יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ 

תשואות 

קרן  הפנסיה "יוזמה קרן פנסיה לעצמאים" (להלן: "יוזמה") הינה קרן פנסיה ותיקה מקיפה, שקיבלה אישור, על פי תקנות מס-הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 שמספרו 414. קרן הפנסיה סגורה למצטרפים חדשים.
 

 מרכיבי תשואה

 תשואות

 פרטים כלליים על קרן הפנסיה

* תשואה נומינאלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול מהנכסים. אין בתשואות העבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

ניתן לקבל מידע נוסף על פעולות הקרן, מסמכי היסוד שלה ודו"חות כספיים מבוקרים במשרדי הקרן.
הדפס שלח לחבר צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון