תמונת קאבר חיסכון לכל ילד
 

מגדל חיסכון לכל ילד 

מצטרפים עכשיו לתכנית חיסכון לכל ילד של משרד האוצר והביטוח הלאומי 

 
בימים אלה יצאה לדרך תכנית חיסכון לילד של משרד האוצר והביטוח הלאומי. במסגרת התכנית, ייפתח לכל ילד, הזכאי לקצבת ילדים, חיסכון על שמו, אליו יופקדו 50 ₪ מדי חודש, עד הגיעו לגיל 21. מה חשוב לדעת על חיסכון לכל ילד? איך בוחרים באיזו תכנית להפקיד את הכסף? אנחנו כאן כדי לעשות לכם סדר.

עיקרי התכנית

במסגרת תכנית חיסכון לכל ילד של משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי, יפתח לכל ילד, הזכאי לקצבת ילד חיסכון על שמו, אותו יוכל לפדות בהגיעו לגיל 18 ואילך. במסגרת התכנית, תפקיד המדינה 50 ₪ לחיסכון, כשבאפשרות ההורים להוסיף 50 ₪ נוספים לסכום ההפקדה החודשית, שיופחתו מקצבת הילדים.

בהגיע הילד לגיל 18, יופסקו ההפקדות מטעם המדינה, לחשבון החיסכון יופקד מענק בגובה 500 ₪ ובאפשרות הילד לפתוח את החיסכון – באישור הוריו.
אם ישמור את החיסכון סגור עד גיל 21, יופקד לחיסכון מענק נוסף בגובה 500 ₪. החל מגיל 21 ניתן לפתוח את החיסכון ללא צורך באישור ההורים.
החל מגיל 21, במידה והחוסך יחליט להמשיך לשמור על החיסכון, ייגבו דמי ניהול שנתיים בגובה 0.23% מחשבון החיסכון.
פדיון הכספים כרוך בתשלום מס רווחי הון. אם כספי החיסכון יישמרו לגיל פרישה, וייפדו כקצבה חודשית, הכספים יהיו פטורים מתשלום מס רווחי הון.

איך מחליטים איפה להפקיד את הכסף?
אתר הביטוח הלאומי מאפשר לבחור להפקיד את הכסף בתכנית חיסכון בבנק או בקופת גמל.
אם לא תתבצע בחירה עד יוני 2017 - הביטוח הלאומי יבחר בעצמו את הגוף שינהל את כספי החיסכון, באפיק ברירת מחדל, בהתאם לגיל הילד:

- לילד שטרם מלאו לו 15 שנה ב–1.1.17 – לקופת גמל להשקעה, במסלול השקעה סיכון מועט.
- לילד שמלאו לו 15 שנה ומעלה ב–1.1.17 – לבנק שאליו מופקדת קצבת הילדים. אם הבנק לא מופיע ברשימת הבנקים, ייבחר בנק באופן אקראי.

חשוב לדעת שקיימת חשיבות רבה לבחירת הגוף שינהל את החיסכון.
בחירה מושכלת עשויה להגדיל את הסכום שייחסך לאורך זמן.
ככל שתוקדם הבחירה בגוף שינהל את כספי החיסכון, תוקדם ההפקדה לחיסכון.

לבחירת מגדל חיסכון לילד באתר הביטוח הלאומי


מה עוד חשוב לדעת?
מכיוון שמדובר בחיסכון לטווח ארוך, חשוב לבחון את התשואות לאורך זמן, אבל לא להסתפק רק בכך.
איתנותה הפיננסית של החברה המנהלת את הכספים, הוותק והניסיון שצברה בניהול כספי חיסכון לטווח ארוך, ומומחיותה להניב תשואות לאורך זמן תוך שמירה על רמת סיכון נמוכה, הינם פרמטרים חשובים לא פחות, שעשויים להשפיע על גובה החיסכון.

חיסכון לכל ילד בוחרים לפתוח במגדל!

מגדל, המתמחה בניהול חיסכון לטווח ארוך, מעמידה לרשותכם את כל הידע, הניסיון והמומחיות בניהול השקעות וכספי חיסכון, ומציעה לכם לבחור בקופת הגמל מגדל גמל להשקעה באתר הביטוח הלאומי.

ניתן לבחור באחד מ-4 מסלולי השקעה במסגרת חיסכון לכל ילד:
 מסלול סיכון מועט (מסלול ברירת המחדל)
 מסלול סיכון בינוני
 מסלול סיכון מוגבר
 מסלול הלכה

למידע אודות מסלולי ההשקעה של מגדל חיסכון לילד >>

מערך ההשקעות של מגדל הנו מהמובילים בענף. הידע הרב שנצבר לאורך שנים, כמו גם הניסיון והמומחיות בניהול השקעות במצבי שוק משתנים, מאפשרים לנו לנהל את מסלולי ההשקעה השונים בתבונה ובשיקול דעת.

נתוני השקעות - תכנית מגדל חיסכון לילד

 תשואות
 הרכב נכסים
 מדיניות השקעה צפויה


תקנונים

 תקנון מגדל חיסכון לכל ילד

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

איך מצטרפים?

ניתן לבצע הפקדות לחיסכון באמצעות תהליך מקוון באתר הביטוח הלאומי. עליכם להיכנס לאתר הביטוח הלאומי, לבחור היכן ברצונכם לנהל את החיסכון, ולתת לחיסכון לגדול לאורך השנים עבור הילדים.

לבחירת מגדל חיסכון לילד באתר הביטוח הלאומי לחצו כאן 

בכדי לוודא כי ההפקדות מבוצעות אל קופת "חיסכון לכל ילד" של מגדל מקפת, יש לבחור בשלב בחירת תוכנית החיסכון:

• קופת גמל להשקעה + מגדל מקפת (מתוך התפריט הנגלל)

לנוחיותך, מצורף צילום מסך של שלב זה בתהליך.

חיסכון לכל ילד - בחירת קופת גמל או בנק

למידע נוסף בנושא חיסכון לכל ילד

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שאלות ותשובות

 קופת גמל להשקעה - חיסכון ארוך טווח לכל ילד - מי זכאי?
   במסגרת התוכנית יפקיד המוסד לביטוח לאומי, עבור כל ילד במדינת ישראל שמשולמת בעדו קצבת ילדים, סכום
   הפקדה בסך של 50 ש"ח. סכום זה מתעדכן אחת לשנה, מדי חודש ינואר, בהתאם לעליית המדד. ההפקדה
   תתבצע במועד תשלום קצבת ילדים החודשית לחשבון שייפתח על שם הילד בקופת גמל להשקעה, או בתכנית
   חיסכון בנקאית שתפתח לטובת הילד.

 היכן יופקדו כספי החיסכון לכל ילד?
   העברת כספי התוכנית יכולה להתבצע בשתי דרכים, בהתאם לבחירת ההורים - קופת גמל להשקעה או חיסכון
   בבנק. שתי האפשרויות ניתנות לבחירה מתוך רשימה של קופות גמל ובנקים שלמדינה יש הסכם התקשרות איתם,
   אשר תופיע באתר הביטוח הלאומי. על ההורים יהיה להודיע לביטוח לאומי על בחירתם באפיק ההשקעה בתוך חצי
   שנה מיום לידת הילד. אם ההורים לא בחרו היכן יופקדו כספי החיסכון, הם יועברו אוטומטית לקופת גמל להשקעה
   כברירת מחדל, שתיבחר על ידי ביטוח לאומי בסבב קבוע בין כל קופות הגמל שיעניקו את השירות.
   חשוב לדעת: הורים לילדים שנולדו לפני ה-1.1.2017, יקבלו במהלך נובמבר 2016 מכתב מביטוח לאומי המבשר 
   להם על זכאותם לבחור קופת גמל או תכנית חיסכון בנקאית, ויצטרכו להודיע על בחירתם עד ליום ה-1.6.17.
   הורים לילד שגילו ב-1.1.17 יהיה 15 ומעלה, ולא בחרו לאן יופקדו הכספים - יועברו כספי החיסכון כברירת מחדל
   לחשבון   בבנק אליו מופקדת קצבת הילדים. והיה והבנק אינו נמצא בהסדר של תוכנית "חיסכון לכל ילד", יופקדו
   הכספים באחד מהבנקים שנמצאים בהסדר. הורים לילד שגילו ב-1.1.17 יהיה נמוך 15, ולא בחרו לאן יופקדו
   הכספים - יועברו כספי החיסכון כברירת מחדל לקופת גמל להשקעה ובהתאם למנגנון חלוקה של הביטוח הלאומי.

 מדוע קבע משרד האוצר כי קופת גמל להשקעה תהווה ברירת המחדל להעברת כספי החיסכון לכל ילד?
   קופות גמל להשקעה מציעות לא מעט יתרונות ואפשרויות גמישות לחיסכון: אפשרות לניוד חופשי של הכספים בין 
   קופות גמל באופן אוטומטי ומיידי באמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמים; הטבות של דחיית מס; אפשרות להשאיר את
  הכספים בתוכנית החיסכון עד הגעת הילד לגיל פרישה וקבלת קצבה עם פטור ממס רווחי הון.

 האם ניתן להפקיד באופן פרטי בתוכנית "חיסכון לכל ילד"?
   מעבר ל- 50 הש"ח שיפקיד ביטוח לאומי מדי חודש, ניתנת להורים האפשרות להכפיל את סכום החיסכון ולהפקיד 50 
   שקלים נוספים בקופת החיסכון מדי חודש. תוספת זו תיגרע למעשה מקצבת הילדים אשר משולמת עבור הילד לחשבון 
   הבנק של ההורה, והורים המעוניינים בכך צריכים להגיש בקשה לביטוח לאומי שיסדיר את העניין.
   הורים המעוניינים לחסוך עבור ילדם יותר מ 100 ש"ח בחודש יוכלו לעשות זאת באמצעות מגדל גמל להשקעה.

 האם ומתי ניתן למשוך את כספי החיסכון?
   לפי החוק, משיכת הכספים בתוכנית "חיסכון לכל ילד" תתאפשר בגיל 18 עם חתימת ההורים או מגיל 21 ללא צורך 

   בחתימת ההורים. העמית יעביר בקשה לקופה בה מנוהלים הכספים, ואלו יועברו ישירות אל חשבון הבנק שלו. במקרה
   ולעמית אין חשבון בנק, הוא יוכל לקבל מקופת הגמל המחאה על שמו. יחד עם זאת, אם ייקלע הילד למצב רפואי מסכן
   חיים לפני גיל 18, ההורה יוכל  למשוך את כספי החיסכון שנצברו בכפוף לנהלים ותוך קבלת אישור מביטוח לאומי.
   בנוסף, בהגיע הילד לגיל 18, יפקיד ביטוח לאומי לחשבון החיסכון סכום של 500 ש"ח נוספים. אם הילד לא משך את
   הכספים או חלקם עד גיל 21, יפקיד ביטוח לאומי 500 ש"ח נוספים. בגיל 18 יוכל הילד  - שיהפוך כבר לבגיר - למנות
   בחשבונו בקופת הגמל מוטבים לבחירתו, שיהיו זכאים לקבל את הכספים במקרה מוות.

 איפה מתעדכנים על מצב החיסכון?
   על-פי החלטת משרד האוצר, חברות הביטוח, קופות הגמל והבנקים שמציעים את שירותיהם לתוכנית "חיסכון לכל לילד",
   יעמידו לרשות ההורים והילד אתר אינטרנט ייעודי בו ניתן יהיה לעקוב אחר מצב החיסכון בכל רגע נתון.

 

לתעודת הכשר מגדל חיסכון לילד מסלול הלכה<<

קבלת הצעה
שם מלא
תעודת זהות
טלפון נייד
דוא"ל
*כל השדות הינם שדות חובה
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון