שאלות נפוצות בנוגע לצו הרחבה לפנסיה 

 שאלות ותשובות בנושא צו הרחבה להסכם פנסיה :

על מי חל צו הרחבה להסכם פנסיה?
צו ההרחבה לפנסיה חל על כל מי שעובד כשכיר ואין לו, או שאינו זכאי בזכות חוזה אישי או הסכם קיבוצי כלשהו, לחיסכון פנסיוני עם תנאים טובים יותר מהמוגדר בצו.
עובדים שיש להם חוזה או הסכם כנ"ל, עם תנאים טובים יותר מהמוגדר בצו, מבחינת היקף ההפקדות, ימשיכו ליהנות מההסכם או החוזה המצוי בידיהם.
 
האם צו הרחבה להסכם פנסיה חל גם על עובד משק בית שמועסק מספר שעות בודדות בשבוע?
כל עובד שכיר זכאי לפתיחת תוכנית פנסיונית, ללא קשר להיקף המשרה שלו על מנת להבטיח את עתידו ובתנאי שצבר במקום העבודה את הוותק המינימלי הנדרש לזכאות. לכן, גם עובד במשק בית, אפילו במשרה חלקית, חובה להפריש לו לתוכנית פנסיונית כשם שיש חובה לשלם בגינו לביטוח הלאומי.
 
מתי על מעסיק לצרף עובד לתוכנית פנסיונית?
כל עובד חדש אשר השלים ששה חודשי עבודה משנת 2009 זכאי להצטרף לתוכנית פנסיונית בארגון. עובד שמתקבל לעבודה חדשה וכבר מחזיק בתוכנית חיסכון פנסיוני קיימת עוד מהמעסיק הקודם, יהיה זכאי להמשך הפקדות לתוכנית הפנסיה, בתום שלושה חודשים, או בתום שנת המס, רטרואקטיבית לתחילת עבודתו - המוקדם מבין השניים.
 
כמה כסף מפקידים העובד והמעסיק במסגרת התוכנית הפנסיונית?

החל שנת 2014, המעסיק יפקיד 6% מהשכר לפיצויים ו 6% לתגמולים, העובד יפקיד 5.5% לתגמולים ובסה"כ יופקדו 17.5% לטובת התוכנית  הפנסיונית. החל משנת 2013, המעסיק יפקיד 5% מהשכר לפיצויים ו 5% לתגמולים. העובד מצידו יפקיד 5% לתגמולים ובסה"כ יופקדו 15% מהשכר לטובת התוכנית הפנסיונית (בשנים 2008-2012 יופרשו אחוזים נמוכים יותר שמתחילים ב 2.5% בשנת 2008 ויעלו בכל שנה ב 2.5% נוספים).

אם לעובד כבר יש תוכנית הכוללת הפקדות לתגמולים ללא פיצויים, האם צו הרחבה להסכם פנסיה חל גם עליו?
צו ההרחבה מגדיר גם הפרשה מסויימת למרכיב הפיצויים. אם לעובד תוכנית שאיננה כוללת מרכיב זה, יש להוסיפו לפחות על פי השיעורים שבצו.
 
באיזו תוכנית פנסיונית צריך העובד לחסוך על פי צו הרחבה לפנסיה?
העובד יכול לבחור בין קרן פנסיה מקיפה הכוללת, כחלק בלתי נפרד, כיסוי ביטוחי למקרה של נכות ומוות, לבין פוליסת ביטוח אשר יירכשו בה בנפרד כיסויים ביטוחיים לנכות ומוות. עובד שלא בחר בעצמו, יצורף לקרן פנסיה מקיפה.
 
מהו השכר שיש לבטח במסגרת צו ההרחבה?
השכר שיש לבטחו הוא השכר המוגדר לצורך תשלום פיצויי פיטורים אך לא קיימת חובה לבטח יותר מהשכר הממוצע במשק.
 
האם מעסיק אשר לא פותח תוכנית פנסיונית לעובד שלו מסתכן בעבירה על החוק?
אי כיבוד הוראות צו ההרחבה להסכם הפנסיה מהווה עבירה על החוק. בנוסף, הסיכון העיקרי הוא למעסיק אשר לא ביטח את העובד וזה איבד את כושר עבודתו או אפילו נפטר. העובד או שאריו עלולים לתבוע את המעסיק כדי שישלם את הסכומים אשר היו צפויים להשתלם מהתוכנית הפנסיונית ומדובר לעיתים במיליוני שקלים.
 
האם המונח "ביטוח פנסיוני כלשהו" חל רק בגין "הסדר פעיל" או שמא הוא חל גם בגין תוכניות מסולקות ותוכניות מוקפאות למיניהן?
המונח "ביטוח פנסיוני כלשהו" לא הוגדר בהסכם והחובה לערוך הסדר פנסיוני מיידי מצטמצמת למי שהיה לו ביטוח פנסיוני פעיל בלבד.
מה דינה של חופשה בתקופת ההמתנה?
פרט לחופשות ללא תשלום, כל חופשה אחרת, לרבות חופשת מחלה המזכה בשכר עבודה וחופשת לידה סטטוטורית של 14 שבועות, ימנו כמנין ששת החודשים.
האם תקופת עבודה אצל מעסיק קודם תובא בחשבון תקופת ההמתנה?
לא.
מי אחראי לגבי הליך הבחירה וחובת היידוע על קיומו?
לפי ההסכם הקיבוצי, המעסיק הוא הבוחר את קרן הפנסיה המקיפה במסגרתה יבוטח העובד, אלא אם הודיע העובד בתוך 60 ימים מתחילת עבודתו (או אם הודיע עובד קיים ביום כניסת ההסכם לתוקף 60 ימים לפני מועד זכאותו או בתום החודש בו ייכנס ההסכם לתוקף אם יש לו זכאות מיידית) על קרן פנסיה אחרת. אך הקביעה דלעיל חסרת כל ערך. לנוכח זכות העובד מכח סעיף 20 (א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), לשנות את בחירתו בכל עת.
מה לגבי עובד המסרב להודיע בכתב על בחירתו בהסדר הפנסיוני?
עובד יצורף להסדר ברירת המחדל שעורך המעסיק, כפי שנקבע בסעיף 20(ב) לחוק הגמל. יצויין כי לפי פסיקת בתי הדין לעבודה, יש לכפות על העובד את עריכת ההסדר הפנסיוני אף אם אינו חפץ בכך וכי סעיף 20(א) (5) לחוק הגנת השכר מאפשר לנכות משכר העובד את חלקו בתשלום לקופת גמל אף ללא קבלת הסכמתו.
האם דינה של הצטרפות וולנטרית להסדר פנסיוני עצמאי ללא הפרשות מעסיק, עד למועד הקובע - כדין "הסדר קיים" כמשמעו בהסכם הקיבוצי כך שיש להעביר הפרשות בגין העובד בתום שלושה חודשים בלבד ולא בתום תשעה חודשים?
תכליתו של ההסכם הקיבוצי היא להבטיח רציפות של כיסוי פנסיוני למי שכבר היה מבוטח בהסכם פנסיוני באמצעות מעסיקו. לפיכך, ההסדר הקיים המבטיח הסכם פנסיוני מהיום הראשון לעבודה, מצטמצם להסדר הסכם פנסיוני החל במערכות יחסי עובד (שכיר) - מעסיק ואינו משתרע על ביטוח וולנטרי שערך העובד (עצמאי).
פרשתי לפנסיה מוקדמת בגיל 50 ואני מקבל קיצבה. כיום אני עובד במקום עבודה אחק ללא תנאים סוציאליים, האם ההסכם חל גם עליי?
כן. ההסכם חל גם על מי שמקבל קיצבה, אם פרש מהעבודה לפני גיל הפרישה הרשמי.
1 | 2 |
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון