יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ 

חברי דירקטוריון וועדות דירקטוריון 

 חברי דירקטוריון
מר דורון ספיר, יו"ר דירקטוריון
מר אביה ספיבק, פרופ', דירקטור
גב' לימור לבנת, דח"צ
מר יובל הברמן, דירקטור
מר ניסים שרם, דירקטור
אסתר ברק לנדס דח"צ
מר אריה מינטקביץ
מר גיל קורץ, דח"צ
מישאל וקנין, דח"צ
 

תדירות ישיבות הדירקטוריון לא תפחת מהוראות כל דין.

 חברי וועדות דירקטוריון 

חברי ועדת השקעות
מר זאב גוטמן, יו"ר
אסתר ברק לנדס דח"צ
מר דוד גולן
מר אהרון ציטרין
מרק פידלמן

ישיבות ועדת השקעות מתקיימות אחת לשבועיים לפחות כנדרש על פי תקנות מ"ה.

חברי ועדת הביקורת
 גיל קורץ, יו"ר
גב' לימור לבנת, דח"צ
גב' אסתר ברק לנדס
מישאל וקנין, דח"צ
בועדת הביקורת מתקיימת לא פחות מ-4 ישיבות במהלך שנה קלאנדרית. 

חברי ועדת אשראי >>

בעלי המניות ובעלי השליטה
יוזמה בבעלות מלאה של "מגדל חברה לביטוח בע"מ".

 
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון