מסלולים מגדל חיסכון לילד 

מגדל חסכון לילד מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט (מסלול ברירת המחדל)
  מס' מסלול: 9896
מדיניות השקעה: נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בהעדפת החוסכים לסיכון מועט.
מגדל חסכון לילד מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני
    מס' מסלול: 9897
מדיניות השקעה: נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בהעדפת החוסכים לסיכון בינוני.
מגדל חסכון לילד מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר
    מס' מסלול:       9898
מדיניות השקעה: נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בהעדפת החוסכים לסיכון מוגבר.
מגדל חסכון לילד מסלול הלכה

מס' מסלול:       9895
מדיניות השקעה: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית

 

          
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון