נא לא לפרסם את הדף!!! לפרסום ב-3.4.2016

 

שינויים במסלולי ההשקעה בתכניות הביטוח לפרט בהתאם להוראות האוצר 

בינואר 2016 נכנסו לתוקפן הוראות חדשות אשר פורסמו על ידי משרד האוצר, אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון בחוזר גופים מוסדיים  2015-9-29, לעניין מסלולי ההשקעה בקופות גמל, קרנות פנסיה, פוליסות משתתפות ברווחים וקרנות השתלמות. בעקבות הוראות אלו יחולו שינויים במסלולי ההשקעות בפוליסות הביטוח הכוללות חיסכון. השינויים מתייחסים להגדרת המסלולים המתמחים הן למצטרפים חדשים, והן לחוסכים שכבר מנהלים הפקדות שוטפות ו/או צבירה במסלולים המתמחים.

מסלולים מתמחים ומסלולים כלליים

  • הוראות החוזר הגדירו מהם "מסלולים מתמחים", מהי מדיניות ההשקעה המתאפשרת במסלולים אלו, ואף כוללות רשימה מוגדרת מראש של המסלולים האפשריים לשיווק כמסלולים מתמחים.
  • בהתאם להוראות אלו "מסלול מתמחה" הינו מסלול שמתמחה באפיק השקעה (כדוגמת מניות או אג"ח), בתחום השקעה (כדוגמת חו"ל), במכשיר השקעה (כדוגמת מחקי מדד), משולב (בהגדרה המחייבת  מינימום 75% אג"ח), מתמחה באוכלוסיית יעד, או אחר (כדוגמת מסלול הלכה). בכל המסלולים הוגדרה חשיפה מינימאלית של 75% לסוגי הנכסים בהם מתמחה המסלול, ונוסח המדיניות נקבע בהתאם לקבוע בחוזר. 
  • בעקבות הוראות החוזר, יעודכנו החל ב- 1.1.2016 מסלולי ההשקעות המתמחים אשר מנוהלים על ידי החברה. עדכון זה מתייחס הן למצטרפים חדשים, והן למבוטחים ועמיתים קיימים אשר מנהלים כספים במסלולים אלו.
  • באשר למסלולים הכלליים: המסלול כללי 1 יישאר פתוח למצטרפים חדשים בפוליסות מגדלור לפרט וקשת לפרט, ובקרן ההשתלמות בלבד. המסלול כללי 2 יוסב למסלול מגדל אג"ח עד 25% מניות ויוצע לכלל המבוטחים. מסלול כללי 3 ימשיך להתנהל ולקבל הפקדות בפוליסות שתחילתן לפני ינואר 2016, אולם מסלול זה יהיה סגור למצטרפים חדשים.
  • באזור "מגדל שלי" באתר החברה יכול מבוטח או עמית לקבל את המידע הרלוונטי אודות מסלולי ההשקעה בהם מושקעים כספי החיסכון בפוליסות ובתוכניות הפנסיוניות שלו. באזור "מגדל שלי", יוכל להתעדכן בכל המידע אודות תכניות הביטוח, הפנסיה, הגמל, והפיננסים שלו, ולבצע מגוון פעולות אישיות מכל מקום ובכל זמן. ההרשמה תאפשר למבוטח ועמית גם צפייה בדיווח שנתי מפורט, ובדיווח רבעוני וחודשי.

במהלך חודש נובמבר,  נשלחו  מכתבים לכל המבוטחים והעמיתים אשר מנהלים בפוליסות ובתוכניות שלהם כיום הפקדות שוטפות ו/או כספי חיסכון במסלולים שבהם יחולו השינויים. במכתבים אלו פורטו השינויים וההסבר לשינוי. לחץ כאן לקריאת המכתב >>
המידע שנמסר לעיל הינו תמצית בלבד ומטרתו מתן מידע כללי, המידע המחייב מפורט בחוזר גופים מוסדיים 2015-9-29.


הדפס שלח לחבר צור קשר
 מגדל חברה לביטוח בע"מ
הודעת מערכת סגור חלון

הודעת מערכת

הודעת שגיאה סגור חלון
 
סגור חלון
אנא המתן.
טוען
סגור חלון