חישוב מהיר
 
חישוב מפורט
 
 
  פרטים אישיים
  תאריך לידה
     
  מין
  מצב משפחתי
  תאריך לידה בן\בת זוג
     
  מין בן\בת זוג
  ילדים מתחת לגיל 21
  שכר לתנאים סוצאליים ש"ח
 

  מבנה הפקדות לקרן
  תגמולי עובד %
  תגמולי מעסיק %
  מעסיק ע"ח פיצויים %
 
 

     חשב     
תוכנית פנסיה קיימת
האם ברשותך תוכנית פנסיונית קיימת (קרן פנסיה מקיפה חדשה)
תאריך הצטרפות לתוכנית
 
סך הצבירה בתוכנית ש"ח
 

האם אתה
 

מסלול החיסכון המבוקש:
 
תאריך לידת הבן הנבחר
     
מין הבן הנבחר
 

     חשב