טפסי ביטוח חיים 

 טפסי הצטרפות והצעה

הצעה לביטוח פרט - ריסק טהור ומגדל הכנסה למשפחה - טופס 165
הורדה
הצעה לביטוח פרט - טופס 212
הורדה
הצעה לביטוח חיים למשכנתא - טופס 126
הורדה
הצעה לביטוח "מטריה ביטוחית פלוס" - טופס 127
הורדה
הצעה לביטוח למקרה פטירה - 217
הורדה
מגדלור לפרישה לפרט - הצעה לביטוח קצבה נדחית - טופס 232
הורדה
מגדלור לפרישה לעצמאים - הצעה לביטוח קצבה נדחית - טופס 233
הורדה
טופס גילוי נאות לפוליסות פרט עם רכיב חיסכון שאינה מאושרת כקופת גמל - טופס 191
הורדה
הצעה לביטוח לאנשי מפתח - טופס 245
הורדה
הצעה לביטוח - מגדל קשת לפרט (ללא כיסויים ביטוחיים) - טופס 211
הורדה
הצעה לביטוח מנהלים - מגדלור לחיים 2013 קופה לקצבה - טופס 293
הורדה
הצעה לביטוח עמית עצמאי - מגדלור לחיים 2013 קופה לקצבה - טופס 294
הורדה
הצעה לתכנית ביטוח לעצמאים להפקדה חד פעמית - טופס 299
הורדה
הצעה לביטוח ריסק 500,000 - טופס 296
הורדה
הצעה לחבילת הגנה מקיפה למשפחה - טופס 301
הורדה
הצעה לביטוח פרט - חיסכון פרט עם מוות מתאונה עד 600,000 ש"ח - טופס 282
הורדה
הצעה לביטוח ריסק למקרה מוות עד 300,000 ש"ח - טופס 291
הורדה
הצעה לביטוח למקרה פטירה - אור ריזיקו מתחדש מידי שנה - טופס 353
הורדה

 טפסי פדיון

בקשה לפדיון פוליסות ביטוח חיים - טופס 8
הורדה
בקשה לביטול/סילוק פוליסת פרט - טופס 410
הורדה
בקשה למימוש זכויות בקבלת גמלה חודשית - טופס 407
הורדה
בקשה לפדיון בתשלומים - טופס 564
הורדה

 טפסי הלוואה

בקשה להלוואה - ביטוח פרט - טופס 16
הורדה
בקשה לפריסת הלוואה - טופס 715
הורדה

 טפסים כלליים

בקשה לשינוי מסלול השקעה - "מגדל השקעות שלי" - טופס 17
הורדה
הוראה לחיוב חשבון - מגדל - טופס 5
הורדה
הצהרת בריאות - טופס 1
הורדה
ויתור על סודיות רפואית
הורדה
הודעה על מקרה פטירה - טופס 626
הורדה
שינוי בפוליסה/ות פרט - טופס 30
הורדה
בקשה לעדכון כתובת - טופס 504
הורדה
בקשה לביטול/סילוק פוליסת פרט - טופס 410
הורדה
ביטול כיסוי אובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים קיים ופתיחת פוליסת כיסוי אובדן כושר עבודה עצמאי - טופס 447
הורדה
בקשה לשינוי בפרטים כלליים בפוליסה - טופס 20
הורדה
הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב1) - טופס 561
הורדה
הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב2) - טופס 567
הורדה
השלמת פרטים לאזרח / תושב אמריקאי - דיווח לשלטונות המס בארה"ב - טופס 254
הורדה
שאלֹון החלֹפה / שינוי בפולֹיסות ביטוח חיים - טופס 2
הורדה
טופס לרשות המס בארה"ב - 8WBEN
הורדה
טופס לרשות המס בארה"ב - W9
הורדה
ביטולֹ הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל לקבלת שירותים עבור מעסיק בשל עובדיו - טופס 757
הורדה
הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל לקבלת שירותים עבור מעסיק בשל עובדיו - טופס 750
הורדה
בקשת העברה לקופת ביטוח (קופה משלמת לקצבה / קופה לא משלמת לקצבה) - נספח א' - טופס 50
הורדה
מינוי / עדכון מוטבים למקרה פטירה בפוליסות ביטוח חיים ובריאות - טופס 568
הורדה

 טפסי תביעה

הודעה במקרה אובדן כושר עבודה - טופס 619
הורדה
הגשת תביעה - תשלום חד פעמי עקב נכות מתאונה - טופס 621
הורדה
חידוש תשלומים בתביעת אובדן כושר עבודה - טופס 743
הורדה
תביעה - תשלום חד פעמי עקב מחלה קשה / מזור - טופס 620
הורדה
הודעה על מקרה פטירה - טופס 626
הורדה
הגשת תביעה - נכות מקצועית מוחלטת ותמידית - 763
הורדה
הרשאה לביצוע העברה בנקאית של תגמולי הביטוח
הורדה
בדיקת זכאות לחידוש תשלומים בתביעת אי כושר עבודה כתוצאה מתאונה - טופס 772
הורדה
הודעה על תביעה בביטוח סיעודי - טופס 622
הורדה
הגשת תביעה - תאונות אישיות - דואגים למשפחה / מורחב / בדרכים - טופס 627
הורדה
1 | 2 |
הדפס שלח לחבר צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון