קבלת בקשות למידע וביטול – חוזר "צירוף לביטוח" 


העברת בקשות  מידע לצורך הליך התאמת ביטוח:

בקשות מידע הנדרש לצורך הליך התאמת הביטוח לפי סעיף 8(א) לחוזר "צירוף לביטוח" יש להעביר בצירוף טופס ייפוי כוח מלא וחתום לכתובת:   JoinInfo@migdal.co.il

 

העברת בקשות לביטול פוליסה:

בקשות לביטול פוליסה לפי סעיף 8(ו) לחוזר "צירוף לביטוח" יש להעביר באמצעות טופס הודעת ביטול מלא וחתום כדלקמן:

בקשה לחידוש פוליסה שבוטלה אגב רכישת פוליסה אחרת:

בקשה לחידוש פוליסה על פי המצוין לעיל יש להעביר באמצעות טופס בקשה לחידוש פוליסה שבוטלה אגב רכישת פוליסה אחרת

 

 

 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון