עמוד הביתעמוד הבית
שירות לקוחות
  יום שני   2.03.15
 
דלג על קישורי ניווט
שירות לקוחות
החשבון שלי
הרשמה ל"חשבון שלי"
שירות עצמי
תביעות
שירותי חירום
חיפוש סוכן ביטוח
טפסים שימושיים
שאלות ותשובות
מילון מונחים
איתור מומחים
נגישות מגדל
יחידה לפניות הציבור
מאגר תנאי פוליסה
אמנת השירות
איתור חשבונות עמיתים
טופס צור קשר
הסבר דו"חות שנתיים
הסבר דו"חות רבעוניים
סכומים קטנים

ביטוח מנהלים 

 טפסי הצטרפות והצעה

הצעה לביטוח מנהלים - קופה משלמת לקצבה / קופה לא משלמת לקצבה - טופס 183
הורדה
הצעה לביטוח עמית עצמאי - קופה משלמת לקצבה / קופה לא משלמת לקצבה - טופס 184
הורדה
הצעה לביטוח - מגדל קשת לפרט להפקדות שוטפות וחד פעמיות - טופס 211
הורדה
טופס גילוי נאות לפוליסות מאושרות כקופות גמל (מנהלים/עצמאים) - טופס 190
הורדה
הצעה לביטוח מגדלור גמל 2013 - קופה לא משלמת לקצבה ללא תכנית המשך - טופס 229
הורדה

 טפסי פדיון

בקשה לפדיון פוליסות ביטוח חיים מנהלים - טופס 11
הורדה
בקשה למשיכת כספי תגמולים לעצמאים - טופס 13
הורדה
בקשה למשיכת כספי תגמולים מנהלים - טופס 12
הורדה
בקשה לסילוק (הפסקת תשלומים) / דילוג בפוליסה/ות מנהלים - טופס 409
הורדה
עזיבת מקום עבודה בפוליסת ביטוח מנהלים – טופס 70
הורדה
בקשה למימוש זכויות בקבלת גמלה חודשית - טופס 407
הורדה

 טפסים כלליים

בקשה להלוואה - ביטוח מנהלים - טופס 15
הורדה
בקשה להלוואה - ביטוח פרט - טופס 16
הורדה
הצהרת בריאות - טופס 1
הורדה
בקשה לשינויים בפוליסת מנהלים - טופס 80
הורדה
הוראה לחיוב חשבון - טופס 5
הורדה
בקשת בעל שליטה - חישוב הכנסה לאובדן כושר עבודה - טופס 556
הורדה
בקשה לשינוי מסלול השקעה - "מגדל ההשקעות שלי" - טופס 17
הורדה
הנחיות בעניין פיצויי פיטורין - תיקון 5 - טופס 509
הורדה
נספח א' לבקשת העברת כספים לקופת גמל משלמת לקצבה או קופת ביטוח (עצמאי / שכיר) - טופס 50
הורדה
בקשת מועמד לביטוח להעברת כספים ל"מגדל חברה לביטוח" - טופס 56
הורדה
טופס בקשת ניוד מקופת גמל שאינה קופת ביטוח - טופס 214
הורדה
בקשה לשינוי בפרטים כלליים בפוליסה - טופס 20
הורדה
הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב1) - טופס 561
הורדה
הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב2) - טופס 567
הורדה
אישור מעסיק להצטרפות עובד - הצעה לביטוח מנהלים - טופס 231
הורדה
צור קשר
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
אנא המתן.
טוען
סגור חלון