טפסי ביטוח חיים 

 טפסי הצטרפות והצעה

הצעה לביטוח פרט - ריסק טהור ומגדל הכנסה למשפחה - טופס 165
הורדה
הצעה לביטוח פרט - טופס 212
הורדה
הצעה לביטוח חיים למשכנתא - טופס 126
הורדה
הצעה לביטוח "מטריה ביטוחית פלוס" - טופס 127
הורדה
הצעה לביטוח למקרה פטירה - אור ריזיקו מתחדש - 217
הורדה
מגדלור לפרישה לפרט - הצעה לביטוח קצבה נדחית - טופס 232
הורדה
מגדלור לפרישה לעצמאים - הצעה לביטוח קצבה נדחית - טופס 233
הורדה
טופס גילוי נאות לפוליסות פרט עם רכיב חיסכון שאינה מאושרת כקופת גמל - טופס 191
הורדה
הצעה לביטוח פרט - מגדל הגנה לחיים - טופס 241
הורדה
הצעה לביטוח לאנשי מפתח - טופס 245
הורדה
הצעה לביטוח - מגדל קשת לפרט (ללא כיסויים ביטוחיים) - טופס 211
הורדה

 טפסי פדיון

בקשה לפדיון פוליסות ביטוח חיים - טופס 8
הורדה
בקשה לביטול/סילוק פוליסת פרט - טופס 410
הורדה
בקשה למימוש זכויות בקבלת גמלה חודשית - טופס 407
הורדה
בקשה לפדיון בתשלומים - טופס 564
הורדה

 טפסים כלליים

בקשה לשינוי מסלול השקעה - "מגדל השקעות שלי" - טופס 17
הורדה
הוראה לחיוב חשבון - מגדל - טופס 5
הורדה
הצהרת בריאות - מגדל - טופס 1
הורדה
ויתור על סודיות רפואית
הורדה
הודעה על מקרה פטירה - טופס 626
הורדה
כרטיס עובד - טופס 101
הורדה
שינוי בפוליסה/ות פרט - טופס 30
הורדה
בקשה לשינויים בפוליסת מנהלים - טופס 80
הורדה
בקשה לעדכון כתובת - טופס 504
הורדה
בקשה לביטול/סילוק פוליסת פרט - טופס 410
הורדה
בקשה להלוואה - ביטוח פרט- טופס 16
הורדה
ביטול כיסוי אובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים קיים ופתיחת פוליסת כיסוי אובדן כושר עבודה עצמאי - טופס 447
הורדה
בקשה לשינוי בפרטים כלליים בפוליסה - טופס 20
הורדה
בקשה לפריסת הלוואה - טופס 551
הורדה
הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב1) - טופס 561
הורדה
הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב2) - טופס 567
הורדה
השלמת פרטים לאזרח / תושב אמריקאי - דיווח לשלטונות המס בארה"ב - טופס 254
הורדה
שאלֹון החלֹפה / שינוי בפולֹיסות ביטוח חיים - טופס 2
הורדה

 טפסי תביעה

הודעה במקרה אובדן כושר עבודה - טופס 619
הורדה
הגשת תביעה - תשלום חד פעמי עקב נכות מתאונה - טופס 621
הורדה
חידוש תשלומים בתביעת אובדן כושר עבודה - טופס 743
הורדה
הודעה במקרה של מחלה קשה/מזור - טופס 620
הורדה
הודעה על מקרה פטירה - טופס 626
הורדה
הגשת תביעה - נכות מקצועית מוחלטת ותמידית - 763
הורדה
צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון