שאלות ותשובות על קרנות השתלמות 

תשובות לשאלות נפוצות אודות חיסכון לטווח בינוני בקרנות השתלמות 

קרן השתלמות היא פתרון לחיסכון לטווח קצר המיועד לשכירים ולעצמאים. החלטה על השקעה בקרן השתלמות שונה עבור כל אחד, על פי מטרותיו ויכולותיו. תשובות המומחים לשאלות נפוצות עשויות לסייע לך בהתלבטות ובבחירה הנכונה.
 
 
מהי קרן השתלמות?
קרן השתלמות היא תוכנית חסכון לתקופה של בין שלוש עד שש שנים, שבה העובד והמעסיק מפקידים כספים מדי חודש, בהתאם לגובה שכרו של העובד. בנוסף לקרן השתלמות לשכירים, קיימות גם קרנות השתלמות למורים, לעצמאים ולחברי קיבוץ, שתנאיהן שונים מאלה של קרן השתלמות לשכירים.
מה מייחד את קרן ההשתלמות של מגדל?
קרן ההשתלמות של מגדל מאפשרת לך לנהל את כספיך במודל חדשני של ניהול לפי גיל וזאת במטרה לייעד גם את כספי קרן ההשתלמות כמקור כספים נוסף לגיל הפרישה. להסבר על מודל תלוי גיל בקרן השתלמות לחץ כאן >>
מהו מסלול פאסיבי כללי?
זהו מסלול כללי שההשקעות בו מאופיינות בחיקוי מדדים ידועים בארץ ובחו"ל. חלוקת ההשקעות בין המדדים נקבעת ע"י ועדת ההשקעות של החברה המנהלת ומשתנה מעת לעת (דוגמה למדדים: מדד ת"א 25, מדד הנאסד"ק ועוד).
מה היחס המחייב בין חלק העובד וחלק המעסיק בהפקדות לקרן השתלמות?
הפקדת העובד תהיה שליש לפחות מהפקדתו של המעסיק.
מה הם שיעורי ההפקדה המקסימאליים לקרן השתלמות?

לקרן השתלמות לשכירים:
עמית שכיר ומעסיקו, יהיו חייבים בהפקדה  חודשית  לקרן, אשר  תהיה  מורכבת מסכום שינוכה על ידי המעסיק ממשכורתו של העובד ומסכום שיופקד עבורו על ידי המעסיק (להלן: "סכומי ההפקדות"). שיעוריהם של סכומי ההפקדות, יהיו בהתאם למוסכם או למוסדר בינו לבין מעסיקו ובכפוף להסדר התחוקתי.
לא קיימת מגבלת שיעור, אולם לצורך ניצול הטבת מס מקסימלית נקבע שיעור של 7% מהכנסה קובעת.


האם יש הטבות מס על חיסכון בקרן השתלמות?

 

בקרן השתלמות לשכירים:
העובד אינו זכאי להטבת מס בגין הפקדותיו לקרן, אך הפקדות המעסיק בקרן עד לתקרה הקבועה בחוק אינן חייבות במס בידי העובד במועד ההפקדה בעוד שלמעסיק הן מוכרות כהוצאה לצרכי מס.
העמית רשאי למשוך את הכספים שנצברו לזכותו בקרן בהתקיים אחד מהתנאים:

  • אם חלפו 6 שנים לפחות ממועד הפקדה ראשונה.
  • אם חלפו 3 שנים לפחות לאחר הגיע העמית לגיל זכאות  (67 לגבר, 64 אישה)
  • למטרת השתלמות, אם חלפו 3 שנים ממועד הפקדה ראשונה בקרן ובכפוף לכללים שהקבעו על ידי רשום המיסים.

חלק ההפקדה המהווה סכום שעולה על סכום תקרת ההפקדה החודשית (1,571 ש"ח לחודש לשנת 2015), רווחים ריאלים בגינו יחוייבו במס רווחי הון בעת משיכת הכספים. שיעורי המס שנקבעו הינם כדלהלן: הפקדות בין השנים 2003 ועד 2005 - 15%, בין השנים 2006 עד 2011 - 20%, החל משנת 2012 - 25%.

בקרן השתלמות לעצמאים:
במועד ההפקדה העמית נהנה מהוצאה מותרת בניכוי לצורכי מס בגובה הסכום העולה על שעור של 2.5% מהכנסתו החייבת כשהיא מוגבלת בתקרת ההכנסה (263 אש"ח לשנת 2015) ועד לשעור של 7% מהכנסתו החייבת כשהיא מוגבלת בתקרה. משמע, שבמידה יפרישאת הסכום המקסימלי לצורך ניכוי יהווה סכום המותר בניכוי 4.5% מהכנסתו החייבת המוגבלת לסכום התקרה.
ואולם, סך ההוצאה שתותר בניכוי לא תעלה על סכום השווה ל- 4.5% מהכנסתו החייבת מעסק או ממשלח-יד. מוגבל בתקרת הכנסה. העמית רשאי למשוך את הכספים שנצברו לזכותו (קרן) בקרן בפטור ממס בחלוף 6 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן (ואם מלאו לו 67 שנים (גבר) ו- 64 שנים (אישה) – אם חלפו 3 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן), ולמטרת השתלמות – אם חלפו 3 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקרן ובכפוף לכללים שנקבעו בחוק.
חלק ההפקדה שמעבר לתקרת ההפקדה המוטבת, רווחים בגינו יחוייבו במס רווחי הון בעת משיכת הכספים. שיעורי המס שנקבעו הינם כדלהלן: הפקדות בין דצמבר 2002 ועד 2005 - 15%, בין השנים 2006 עד 2011 - 20%, החל משנת 2012 - 25%.

איך אני יכול לדעת איזו קרן השתלמות הכי טובה בשבילי?
בחירת קרן השתלמות היא בהתאם לשיקולים דומים לאלה המלווים כל השקעה בתוכנית חסכון או בשוק ההון: חוסנו של הגוף המנהל, מדיניות ההשקעות של הקרן, ביצועי הקרן בשנים האחרונות יחסית לקרנות אחרות וכדומה.
מה ההבדל בין קרן השתלמות לקופת גמל?
קרן השתלמות הינה אפיק חיסכון קצר טווח עד בינוני. קופות גמל הינן אפיקי חיסכון לטווח הארוך אשר ניתן לקבל כספים ממנו בדרך של כקצבה בגיל הפרישה.
אם הפסקתי לעבוד או עברתי למקום עבודה שבו אין לי קרן השתלמות, כיצד עלי להתנהג עם קרן ההשתלמות שבה חסכתי במקום עבודתי הקודם?
ניתן להשאיר את הכספים בקרן ההשתלמות, הכספים ימשיכו להיות מושקעים בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן.
האם אני חייב לצאת להשתלמות כדי לנצל את כספי הקרן?
קרן השתלמות הינה חסכון לצרכי השתלמות ולכל מטרה אחרת, ולכן ניתן למשוך את הכספים גם לצרכים שאינם לצרכי השתלמות. עם זאת משיכה לצרכי השתלמות מקצרת את תקופת הוותק הנדרשת לצורך משיכה.
1 | 2 |
 
הדפס שלח לחבר צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון