עמוד הביתעמוד הבית
פנסיה וחיסכון
  יום שלישי   3.03.15
 
דלג על קישורי ניווט
פנסיה וחיסכון
ביטוחי חיים עם חיסכון
קרנות פנסיה
מגדל מקפת אישית
מקפת משלימה
יוזמה - קרן לעצמאים
ספריית מידע
קופות גמל
קרנות השתלמות
המרכז לניהול פרישה
פנסיה חובה
תשואות
מידע וכלים
איך מצטרפים?
 

יוזמה 

קרן פנסיה לעצמאים בע"מ 

  איך מצטרפים?  
קרן  הפנסיה "יוזמה קרן פנסיה לעצמאים" (להלן: "יוזמה") הינה קרן פנסיה ותיקה מקיפה, שקיבלה אישור, על פי תקנות מס-הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 שמספרו 414 . קרן הפנסיה סגורה למצטרפים חדשים.
 
אודות התוכנית

הקרן החלה לפעול בשנת 1982 כקרן פנסיה המיועדת לעמיתים עצמאים בלבד.
בעקבות החלטת הממשלה מיום 29.03.1995, נקבע כי קרנות הפנסיה הותיקות ממשיכות החל מיום 01.01.1995 לפעול כקופות סגורות אשר אינן רשאיות לצרף אליהן עמיתים חדשים.
"יוזמה" הינה קרן ותיקה, המקנה זכויות לפנסיית זקנה, נכות ושאירים או זקנה בלבד ומבוססת על מנגנון איזון אקטוארי אישי.
יוזמה מנוהלת ע"י "יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ" (להלן: "החברה המנהלת").

האמור לעייל הינו מידע  כללי בלבד. התנאים המחייבים הם התנאים הקבועים בתקנון הקרן.
יצויין שזכויות העמיתים תלויות במרכיבי חישוב רבים, בהם אג"ח מיועדות שמנפיק האוצר בתשואה מובטחת, וסיוע כספי של האוצר שהחל בשנת 2004. כל שינוי בהם עלול לשנות את זכויות המבוטחים.

איך מצטרפים?
קוד מוצר: 520032566-00000000000414-0000-000
 
תביעות פנסיה
 
צור קשר לקבלת הצעה
 
שם מלא:
תעודת זהות:מספר תעודת הזהות שגוי או לא קיים
טלפון נייד:
  
דוא"ל:
לידיעתך
 
 
 
אמצעי התקשרות
 
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
אנא המתן.
טוען
סגור חלון