קופת גמל – מקפת מרכזית לדמי מחלה

קופת גמל לתשלום דמי מחלה לעובדים

כמעסיק, אתה משלם בכל שנה לעובדיך סכום משתנה עבור דמי מחלה. מקפת מרכזית לדמי מחלה נועדה להחזר תשלום דמי מחלה אלו, בהתאם לזכאות לדמי מחלה. ההפקדות בקופה מוכרות כהוצאות לצרכי מס. הקופה מנוהלת כקופת גמל מרכזית על שם המעסיק בלבד, ללא פירוט שמות העובדים, ונועדה לצבירת כספים לתשלום דמי מחלה ששולמו על ידי מעסיקים לעובדיהם בהתאם לזכאותם לדמי מחלה, ולא למענק אי ניצול ימי מחלה בעת פרישה.
קבלת הצעה
שם מלא
תעודת זהות
טלפון נייד
דוא"ל
*כל השדות הינם שדות חובה
חפש סוכן ביטוח
יתרונות עיקריים
תקנונים
טפסים שימושיים
שאלות ותשובות
נתונים כספיים והשקעות

 ההפקדות לקופת "מקפת מרכזית לדמי מחלה" מהוות הוצאה מוכרת.
 אין חובת הפקדה חודשית, תוכל לבחור את מועדי ההפקדה תוך התאמה לצרכיך.
 החשבון בקופה מרכזית לדמי מחלה הוא על שם המעסיק ובשליטתו. 

 

הפקדות ותשלומים  

הפקדות על פי הוראות זכאות לדמי מחלה עד הסכום הנמוך מבין: 
א. עד 2.5% מהמשכורות ששילם המעסיק באותה שנה. 
ב. היתרה הכוללת (תקרת הצבירה) בחשבונו לא תעלה על 7.5% מכלל המשכורות ששילם בשנת התשלום. 
תוכל להפקיד כספים:
אייקון עבור השנה השוטפת
אייקון אין חובת הפקדה חודשית
אייקון אין תשלום חוב עבר (עבור שנים קודמות)
אייקון בתנאים מסוימים תוכל להפקיד סכומים בחשבון גם בגין שנים קודמות וגם הם יוכרו כהוצאה. 


התשלומים של הקופה למעסיק מתבצעים לאחר שהוגש טופס משיכה לקופה ובצירוף מסמך המעיד על החזר הסכומים ששולמו על ידי המעסיק לעובדיו על פי הוראות זכאות לדמי מחלה, תוך 10 ימי עבודה מיום הגשת הטופס החודשי ובגין תקופת מחלה שחלו אך ורק לאחר הצטרפות המעסיק לקופה.  
צבירה עודפת (יתרת חשבון הגבוהה מתקרת הצבירה) תוחזר למעסיק עד סוף השנה מהפקדות אותה שנה ולאחר מכן מהיתרה - אם לא הוחזר הקופה תפסיק הפקדות נוספות. סכום ההחזר יחויב במס במקור. יתרה ניתנת להעברה בין שתי קופות לדמי מחלה, אולם לא ניתן להיות חבר ביותר מקופה אחת בו זמנית.

 

איך מצטרפים?
רכישה, פנה לסוכן הביטוח שלך או חפש סוכן קרוב >>

או מלא את הטופס בראש העמוד או באמצעות
טופס צור קשר >>

 
 
 
הדפס צור קשר
קופת גמל להשקעה
חיסכון מהדור החדש
החלפת קופת גמל
כיצד עושים זאת?
מהי קופת גמל
מדריך לחוסך
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון