ביטוח מנהלים 

 טפסי הצטרפות והצעה

הצעה לביטוח מנהלים - טופס 183
הורדה
הצעה לביטוח עמית עצמאי - קופה משלמת לקצבה / קופה לא משלמת לקצבה - טופס 184
הורדה
הצעה לביטוח - מגדל קשת לפרט להפקדות שוטפות וחד פעמיות - טופס 211
הורדה
טופס גילוי נאות לפוליסות מאושרות כקופות גמל (מנהלים/עצמאים) - טופס 190
הורדה

 טפסי פדיון

בקשה לפדיון פוליסות ביטוח חיים מנהלים - טופס 11
הורדה
בקשה למשיכת כספי תגמולים לעצמאים - טופס 13
הורדה
בקשה למשיכת כספי תגמולים מנהלים - טופס 12
הורדה
בקשה לסילוק (הפסקת תשלומים) / דילוג בפוליסה/ות מנהלים - טופס 409
הורדה
עזיבת מקום עבודה בפוליסת ביטוח מנהלים – טופס 70
הורדה
בקשה למימוש זכויות בקבלת גמלה חודשית - טופס 407
הורדה

 טפסי הלוואה

בקשה להלוואה - ביטוח מנהלים - טופס 15
הורדה
בקשה להלוואה - ביטוח פרט - טופס 16
הורדה
בקשה לפריסת הלוואה - טופס 715
הורדה

 טפסים כלליים

הצהרת בריאות - טופס 1
הורדה
בקשה לשינויים בפוליסת מנהלים - טופס 80
הורדה
הוראה לחיוב חשבון - טופס 5
הורדה
בקשת בעל שליטה - חישוב הכנסה לאובדן כושר עבודה - טופס 556
הורדה
בקשה לשינוי מסלול השקעה - "מגדל ההשקעות שלי" - טופס 17
הורדה
הנחיות בעניין פיצויי פיטורין - תיקון 5 - טופס 509
הורדה
בקשת העברה לקופת ביטוח (קופה משלמת לקצבה / קופה לא משלמת לקצבה) - נספח א' - טופס 50
הורדה
טופס בקשת ניוד מקופת גמל שאינה קופת ביטוח - טופס 214
הורדה
בקשה לשינוי בפרטים כלליים בפוליסה - טופס 20
הורדה
הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב1) - טופס 561
הורדה
הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב2) - טופס 567
הורדה
אישור מעסיק להצטרפות עובד - הצעה לביטוח מנהלים - טופס 231
הורדה
ביטולֹ הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל לקבלת שירותים עבור מעסיק בשל עובדיו - טופס 757
הורדה
הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל לקבלת שירותים עבור מעסיק בשל עובדיו - טופס 750
הורדה
צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון