כל מה שצריך לדעת על תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

כמי שדואג לחסוך שנים רבות, מתוך רצון לשמור על רמת חיים  נאותה בגיל הפרישה, חשוב להכיר את התיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים, המכונה תיקון 3, שנכנס לתוקף בינואר 2008 , ושינה את פני החיסכון הפנסיוני.


מה היה המצב ערב כניסת תיקון 3 לתוקף?

עד כניסת התיקון לתוקף, אופן משיכת הכספים בגיל הפרישה נקבע לפי סוג החיסכון הפנסיוני שבחרת בעת ההצטרפות לתוכנית.

ביום הפרישה עמדו בפנייך שתי דרכים בהן יכולת לפדות את הכספים שלך:

-  משיכה כקצבה חודשית - כלומר, קבלת קצבה חודשית קבועה מיום הפרישה ולכל ימי חייך.
-
משיכה כסכום הוני - כלומר, משיכה על הסכום שנצבר עד יום הפרישה כסכום חד פעמי.

סוגי החיסכון הפנסיוני לגיל פרישה שהיו קיימים בשוק הם: קרן פנסיה, ביטוח למנהלים או ביטוח לעצמאים וקופת גמל.

קרן פנסיה היא אפיק חסכון קצבתי, כלומר, אם חסכת את כספך בקרן פנסיה תקבל קצבה חודשית מיום הפרישה וכל ימי חייך.

קופות גמל היתה, עד לכניסת התיקון לתוקפו, אפיק חיסכון הוני. ולכן, אם חסכת את כספך בקופת גמל יכולת לקבל את כספי החסכון כסכום חד פעמי בעת הפרישה.

בביטוח חיים יכולת לבחור בעת רכישת הפוליסה האם לייעד את כספי החיסכון לאפיק קצבתי או לאפיק הוני.

כלומר עד למועד כניסת התיקון לתוקף עולם החיסכון הפנסיוני התחלק להון וקיצבה.


מה השתנה בעקבות כניסת תיקון 3 לתוקפו?

תיקון 3 מייעד את כספי החיסכון הפנסיוני שהופקדו לאחר ה-1 בינואר 2008 לאפיק קצבתי, במטרה לוודא שכל חוסך ימשיך ליהנות מהכנסה חודשית, החל מגיל הפרישה ולהבטיח שגם בתקופת הפרישה ייהנה ממקור הכנסה שוטף.


כיצד התיקון משפיע על הפנסיה שלי?

כל סכום שצברת עד דצמבר 2007 באפיק הוני או אפיק קצבתי נשאר בייעודו המקורי ואינו מושפע מתיקון 3.

הסכומים שחסכת החל מינואר 2008 בכל האפיקים הפנסיונים, כלומר בקרן פנסיה, בביטוח חיים וקופת גמל, ישולמו לך בעת הפרישה בקצבה חודשית. 

חשוב שתדע, שעדיין קיימת אפשרות לפדות את החיסכון הפנסיוני המצטבר החל מינואר 2008 כסכום חד פעמי.


באילו מקרים ניתן עדיין לפדות את החיסכון הפנסיוני כסכום חד פעמי?

קיימים מספר מקרים בהם תוכל לפדות חלק מחסכונותיך כסכום חד פעמי ביום הפרישה.

המקרה הראשון נוגע לכספי הפיצויים שלך. באפשרותך למשוך את כל כספי פיצוי הפיטורין שנצברו בחסכון שלך בעת הפרישה כסכום חד פעמי או כקצבה חודשית.

המקרה השני בו תוכל לפדות חלק מחסכונותיך כסכום חד פעמי תלוי בגובה הצבירה שלך.

התיקון קובע קיצבה מינימלית של כ 4,000 שקלים. מעבר אליה  ניתן למשוך את הכספים שנצברו ברכיב התגמולים או הפיצויים כהון.

כלומר אם חסכונותיך מאפשרים לך למשוך קיצבה הגבוהה מכ- 4000 שקלים לחודש תוכל לבחור לפדות את היתרה כסכום חד פעמי.

קבלת הצעה
שם מלא
תעודת זהות
טלפון נייד
דוא"ל
*כל השדות הינם שדות חובה
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון