טפסי ביטוח חיים 

 טפסי הצטרפות והצעה

הצעה לביטוח פרט - ריסק טהור ומגדל הכנסה למשפחה - טופס 165
הורדה
הצעה לביטוח פרט - טופס 212
הורדה
הצעה לביטוח חיים למשכנתא - טופס 126
הורדה
הצעה לביטוח "מטריה ביטוחית פלוס" - טופס 127
הורדה
הצעה לביטוח למקרה פטירה - 217
הורדה
מגדלור לפרישה לפרט - הצעה לביטוח קצבה נדחית - טופס 232
הורדה
מגדלור לפרישה לעצמאים - הצעה לביטוח קצבה נדחית - טופס 233
הורדה
טופס גילוי נאות לפוליסות פרט עם רכיב חיסכון שאינה מאושרת כקופת גמל - טופס 191
הורדה
הצעה לביטוח לאנשי מפתח - טופס 245
הורדה
הצעה לביטוח - מגדל קשת לפרט (ללא כיסויים ביטוחיים) - טופס 211
הורדה
הצעה לביטוח מנהלים - מגדלור לחיים 2013 קופה לקצבה - טופס 293
הורדה
הצעה לביטוח עמית עצמאי - מגדלור לחיים 2013 קופה לקצבה - טופס 294
הורדה
הצעה לתכנית ביטוח לעצמאים להפקדה חד פעמית - טופס 299
הורדה
הצעה לביטוח ריסק 500,000 - טופס 296
הורדה
הצעה לחבילת הגנה מקיפה למשפחה - טופס 301
הורדה
הצעה לביטוח פרט - חיסכון פרט עם מוות מתאונה עד 600,000 ש"ח - טופס 282
הורדה
הצעה לביטוח ריסק למקרה מוות עד 300,000 ש"ח - טופס 291
הורדה
הצעה לביטוח למקרה פטירה - אור ריזיקו מתחדש מידי שנה - טופס 353
הורדה

 טפסי פדיון

בקשה לפדיון פוליסות ביטוח חיים - טופס 8
הורדה
בקשה לביטול/סילוק פוליסת פרט - טופס 410
הורדה
בקשה למימוש זכויות בקבלת גמלה חודשית - טופס 407
הורדה
בקשה לפדיון בתשלומים - טופס 564
הורדה

 טפסי הלוואה

בקשה להלוואה - ביטוח פרט - טופס 16
הורדה
בקשה לפריסת הלוואה - טופס 715
הורדה

 טפסים כלליים

בקשה לשינוי מסלול השקעה - "מגדל השקעות שלי" - טופס 17
הורדה
הוראה לחיוב חשבון - מגדל - טופס 5
הורדה
הצהרת בריאות - טופס 1
הורדה
ויתור על סודיות רפואית
הורדה
הודעה על מקרה פטירה - טופס 626
הורדה
שינוי בפוליסה/ות פרט - טופס 30
הורדה
בקשה לשינויים בפוליסת מנהלים - טופס 80
הורדה
בקשה לעדכון כתובת - טופס 504
הורדה
בקשה לביטול/סילוק פוליסת פרט - טופס 410
הורדה
ביטול כיסוי אובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים קיים ופתיחת פוליסת כיסוי אובדן כושר עבודה עצמאי - טופס 447
הורדה
בקשה לשינוי בפרטים כלליים בפוליסה - טופס 20
הורדה
הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב1) - טופס 561
הורדה
הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב2) - טופס 567
הורדה
השלמת פרטים לאזרח / תושב אמריקאי - דיווח לשלטונות המס בארה"ב - טופס 254
הורדה
שאלֹון החלֹפה / שינוי בפולֹיסות ביטוח חיים - טופס 2
הורדה
טופס לרשות המס בארה"ב - 8WBEN
הורדה
טופס לרשות המס בארה"ב - W9
הורדה
ביטולֹ הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל לקבלת שירותים עבור מעסיק בשל עובדיו - טופס 757
הורדה
הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל לקבלת שירותים עבור מעסיק בשל עובדיו - טופס 750
הורדה
בקשת העברה לקופת ביטוח (קופה משלמת לקצבה / קופה לא משלמת לקצבה) - נספח א' - טופס 50
הורדה
מינוי / עדכון מוטבים למקרה פטירה בפוליסות ביטוח חיים ובריאות - טופס 568
הורדה

 טפסי תביעה

הודעה במקרה אובדן כושר עבודה - טופס 619
הורדה
הגשת תביעה - תשלום חד פעמי עקב נכות מתאונה - טופס 621
הורדה
חידוש תשלומים בתביעת אובדן כושר עבודה - טופס 743
הורדה
תביעה - תשלום חד פעמי עקב מחלה קשה / מזור - טופס 620
הורדה
הודעה על מקרה פטירה - טופס 626
הורדה
הגשת תביעה - נכות מקצועית מוחלטת ותמידית - 763
הורדה
ויתור על סודיות רפואית
הורדה
הרשאה לביצוע העברה בנקאית של תגמולי הביטוח
הורדה
הדפס שלח לחבר צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון