ס-2016-36

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.06.2016 עד 31.07.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מבצע עם מדרגות: 75,000 ש"ח, 90,000 ש"ח, 105,000 ש"ח
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 4,000 - 6,000 - 8,000

ים-2016-18

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.04.2016 עד 31.12.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מוצרי ריסק ובריאות כולל בלמ"ש- 200,000 ₪, -250,000
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 3%מתוך 200,000 ₪ , או 5%מתוך 250,000 ₪

ים-2016-21

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.06.2016 עד 31.12.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מוצרי בריאות וריסק ללא סיעוד - 200,000 ₪, -280,000 ₪- 420,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 10,000 ₪, 14,000 ₪, 21,000 ₪

ים-2016-24

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.06.2016 עד 30.06.2016
מוצרים משתתפים:
קרן פנסיה
התנאים לקבלת התגמול: תוכניות כוללות - 300,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 4,000

ים-2016-25

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.06.2016 עד 30.06.2016
מוצרים משתתפים:
קרן פנסיה
התנאים לקבלת התגמול: תוכניות כוללות - 300,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 3,000

ים-2016-26

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.06.2016 עד 30.06.2016
מוצרים משתתפים:
קרן פנסיה
התנאים לקבלת התגמול: תוכניות כוללות - 150,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 2,000

ים-2016-15

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.13.2016 עד 31.12.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות, קרן פנסיה, חיסכון מנהלים ועצמאים, קופת גמל, קופת קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמול: תוכניות כוללות - יעד: 1,000,000 ₪ , מתוכם: 150,000 מינימום בריאות וריסק
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 29,000

ים-2016-16

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.13.2016 עד 31.12.2016
מוצרים משתתפים:
קרן פנסיה, חיסכון מנהלים ועצמאים
התנאים לקבלת התגמול: תוכניות מנהלים ופנסיה- חסכון בלבד- יעד: 500,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 7,500

ים-2016-20

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.05.2016 עד 30.06.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה
התנאים לקבלת התגמול: מוצרי ריסק כולל בלמ"ש , יעד: 60,000 ₪ , 100,000 ₪ 120,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס:  3,500 ₪, 6,000 ₪ , 7,000 ₪

צ-2016-4

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.6.2016 עד 31.8.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה
התנאים לקבלת התגמול: יעד א': 150,000 ₪  מוצרי סיכונים, יעד ב': 200,000 ₪  סיכונים
מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס: יעד א': 12,500 ₪ יעד ב': 17,500 ₪

ס-2016-26
תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.06.2016 עד 31.12.2016 מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות, קרן פנסיה, חיסכון מנהלים ועצמאים, קופת גמל התנאים לקבלת התגמול: 500,000 ₪ מנהלים ופנסיה 150,000 ₪ הגנות מהות התגמול: כרטיס טיסה ליפן שווי הפרס: 17,000 ₪
מ-2016-24

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.06.2016 עד 14.07.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה
התנאים לקבלת התגמול 100,000 ₪
מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס: 3,000

מ-2016-25

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.06.2016 עד 14.07.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול100,000 ₪
מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס: 2,000

ס-2016-38

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.06.2016 עד 14.08.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול400,000 ₪
מהות התגמול: 50 כרטיסים זוגיים להופעה 
שווי הפרס: 25,000

ס-2016-39

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.06.2016 עד 31.07.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול110,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 8,000

ס-2016-40

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.07.2016 עד 14.08.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול160,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 8,000

א-2016-8

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-21.06.2016 עד 22.09.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מינמום 120,000 ₪ בתקופת המבצע
מהות התגמול: סמינר ביטוח בחו"ל 
שווי הפרס: 7,000 ₪ ליחיד

ים-2016-27

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.06.2016 עד 14.09.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: תוכניות בריאות וריסק יעד: מינמום 70,000 ₪ , תגמול: 10%
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: מהיעד שנקבע 10%

צ-2016-5

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.06.2016 עד 30.09.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: יעד א': 300,000 מוצרי סיכונים יעד ב': 400,000 מוצרי סיכונים יעד ג': 500,000 מוצרי סיכונים
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: יעד א': 20,000 ₪ יעד ב': 30,000 ₪ יעד ג': 40,000 ₪

ס-2016-41

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.06.2016 עד 01.08.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מדרגה 1 - 12,000 ₪, מדרגה 2 - 20,000 ₪, מדרגה 3- 30,000 ₪, מדרגה 4 - 40,000 ₪, מדרגה 5 - 50,000 ₪
מהות התגמול: מדרגה 1 - כרטיס זוגי סרט VIP, מדרגה 2 - שובר ספא ליחיד  ₪, מדרגה 3 - שובר ספא זוגי, מדרגה 4 - שובר לילה בבית מלון, מדרגה 5 - שובר לסוף שבוע
שווי הפרס: מדרגה 1 - כרטיס זוגי סרט 355 ₪, מדרגה 2 - שובר ספא ליחיד 420 ₪, מדרגה 3 - שובר ספא זוגי 615 ש"ח, מדרגה 4 - שובר לילה בבית מלון 850 ₪, מדרגה 5 - שובר לסוף שבוע  3,000 ₪

מ-2016-26

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-16.06.2016 עד 28.06.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמולתחרות
מהות התגמול: ציוד משרדי
שווי הפרס: 6,000

מ-2016-27

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-19.06.2016 עד 14.09.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 150,000
מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס: 15,000

ס-2016-27

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.07.2016 עד 30.09.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמולמבצע עם מדרגות: 1. 70,000 ש"ח  2. 90,000 ש"ח 
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: מדרגה 1: 6,000 ₪, מדרגה 2: 8,000 ₪

מ-2016-29

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.07.2016 עד 14.07.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה
התנאים לקבלת התגמול: 60,000
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 6,000

ס-2016-42

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.07.2016 עד 30.09.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמולמדרגה 1 - 30,000 ₪, מדרגה 2 - 40,000 ₪, מדרגה 3- 50,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: מדרגה 1 - 2.5% עמלה, מדרגה 2 -3% עמלה, מדרגה 3 - 5% עמלה 

ס-2016-43

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.07.2016 עד 30.09.2016
מוצרים משתתפים: חסכון מנהלים ועצמאים
התנאים לקבלת התגמול: 100,000
מהות התגמול: פרס כספי
שווי הפרס: 1,500

מ-2016-28

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.07.2016 עד 31.12.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות, קרן פנסיה, חיסכון מנהלים ועצמאים
התנאים לקבלת התגמול1,000,000 ₪
מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס: 25,000 ש"ח

צ-2016-6

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.07.2016 עד 30.09.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות, קרן פנסיה, חיסכון מנהלים ועצמאים
התנאים לקבלת התגמולסוכן כסף - 250,000 ₪ מתוכם סיכונים 50,000 ₪ ומעלה. סוכן זהב -  350,000 ₪ מתוכו סיכונים 60,000 ₪ ומעלה סוכן. פלטינה -  450,000 ₪ מתוכו סיכונים 80,000  ₪ ומעלה.
מהות התגמול: סוף שבוע זוגי
שווי הפרס: (*) 3,500 ₪ לזוג

מ-2016-30

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.07.2016 עד 31.08.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות, קרן פנסיה, חיסכון מנהלים ועצמאים
התנאים לקבלת התגמול 100000 ₪
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 3750 ₪

מ-2016-31

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.07.2016 עד 13.12.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות, קרן פנסיה, חיסכון מנהלים ועצמאים
התנאים לקבלת התגמול 500,000 ₪
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 15000 ₪

מ-2016-32

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-03.07.2016 עד 15.09.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות, קרן פנסיה, חיסכון מנהלים ועצמאים, קופת גמל, קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמול תחרות
מהות התגמול: סופ"ש בארץ
שווי הפרס:  5000 ₪

ים-2016-30

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.07.2016 עד 30.09.2016
מוצרים משתתפים:
, ביטוח בריאות, חיסכון מנהלים ועצמאים
התנאים לקבלת התגמול: מוצרי חא"ט:250,000 ₪, ריסק ובריאות- 50,000 ₪ , תגמול: 4,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 4,000

מ-2016-33

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.07.2016 עד 31.08.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: 70,000 ₪ , 100,000 ₪
מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס: 3,000 ₪, 5,000 ₪

ים-2016-22
תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-03.07.2016 עד 30.09.2016 מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות התנאים לקבלת התגמול: מסלול כללי: כרטיס ראשון: 300,000 ₪ ,מינימום 25,000 הגנות, כרטיס שני: 600,000 ₪ , מינימום 30,000 ₪ הגנות. מסלול הגנות: כרטיס ראשון: 50,000 ₪ מינימום 15,000 ריסק, כרטיס שני: 70,000₪ מינימום 25,000 ריסק. מסלול פיננסים: כרטיס ראשון: 800,000 ₪ , כרטיס שני: 1,300,000 ש"ח מהות התגמול: טיול חוויתי כולל לינה
ים-2016-22

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-03.07.2016 עד 30.09.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מסלול כללי: כרטיס ראשון:  300,000 ₪ ,מינימום 25,000 הגנות, כרטיס שני: 600,000 ₪ , מינימום 30,000 ₪ הגנות.    מסלול הגנות: כרטיס ראשון: 50,000 ₪ מינימום 15,000 ריסק, כרטיס שני: 70,000₪ מינימום 25,000 ריסק. מסלול פיננסים: כרטיס ראשון: 800,000 ₪ , כרטיס שני: 1,300,000 ש"ח
מהות התגמול: טיול חוויתי כולל לינה

ים-2016-23

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-03.07.2016 עד 30.09.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול: מסלול כללי: כרטיס ראשון:  300,000 ₪ ,מינימום 25,000 הגנות, כרטיס שני: מסלול כללי: כרטיס ראשון:  400,000 ₪ ,מינימום 25,000 הגנות, כרטיס שני: 600,000 ₪ , מינימום 30,000 ₪ הגנות.    מסלול הגנות: כרטיס ראשון: 60,000 ₪ מינימום 20,000 ריסק, כרטיס שני: 110,000₪ מינימום 40,000 ריסק. מסלול פיננסים: כרטיס ראשון: 800,000 ₪ , כרטיס שני: 1,300,000 ש"ח
מהות התגמול: טיול חוויתי כולל לינה

ס-2016-44

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.07.2016 עד 15.08.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמולמדרגה 1 - 80,000 ₪ או 25,000 ₪ ריסק , מדרגה 2 - 50,000 ₪ או 15,000 ₪ , מדרגה 3 - קשת חד פעמי 150,000 ₪
מהות התגמול: מדרגה 1 - הזמנה משפחתית ליום כיף בחוף דור,                 מדרגה 2 - הזמנה זוגית - ליום כיף בחוף דור, מדרגה 3 - הזמנה זוגית - יום כיף בחוף דור 
שווי הפרס:   650 ₪

ס-2016-46

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.07.2016 עד 14.08.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות, קרן פנסיה, חיסכון מנהלים ועצמאים, קופת גמל, קופת קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמול: 200,000 ₪ תוכניות כוללות מתוכן הגנות 100,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 10,000

ס-2016-47

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.07.2016 עד 31.08.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח בריאות

התנאים לקבלת התגמול: 15,000 ₪
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 3,000

ס-2016-45

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.07.2016 עד 15.08.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, קרן פנסיה, חיסכון מנהלים ועצמאים, קופת גמל, קופת קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמול: 80,000 ₪  תכניות כוללות 2,500 ₪ ריסק
מהות התגמול: פרס כספי 
שווי הפרס: 4,000

ס-2016-48

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.07.2016 עד 15.09.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות

התנאים לקבלת התגמול: 80,000 ₪  
מהות התגמול: אייפון 6

שווי הפרס: 4,000

צ-2016-8

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.07.2016 עד 14.09.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות.
התנאים לקבלת התגמול: יעד סיכונים 50,000

מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 4,000 ₪

מ-2016-35

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.07.2016 עד 14.09.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול100,000 ₪

מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס:   4,000 ₪

א-2016-9

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-17.07.2016 עד 31.10.2016
מוצרים משתתפים: חיסכון מנהלים ועצמאים, קופת גמל, קופת קרן השתלמות

התנאים לקבלת התגמול: יעדים אישיים לסוכנים הנעים בטווח בין 500,000 ₪  ל 6,000,00 ₪

מהות התגמול: פרס כספי

שווי הפרס: בין 1,000 ₪  ל- 30,000 ₪

מ-2016-36

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-15.07.2016 עד 14.09.2016
מוצרים משתתפים: ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול250,000 ₪
מהות התגמול: תוספת עמלה
שווי הפרס: 5,000

ים-2016-28

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-20.07.2016 עד 31.12.2016
מוצרים משתתפים:
קופת גמל, קופת קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמול: תנאי מינימום תפוקה בפיננסים של 6 מלש"ח, מוצרים: מגדלור לחיים, מגדלור לפרישה הפקדות חד פעמיות פרט. קשת פרט הפקדות  חד פעמיות, ניודים לגמל, להשלמות, מגדלור לפרישה גמל, קשת גמל, מגדלור לחיים.  
מהות התגמול: מוצרי חשמל
שווי הפרס: אייפד= 2121 ₪ , מכונת קפה= 700 ₪, מכונת צילום משולבת= 702 ₪ , מסך מחשב= 400

ים-2016-29

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-19.07.2016 עד 31.12.2016
מוצרים משתתפים:
קופת גמל, קופת קרן השתלמות
התנאים לקבלת התגמול: תנאי מינימום תפוקה בפיננסים של 2 מלש"ח, מוצרים: מגדלור לחיים, מגדלור לפרישה הפקדות חד פעמיות פרט. קשת פרט הפקדות  חד פעמיות, ניודים לגמל, להשלמות, מגדלור לפרישה גמל, קשת גמל, מגדלור לחיים.  
מהות התגמול: מוצרי חשמל
שווי הפרס: מכונת צילום משולבת= 700 ₪ . מסך מחשב= 400 ₪

מ-2016-37

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.08.2016 עד 31.10.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול50,000 ₪
מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס:   5,000 ₪

מ-2016-38

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.08.2016 עד 31.10.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול60,000 ₪
מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס:   3,000 ₪

מ-2016-39

תקופת המבצע: הצעות שתתקבלנה מה-01.08.2016 עד 31.12.2016
מוצרים משתתפים:
ביטוח ריסק מוות, ביטוח אבדן כושר עבודה, ביטוח בריאות
התנאים לקבלת התגמול125,000 ₪, 150,000 ₪
מהות התגמול: תוספת עמלה 
שווי הפרס: 12,500 ₪, 15,000 ₪

1 | 2 |

 

 מגדל חברה לביטוח בע"מ
.

"המידע המפורט הינו בהתאם לחוזר "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי" (מס' 2015-9-11). מדובר במידע אינפורמטיבי בלבד שאינו מהווה הצעה ו/או הזמנה כלשהי לקבלת הצעות ו/או השתתפות במבצע. התנאים המחייבים, בכל מקרה, הם אלה שנמסרו לסוכן בכתב ע"י החברה, בכפוף להסכמים הקיימים עמו".
(*)
1. מאחר שבמועד פרסום המבצע טרם נבחר הספק, שיספק את התגמול עבור עמידה בתנאי המבצע, מחיר השוק של התגמול שצוין לעיל מהווה הערכה על-בסיס פרסום מחירים
   של ספקים שונים.
2. מחיר זה אינו כולל בהכרח את מלוא התכנים הכלולים באירוע שמהווה את התגמול במבצע, באשר אלה מותאמים, באופן דינמי ומיוחד, לכל אירוע ואירוע ואינם בהכרח בעלי
   מחיר שוטף בשוק החופשי.

הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון