פנסיה 

 טפסי הצעה והצטרפות באמצעות סוכן

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה מקפת אישית - טופס 302
הורדה
בקשת הצטרפות לקרן פנסיה כללית מקפת משלימה - טופס 200
הורדה
הוראה לחיוב חשבון - טופס 5
הורדה
הצהרת בריאות - טופס 454
הורדה
טופס הצהרת בריאות בן מוגבל נבחר - טופס 491
הורדה

 טפסי הצעה והצטרפות באופן ישיר

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה מקפת אישית - טופס 130
הורדה
בקשת הצטרפות לקרן פנסיה כללית מקפת משלימה - טופס 128
הורדה
הוראה לחיוב חשבון - טופס 474
הורדה

 טפסי פדיון

בקשה למשיכת כספים - טופס 510
הורדה

 טפסי בקשות ושינויים

בקשה לשינויים בקרן הפנסיה מקפת אישית - טופס 493
הורדה
טופס עדכון פרטים אישיים - טופס 464
הורדה
בקשת הלוואה לשכיר/עצמאי מתכנית קרן הפנסיה - טופס 531 (באמצעות סוכן)
הורדה
בקשה לפריסת הלוואה - טופס 715
הורדה
בקשה לשינויים בקרן הפנסיה 'מגדל מקפת משלימה' - טופס 536
הורדה
שינוי אפיק השקעה בקרן הפנסיה - טופס 495
הורדה
טופס שינויים מקוצר (מבוטח בודד, מוטבים, ריסק אוטומטי) - טופס 717
הורדה
בקשת הלוואה לשכיר/עצמאי מתכנית קרן הפנסיה - טופס 533
הורדה

 טפסי העברות כספים

בקשת העברה לקרן פנסיה 'מגדל מקפת אישית' - טופס 455
הורדה
בקשת העברה לקרן פנסיה מקפת משלימה - טופס 712
הורדה

 טפסים כלליים

הצהרת בריאות - טופס 454
הורדה
בקשה להמשכיות תכנית הפנסיה - טופס 458
הורדה
הוראה לחיוב חשבון - טופס 5
הורדה
בקשת מבוטח לאישור תשלום פנסיית פרישה - 466
הורדה
אישור הגורם המשלם שאינו המבוטח - טופס 569
הורדה

 טפסי תביעה

תביעת נכות - טופס 467
הורדה
תביעת שאירים - טופס 485
הורדה
טופס 101 - כרטיס עובד
הורדה
בדיקת זכאות לחידוש תשלומי פנסיית נכות (אובדן כושר עבודה) - טופס 746
הורדה

 טפסי יפוי כח ומינוי סוכן

הרשאה חד פעמית לבעל רישיון לקבלת מידע (נספח א' + נספח החרגות בעמוד אחד) - טופס 562
הורדה
הרשאה חד פעמית לבעל רישיון לקבלת מידע (נספח א' + נספח החרגות בשני עמודים) - טופס 562
הורדה
הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב1) - טופס 561
הורדה
הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב2) - טופס 567
הורדה

 טפסים למעסיק

הודעה על עזיבת מקום עבודה - טופס 70
הורדה
הודעה על הפסקת עבודה - טופס 468
הורדה
בקשת מעסיק לאישור תשלום פנסיה - טופס 469
הורדה
טופס הודעה על תחילת עבודה אצל מעסיק חדש - טופס 459
הורדה

 טפסי יוזמה

פנסיית נכות - טופס 541
הורדה
פנסיית שאירים - טופס 543
הורדה
בקשה למשיכת כספים
הורדה
בקשת הלוואה
הורדה
קבלת פנסיית זקנה
הורדה
צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון