החלפת קרן פנסיה 

כיצד מעבירים קרן פנסיה למגדל מקפת? 

האפשרות לעבור בין קרנות פנסיה היא חלק מן המהפכה בתחום החיסכון הפנסיוני בישראל.
העברת קרן פנסיה שומרת על הזכויות שצברת ואינה כרוכה בתשלום.
היום ניתן לעבור בין קרנות פנסיה בקלות רבה וללא קנסות. מגדל מקפת מציעה לך הזדמנות לשפר את העתיד. שווה להקדיש רגע וללמוד למה זה כדאי.

 ניוד קרנות הפנסיה
באוגוסט 2005 פורסם חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005. במסגרת חוק זה נקבע, בין היתר, כי עובד יהיה זכאי לבחור בהסדר הביטוח הפנסיוני הרצוי לו, כלומר, באפשרותו לבחור לאיזו קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים יופקדו כספיו וכספי המעסיק (ההוראות האמורות אינן חלות לגבי מי שנמנה עם עמיתי קרן פנסיה ותיקה).  
בתחילת 2008 אושרו התקנות המאפשרות ניוד החיסכון הפנסיוני. תקנות אלו נכנסו לתוקפן ב - 1.10.2008 והסדירו את המעבר בין מוצרי החיסכון הפנסיוני השונים קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה (הניוד מקופת ביטוח ולקופת ביטוח נכנס לתוקפו ב - 1.1.2009). 
 עיקרי התקנות לניוד כספים
העברת הכספים מקרן פנסיה אחת לקרן פנסיה אחרת לא כרוכה בעלות כלשהי ולא מחויבת במס.
לאחר שהועברה מהקרן המקבלת הבקשה בגין המבוטח, יועבר החיסכון מהגוף המעביר לקרן המקבלת.
מדיניות הממשלה מעודדת חיסכון לקצבה, בה תקבל הכנסה חודשית לאחר הפרישה לגמלאות, ולכן ניתן יהיה להעביר חיסכון הוני (ביטוח מנהלים או קופת גמל) לחיסכון קיצבתי (ביטוח קצבה או קרן פנסיה) ולא להיפך (החל מיולי 2008). עדיין ניתן יהיה לעבור בין מוצרי חיסכון הוני לבין עצמם.
התקנות לניוד כספים לא מאפשרות את ניוד הכספים מהקרנות הוותיקות.

 יתרונות לקרן הפנסיה
קרן פנסיה חדשה נקיפה הינה המוצר היחיד היום, שניתן להצטרף אליו, ונהנה מסבסוד של המדינה המאפשר השקעה של 30% מנכסי הקרן באגרות חוב מיועדות המונפקות ע"י המדינה והמבטיחות תשואה בשיעור שנתי של 4.86%.
דמי הניהול בקרנות הפנסיה נמוכים לרוב מדמי הניהול במוצרי חיסכון פנסיוני אחרים.

 יתרונות למגדל מקפת
מגדל מקפת הינה הקרן השנייה בגודלה בארץ.
מגדל מקפת מצטיינת בחוסן פיננסי.
מגדל מקפת מאפשרת פתרון כולל לכל רמות השכר תחת קורת גג אחת.

למידע בנושא תשואות

 
 
האם המעסיק רשאי לנייד את כספי החיסכון של העובד?
לא. הבחירה לניוד כספים לקופה/קרן אחרת הינה בידי העובד בלבד.
האם עובד שחוסך בקופת גמל, נדרש להסכמת המעסיק על מנת לנייד את הכספים לקופה אחרת?
לא. לעובד הזכות לבחור את קופת הגמל. על העובד להודיע למעסיק על בחירתו ועל המעסיק להעביר ההפקדות החודשיות לקופה החדשה.
 

 

 אז מה בעצם עושים?

כדי להעביר את כספי החיסכון שצברת בקרן פנסיה חדשה מקיפה אחרת, יש לפנות למגדל מקפת ולהתחיל להרוויח יותר על החיסכון שלך.

הדפס שלח לחבר צור קשר
צור קשר לקבלת הצעה
 
שם מלא:
תעודת זהות:
מס' ת"ז אינו תקין
טלפון נייד:
  
דוא"ל:
לידיעתך
 
 
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון