אפליקציית מגדל

עולם שלם של פתרונות ביטוח!

כל המידע הביטוחי והפיננסי אצלך בנייד

מכל מקום, ובכל זמן

עם מגוון פעולות Online


 עדכון פרטים אישיים

 מעבר בין מסלולי השקעה

 הגשת תביעה וצפייה בסטטוס הטיפול בה

 הצטרפות לתכניות חיסכון

 בקשת הלוואה


 משיכת כספים

 

להורדת האפליקציה: