החלפת קופת גמל  

ביצוע העברת כספים אינה כרוכה בתשלום או בקנסות. בתהליך ההעברה נשמרות הזכויות שצברת בקופה המעבירה.
מגדל מציעה לך הזדמנות לשפר את העתיד. שווה להקדיש רגע וללמוד למה זה כדאי.

 
מה חשוב לך?

חיסכון טהור ללא רכישת ביטוחים.
מוצר פשוט להבנה.
שכספי החיסכון שלך "יעבדו" בשוק ההון.
ליהנות מהטבות מס על הפקדות חודשיות בחיסכון ארוך טווח.

מה תקבל?

בתום תקופת החיסכון תקבל את כל הסכום שצברת בחיסכון כקצבה חודשית, בתוספת תשואות ובניכוי דמי ניהול.  
בקופות גמל לשכירים סכום החיסכון כולל הפקדה גם על חשבון המעסיק.
הפקדות לקופת גמל מזכות בהטבות המס.

למה מגדל?

 כי מקצועיות בהשקעות ואחריות בניהול מבטיחות לך שקט נפשי
 כי מגדל מעמידה לרשות העמיתים, צוות רחב וזמין של אנשי שירות מקצועי ומיומן אשר ערוך להעניק כל סיוע וייעוץ שיידרשו הן באמצעות הטלפון והן באמצעות מרכז קשרי הלקוחות. בנוסף, לרשות עמיתי מגדל עומדת מערכת ממוחשבת משודרגת, באמצעותה ניתן לקבל מידע פנסיוני אישי On-line.
 

 ניוד קופות גמל

באוגוסט 2005 פורסם חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005. במסגרת חוק זה נקבע, בין היתר, כי עובד יהיה זכאי לבחור בהסדר הביטוח הפנסיוני הרצוי לו, כלומר, באפשרותו לבחור לאיזו קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים יופקדו כספיו וכספי המעסיק. (ההוראות האמורות אינן חלות לגבי מי שנמנה עם עמיתי קרן פנסיה ותיקה).
בחודש אוקטובר 2008 נכנסו לתוקפן תקנות ניוד אשר הסדירו את תהליך העברת כספים של מוצרי החיסכון הפנסיוני השונים: קופות גמל, קופות ביטוח וקרנות פנסיה. 
בשנת 2014 נכנסו לתוקפם תיקונים לתקנות הניוד.

 עיקרי השינויים

מדיניות הממשלה מעודדת חיסכון לקצבה, בה תקבל הכנסה חודשית לאחר הפרישה לגמלאות, ולכן נקבע בתקנות כי החל מאוקטובר 2008 ניתן להעביר חיסכון הוני (ביטוח מנהלים או קופת גמל או קרן השתלמות) לחיסכון קיצבתי (קופות גמל לקיצבה, קופת ביטוח לקצבה או קרן פנסיה) ולא להיפך. עדיין ניתן יהיה לעבור בין מוצרי חיסכון הוני לבין עצמם.
עיקרי השינויים בתקנות הניוד משנת 2014:
1. בהעברת כספי פיצויים לקופת גמל לחיסכון קיימת חובה של העברת כספי תגמולי המעביד ותגמולי העובד
      במקביל רק לעמית שגילו מתחת לגיל 60
2. ניתן לאחד כספים בקופת גמל לתגמולים במעמד עמית עצמאי, לגבי כספים שנצברו עד ליום 31.12.2005
    ובתנאי שהכספים נזילים למשיכה.
3. ניתן לאחד קרנות השתלמות נזילות בלבד.
4. לא ניתן לפצל כספים בקרן השתלמות.

 אז איך עושים את זה?

על מנת להעביר את כספי הצבירה שלך מקופת גמל אחרת לקופות גמל של מגדל – עליך למלא טופס הצטרפות וטופס בקשת העברה לקופה המבוקשת בצירוף צילום תעודת זהות. אם הינך שכיר והמעסיק מפריש באופן סדיר בגינך כספים לחשבונך, יהיה  עליך לידע את המעסיק לגבי הקופה החדשה אליה הצטרפת. 

לטפסי קופות גמל 

צור קשר לקבלת הצעה
 
שם מלא:
תעודת זהות:
מס' ת"ז אינו תקין
טלפון נייד:
  
דוא"ל:
לידיעתך
 
 
טיפים שימושיים
ניוד חיסכון פנסיוני
בהעברת כספים בין קופות גמל מאותו סוג, אתה שומר על הוותק וזכויות המשיכה המקוריות של הכסף המועבר.
טיפ קודם טיפ קודם
טיפ הבא טיפ הבא
צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון