פנסיה 

 טפסי הצעה והצטרפות באמצעות סוכן

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה מקפת אישית - טופס 130
הורדה
בקשת הצטרפות לקרן פנסיה כללית מקפת משלימה - טופס 128
הורדה
הוראה לחיוב חשבון - טופס 5
הורדה
הצהרת בריאות - טופס 454
הורדה
טופס הצהרת בריאות בן מוגבל נבחר - טופס 491
הורדה

 טפסי הצעה והצטרפות באופן ישיר

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה מקפת אישית - טופס 302
הורדה
בקשת הצטרפות לקרן פנסיה כללית מקפת משלימה - טופס 200
הורדה
הוראה לחיוב חשבון - טופס 5
הורדה

 טפסי פדיון

בקשה למשיכת כספים - טופס 510
הורדה

 טפסי הלוואה

בקשת הלוואה לשכיר/עצמאי מתכנית קרן הפנסיה - טופס 531 (באמצעות סוכן)
הורדה
בקשה לפריסת הלוואה - טופס 715
הורדה
בקשת הלוואה לשכיר/עצמאי מתכנית קרן הפנסיה (חברה 7) - טופס 533
הורדה

 טפסי בקשות ושינויים

בקשה לשינויים בקרן הפנסיה מקפת אישית - טופס 493
הורדה
טופס עדכון פרטים אישיים - טופס 464
הורדה
בקשה לשינויים בקרן הפנסיה 'מגדל מקפת משלימה' - טופס 536
הורדה
שינוי אפיק השקעה בקרן הפנסיה - טופס 495
הורדה
טופס שינויים מקוצר (מבוטח בודד, מוטבים, ריסק אוטומטי) - טופס 717
הורדה

 טפסי העברות כספים

בקשת העברה לקרן פנסיה 'מגדל מקפת אישית' - טופס 455
הורדה
בקשת העברה לקרן פנסיה מקפת משלימה - טופס 539
הורדה

 טפסים כלליים

הצהרת בריאות - טופס 454
הורדה
בקשה להמשכיות תכנית הפנסיה - טופס 458
הורדה
הוראה לחיוב חשבון - טופס 474
הורדה
בקשת מבוטח לאישור תשלום פנסיית פרישה - 466
הורדה
אישור הגורם המשלם שאינו המבוטח - טופס 569
הורדה

 טפסי יפוי כח ומינוי סוכן

הרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע (נספח א') - טופס 562
הורדה
הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב1) - טופס 561
הורדה
הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב2) - טופס 567
הורדה
ביטולֹ הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל לקבלת שירותים עבור מעסיק בשל עובדיו - טופס 757
הורדה
הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל לקבלת שירותים עבור מעסיק בשל עובדיו - טופס 750
הורדה

 טפסים למעסיק

הודעה על עזיבת מקום עבודה - טופס 70
הורדה
הודעה על הפסקת עבודה - טופס 468
הורדה
בקשת מעסיק לאישור תשלום פנסיה - טופס 469
הורדה
טופס הודעה על תחילת עבודה אצל מעסיק חדש - טופס 459
הורדה
ביטולֹ הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל לקבלת שירותים עבור מעסיק בשל עובדיו - טופס 757
הורדה
הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל לקבלת שירותים עבור מעסיק בשל עובדיו - טופס 750
הורדה
בקשה לשינויים בקרן הפנסיה 'מגדל מקפת אישית'- טופס 493
הורדה

 טפסי תביעה

תביעת נכות - טופס 467
הורדה
תביעת שאירים - טופס 485
הורדה
בדיקת זכאות לחידוש תשלומי פנסיית נכות (אובדן כושר עבודה) - טופס 745
הורדה
הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי פנסיה
הורדה

 טפסי יוזמה

פנסיית נכות - טופס 541
הורדה
פנסיית שאירים - טופס 543
הורדה
בקשה למשיכת כספים - טופס 611
הורדה
בקשת הלוואה - טופס 563
הורדה
קבלת פנסיית זקנה - טופס 617
הורדה
בקשה לֹשינויים - יוזמה - טופס 630
הורדה
הגשת בקשה - בדיקת זכאות לֹחידוש תשלֹומי פנסיית נכות (אובדן כושר עבודה) - טופס 767
הורדה
הדפס שלח לחבר צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון