עמוד הביתעמוד הבית
שירות לקוחות
  שבת   19.04.14
 
דלג על קישורי ניווט
שירות לקוחות
החשבון שלי
הרשמה ל"חשבון שלי"
תביעות
שירותי חירום
חיפוש סוכן ביטוח
טפסים שימושיים
שאלות ותשובות
מילון מונחים
איתור מומחים
נציב תלונות ציבור
מאגר תנאי פוליסה
אמנת השירות
איתור חשבונות עמיתים
טופס צור קשר
הסבר דו"חות שנתיים
הסבר דו"חות רבעוניים
הודעה חשובה ללקוחות
סכומים קטנים

טפסי ביטוח חיים 

 טפסי הצטרפות והצעה

הצעה לביטוח פרט - ריסק טהור ומגדל הכנסה למשפחה - טופס 165
הורדה
הצעה לביטוח פרט - טופס 212
הורדה
הצעה לביטוח חיים למשכנתא - טופס 126
הורדה
הצעה לביטוח פרט להפקדות חד פעמיות - טופס 189
הורדה
הצעה לביטוח "כיסוי לחיים" ללקוחות חדשים - טופס 207
הורדה
הצעה לביטוח פרט חבילת "מגדל חיים משולב" - טופס 208
הורדה
הצעה לביטוח "מטריה ביטוחית פלוס" - טופס 127
הורדה
הצעה לביטוח למקרה פטירה - אור ריזיקו מתחדש - 217
הורדה
מגדלור לפרישה לפרט - הצעה לביטוח קצבה נדחית - טופס 232
הורדה
מגדלור לפרישה לעצמאים - הצעה לביטוח קצבה נדחית - טופס 233
הורדה
טופס גילוי נאות לפוליסות פרט עם רכיב חיסכון שאינה מאושרת כקופת גמל - טופס 191
הורדה
הצעה לביטוח פרט - מגדל הגנה לחיים - טופס 241
הורדה
הצעה לביטוח לאנשי מפתח - טופס 245
הורדה
הצעה לביטוח - מגדל קשת לפרט (ללא כיסויים ביטוחיים) - טופס 211
הורדה

 טפסי פדיון

בקשה לפדיון פוליסות ביטוח חיים - טופס 8
הורדה
בקשה לביטול/סילוק פוליסת פרט - טופס 410
הורדה
בקשה למימוש זכויות בקבלת גמלה חודשית - טופס 407
הורדה
בקשה לפדיון בתשלומים - טופס 564
הורדה

 טפסים כלליים

בקשה לשינוי מסלול השקעה - "מגדל השקעות שלי" - טופס 17
הורדה
הוראה לחיוב חשבון - מגדל - טופס 5
הורדה
הצהרת בריאות - מגדל - טופס 1
הורדה
ויתור על סודיות רפואית
הורדה
הודעה על מקרה מוות
הורדה
כרטיס עובד - טופס 101
הורדה
שינוי בפוליסה/ות פרט - טופס 30
הורדה
בקשה לשינויים בפוליסת מנהלים - טופס 80
הורדה
בקשה לעדכון כתובת - טופס 504
הורדה
בקשה לביטול/סילוק פוליסת פרט - טופס 410
הורדה
בקשה לקבלת הלוואות חודשיות - ביטוח פרט - טופס 557
הורדה
בקשה להלוואה - ביטוח פרט- טופס 16
הורדה
ביטול כיסוי אובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים קיים ופתיחת פוליסת כיסוי אובדן כושר עבודה עצמאי - טופס 447
הורדה
בקשה להחזר כספים לעמית עצמאי - תיקון 5 - טופס 508
הורדה
בקשה לשינוי בפרטים כלליים בפוליסה - טופס 20
הורדה
בקשה לפריסת הלוואה - טופס 551
הורדה
הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב1) - טופס 561
הורדה
הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב2) - טופס 567
הורדה

 טפסי תביעה

הודעה במקרה אובדן כושר עבודה
הורדה
הודעה עקב נכות מתאונה
הורדה
טופס תביעת סיעוד – מגדלור פרישה
הורדה
טופס הגשת תביעת סיעוד
הורדה
צור קשר
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
אנא המתן.
טוען
סגור חלון