מה זה קופת גמל? 

קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח ארוך. לכל עמית בקופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות: הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, התשואה שנצברה על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו. כספי קופת הגמל מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר התחיקתי. התשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה.
 

 סוגי קופות גמל

קופת גמל לתגמולים
אפיק חיסכון פנסיוני לטווח ארוך. הכספים ששולמו לאפיק זה ניתנים למשיכה בגיל הפרישה (החל מגיל 60) בדרך של הון. החל מיום 1.1.2008 לא ניתן לבצע הפקדות באפיק זה.

קופת גמל לחיסכון
אפיק חיסכון פנסיוני לטווח ארוך. הכספים המשולמים לקופה ניתנים למשיכה בגיל הפרישה בדרך של קצבה או היוון קיצבה (סכום חד פעמי) למי שזכאי לכך על פי הוראות הדין. כספים שנצברו עד לסוף שנת 2007 ניתנים למשיכה גם כסכום חד פעמי, בכפוף לעמידה בתנאי המשיכה.  אפיק זה החליף את קופת הגמל לתגמולים ע"פ הוראות החוק.
עמית במעמד שכיר - עובד אשר מעסיקו משלם בעדו כספים לקופת גמל. פתיחת החשבון בקופה מתבצעת על ידי המעסיק, והחשבון נרשם על שם העובד.
עמית במעמד עצמאי - עמית יחיד, לרבות עובד בשל תשלום שהוא משלם לקופת גמל בלא תשלום מקביל של מעסיק;

מגדל לתגמולים ולפיצויים

קופת גמל מרכזית לפיצויים
קופת גמל בה העמית הוא המעסיק. הכספים המופקדים בקופה מיועדים לתשלום פיצויי פיטורין לעובדי המעסיק הזכאים לכך. בהתאם להוראות הרגולציה לא ניתן לקבל הפקדות לקופת גמל מרכזית לפיצויים משנת 2011.

מגדל מרכזית לפיצויים >  

קרן השתלמות
אפיק חיסכון פנסיוני לטווח קצר עד בינוני (3-6 שנים). כספי החיסכון מיועדים למימון השתלמויות או לכל מטרה אחרת.
עמית במעמד שכיר - עובד אשר מעסיקו משלם בעדו כספים לקרן השתלמות; פתיחת החשבון בקופה מתבצעת ע"י המעסיק והחשבון נרשם ע"ש העובד. הפרשת העובד חייבת להיות בגובה של שליש לפחות מהפרשת המעסיק.
עמית במעמד עצמאי - עמית בעל הכנסה מעסק או משלח יד. הפקדות העמית העצמאי לקרן תהיינה כנגד הכנוסתיו.

מגדל השתלמות >  

קופת גמל המנהלת מודל תלוי גיל
מיועד לעמיתים אשר לא בחרו מסלול השקעה בעת הצטרפותם וכן לעמיתים שיבחרו באופן ייזום להיות במודל.
העיקרון המרכזי במודל הינו, מסלול לכל קבוצת גיל, הנבדל ממסלול של קבוצת גיל אחרת ברמת הסיכון של ההשקעות.
רמת הסיכון של ההשקעות מותאמת לשכבת הגיל של המסלול כך שככל ששכבת הגיל גבוהה יותר כך הסיכון נמוך יותר.
לקופה התווספו 3 מסלולי השקעה תלויי גיל המהווים מסלולי ברירת מחדל על פי גילו של העמית, כמפורט להלן:
מגדל לתגמולים ולפיצויים לבני 50 ומטה;
מגדל לתגמולים ולפיצויים לבני 50 עד 60;
מגדל לתגמולים ולפיצויים לבני 60 ומעלה.

קופת גמל לדמי מחלה
קופה שהעמיתים בה הם מעסיקים ואשר נועדה לתשלום דמי מחלה בהתאם להוראות זכאות לדמי מחלה.

מקפת לדמי מחלה >  

קופה מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית
עובדי מדינה הזכאים להסדר פנסיה תקציבית, המעסיק מנכה משכרם 2% מידי חודש. סכום זה מופקד בקופה מרכזית לפנסיה תקציבית ומשמש למטרת תשלום קצבה או להחזר תשלומים אם העובד סיים את עבודתו ואינו זכאי לתשלום קצבה מקופת המעסיק.

מקפת תקציבית >  

קופת גמל / קרן השתלמות בניהול אישי
קופה בניהול אישי מאפשרת לעמית לנהל את ההשקעות שלו באופן אישי או באמצעות מנהל תיקים שיבחר על ידו, בכפוף להוראות החוק. יתרונות בניהול אישי עיקרם ביצירת תיק השקעות המתאים לצרכי העמית וביכולת ליצור מסלול השקעה ייחודי.

קופת גמל וקרן השתלמות בניהול אישי >

 

הדפס שלח לחבר צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון