יוזמה קרן פנסיה לעצמאים בע"מ 

הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות 

קרן  הפנסיה "יוזמה קרן פנסיה לעצמאים" (להלן: "יוזמה ") הינה קרן פנסיה ותיקה מקיפה, שקיבלה אישור, על פי תקנות מס-הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 שמספרו 414 . קרן הפנסיה סגורה למצטרפים חדשים.
 

 דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים

 

 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון